× بستن تبلیغات

بلیط هواپیما اصفهان مشهد

پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل

پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل

پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل

فرمت فایل : doc

حجم : 226

صفحات : 160

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

مقدمه

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.

پاره ای از متن

اصل حسن نیت[1] :

بر اساس این اصل هر یك از طرفین در عقد بیمه باید تعهدات خود را در مقابل یكدیگر اجرا نمایند.وظایف بیمه گذار عبارتست از پرداخت حق بیمه ،ارایه ی مشخصات كامل مورد بیمه ،اعلام كتبی تغییرات ایجاد شده در شرایط وقوع حادثه (شدت وتواتر خطر)مراقبت از اموال بیمه شده ،اعلام كتبی وقوع حادثه ،اقدامات لازم جهت كاهش میزان خسارت در صورت بروز حادثه ،اعلام تغییر آثار خسارت یا هرگونه جابه جایی اموال بعد از حادثه ووظایف بیمه گر عبارت است از حسن اداره قراردادهای بیمه ،انجام به موقع تعهدات و الزامات به موجب عقد بیمه .ماده11و12قانون بیمه به خدشه دارشدن اصل حسن نیت صراحت دارد وماده 11مقرر میكند كه :" چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب ،مالی را اضافه برقیمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست."و همچنین ماده 12مقرر میكند :


[1]- principle of goodfaith

اصل نفع بیمه ای[1] :

"اصل نفع بیمه ای" به این مهم تاكید دارد كه بیمه گزار در دوام و بقای آنچه بیمه میكند، باید ذینفع باشد.در بیمه های غرامتی بر اساس اصل بیمه پذیری تصور این است كه بیمه شده یا استفاده كننده علاقمند و ذینفع است كه خطر بروز نكند.در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم و قوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است .

اصل جانشینی[2] :

"اصل جانشینی" در بیمه به این امر اشاره دارد كه اگر بیمه گذار در اثر غفلت و كوتاهی شخصی آسیب ببیند، بیمه گر خسارت وی را پرداخت نموده واز حق بیمه گذارنسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده كند،بنابراین با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل میشودوبیمه گر میتوانداقدامهای قضایی لازم را جهت دریافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه بعمل بیاورد.


[1]- insurable interest principal

[2]- principle of subrogation

فهرست مطالب

مقدمه:............................................................................................................

1- بیان مسئله.....................................................................................................................

2- سوالات تحقیق............................................................................................................

3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................

4- فرضیه های تحقیق............................................................................................................

5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................

6- اهداف مشخص تحقیق

7- روش شناسی تحقیق

8- روش و ابزار گردآوری داده ها.................................................................................................

9- جامعه آماری..........................................................................................................................

فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم ..............................................................................................................................................

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه ...............................................................................................................

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل............................................................................................................

4-1-بیمه در فقه اسلامی ..............................................................................................................................

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران .................................................................................................................

6-1-حقوق قرارداد ها.......................................................................................................................................

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه......................................................................................................................................................................................

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت........................................................................................................................................................................................

خسارت كلی در بیمه بدنه ..............................................................................................................................................

خسارت جزئی.............................................................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ............................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .................................................................................................

آیین نامه شماره 53....................................................................................................................................................................

بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.....................................................................................................

الف -بررسی فقهی...................................................................................................................................................

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو........................................................................................................

دلایل عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه ..................................................................

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو........................

1-دلایل فقهی...................................................................................................................................................

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53.................................................................

بررسی وآزمون فرضیه اول .......................................................................................................................................

فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه........................................................................................................................................................................................

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو...............................................................................................

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.....................................................................................................................

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل......................................................................................................................

تخلف بیمه گذار از پرداخت .......................................................................................................................................................

الف-عدم توانایی در پرداخت ......................................................................................................................................................

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد....................................................................................................................................

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .....................................................................................................

الف-تخلف عدم پرداخت ........................................................................................................................................................

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ........................................................................................................................................

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ........................................................................................................

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ..................................................................................................

الف –رضایی بودن قرارداد........................................................................................................................................................

ب –عینی بودن قرارداد..............................................................................................................................................................

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.................................................................................................................................

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ...........................................................................................................................................

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ............................................................................................................................................

بررسی و آزمون فرصیه دوم .........................................................................................................................................................

فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد والزامات ماده 1قانون بیمه .................................................................

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .................................

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ..................................

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ........................................

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی...........................

بررسی وآزمون فرضیه سوم................................................................................

نتیجه و پیشنهادها

نتیجه...........................................................................................................................................................

پیشنهاد........................................................................................................................................................

منابع و مآخذ

منابع فارسی ..................................................................................................................................................

منابع خارجی.............................................................................................................................................

قیمت محصول : 16000 تومان

دانلودicon تعداد بازدید : 100
iconبرچسب‌ها : پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 5 مهر 1397
 • پایان نامه داده های گمشده

  پایان نامه داده های گمشده

  پایان نامه داده های گمشده

  فرمت فایل : doc

  حجم : 291

  صفحات : 32

  گروه : فناوری اطلاعات

  توضیحات محصول :

  پایان نامه داده های گمشده

  قسمتی از متن:

  داده های گمشده

  معمولاً در پیمایش ها مواردی پیش می‌آید كه برخی از پاسخگویان به برخی از سوالات پاسخ ندهند. پس از وارد كردن داده‌ها به نرم افزارهای آماری موارد بدون پاسخ به صورت خودكار، گمشده تعریف می‌شوند. مشكل داده‌های گمشده را می‌توان به دو حالت كلی تقسیم كرد. حالت اول زمانی است كه داده‌ها به صورتی تصادفی گم شده باشند. مثلاً پاسخگویان برخی سوالات را ندیده باشند و یا پرسشگران یك یا چند سوال را از قلم انداخته باشند. حالت دوم وقتی پیش می‌آید كه پاسخگو با قصد و نیت از پاسخ دادن به سوال یا سوالاتی خودداری ورزیده باشد.

  شرایطی كه تعمدی در بی پاسخ گذاشتن سوالات وجود داشته باشد، بدترین حالت برای پژوهشگر است. در این حالت هرگونه برخوردی با داده‌های گمشده نتایج پیمایش را به سمت اریبی می کشاند. ممكن است پژوهشگری در این حالت ترجیح دهد كه پرسشنامه‌هایی را كه شامل داده‌های گمشده باشند به كلی حذف كند. باید بگویم كه این بدترین كاری است كه یك پژوهشگر می‌تواند با این مشكل انجام دهد، زیرا با این كار فقط میزان اریبی را افزایش خواهد داد. مثلاً در یك پیمایش ممكن است افراد طبقه بالای جامعه از گفتن میزان درآمدشان خودداری كرده باشند.

  فهرست مطالب

  داده های گمشده. 4

  شیوه های متفاوت در برخورد با مشكل داده‌های گمشده. 4

  بی پاسخی و داده های گمشده در آمارگیریهای نمونه ای.. 6

  اثر بی پاسخی بر درستی برآوردها 7

  آمارگیریهای پستی همراه با مصاحبه با بی پاسخها 9

  مثال تشریحی.. 9

  تعیین کسر بهینۀ بی پاسخهای آغازین برای زیرنمونه در تلاشهای متمرکز. 12

  سازوکارهایی که مقادیر گمشده از آنها ناشی می شود. 13

  گمشده کاملاً تصادفی: 14

  گمشده تصادفی: 14

  مقادیر گمشده غیرقابل چشم پوشی: 14

  انواع روشها برای تحلیل داده ها با وجود مقادیر گمشده. 18

  روشهای مربوط به مورد کامل : 18

  روشهای مبتنی بر جانهی : 19

  روشهای تجدید وزن دهی: 19

  انواع روش های جانهی.. 20

  جانشین کردن میانگین: 20

  روش بی درنگ: 21

  مثال تشریحی: 22

  مدل رگرسیون لوجستیک با وجود مقادیر گمشده تصادفی در متغیر کمکی.. 24

  زمینه و هدف: 24

  مواد و روش کار: 24

  منابع و مآخذ. 30

  قیمت محصول : 10000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 107
  iconبرچسب‌ها : پایان نامه داده های گمشده ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • سه شنبه 3 مهر 1397
 • پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM )

  پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM )

  پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM )

  فرمت فایل : pptx

  حجم : 1837

  صفحات : 28

  گروه : برق ،الکترونیک و مخابرات

  توضیحات محصول :

  مشخصات فایل:

  عنوان: پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM )

  تعداد اسلاید: 28 اسلاید

  قالب بندی: پاورپوینت

  فهرست مطالب:

  مقدمه

  چهار زیر سیستم ماشین ابزار ECM

  مولد قدرت

  سیستم تغذیه و تمیز کردن الکترولیت

  سیستم ابزار و تغذیه آن

  قطعه کار و سیستم نگهداری آن

  مزایا و محدودیتهای ماشین ابزار ECM

  کاربردهای ماشین ابزار ECM

  خواص مکانیکی قطعات ماشینکاری شده توسط ECM

  قسمتی از متن پاورپوینت:

  الکترولیز به طور موفقیت آمیزی درفرآیندهای آبکاری برقی،شکل دهی برقی و پرداختکاری برقی بکار گرفته شده است.فرآیند برداشت ماده توسط تجزیه یا حل شدن شیمیایی از سال 1780 میلادی کشف شده است ، اما در طی چند دهه گذشته این روش بهتر مورد استفاده قرار گرفته است.این فرآیند همچنین به عنوان فرآیند شکل دهی الکتروشیمیایی غیر تماسی نیز شناخته میشود.مشخصه قابل توجه الکترولیز این است که انرژی الکتریکی برای تولید واکنش شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد.بنابراین ، فرآیند ماشینکاری راکه بر اساس این اصل استوار است به عنوان ماشینکاری شیمیایی میشناسند.این فرآیند بر اساس قوانین تجزیه الکتریکی فاراده عمل میکند.در ECM اختلاف پتانسیل الکتریکی DC کمی(25-5)ولت به دو الکترود یا به عبارت دیگر به کاتد و آندی (آند قطعه کار است و کاتد ابزار)که در الکترولیت قراردارند اعمال میشود انتقال الکترونها بین یونها و الکترودها مدار الکتریکی را کامل میسازد.فلز به صورت اتم های منفرد از سطح آند جدا میشود و در الکترولیت به صورت یونهای مثبت ظاهر میشود.در ماشینکاری الکتروشیمیایی فلزجدا شده به صورت هیدروکسیدهای فلزی جامدرسوب کرده ظاهر میشود.

  قیمت محصول : 9000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 110
  iconبرچسب‌ها : پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM ) ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • دوشنبه 2 مهر 1397
 • مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی مدیریت

  مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی مدیریت

  مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی مدیریت

  فرمت فایل : docx

  حجم : 82

  صفحات : 43

  گروه : مبانی و پیشینه نظری

  توضیحات محصول :

  مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی مدیریت

  در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

  پیشینه داخلی

  و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

  نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

  قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

  سیستم­های اطلاعاتی

  امروزه سیستم­های اطلاعاتی به عنوان یکی از فناوری­های نوین بشری نه تنها خودش دستخوش تغییراتی شده است، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر روی تمام سازمان­هاست. فناوری اطلاعات در واقع نوعی فناوری فراگیر است و ویژگی­ منحصر به­فرد آن، شمول و نیاز ضروری به آن است. دامنه تغییرات ناشی از این پدیده، بسیار متنوع است و از جانشینی اطلاعات به جای انرژی یا نیروی کار انسانی در بخش تولید صنعتی تا تغییر در بخش درونی خدمات، از خدمات پرسنلی گرفته تا خدمات اجتماعی و سیستم­های توزیع را در بر می­گیرد (صرافی­زاده و پناهی، 1384، ص 52).

  سیستم­های اطلاعاتی به مجموعه­ای از اجزای مرتبط با هم گفته می­شود که اطلاعات را به منظور حمایت از تصمیم­گیری و کنترل در یک سازمان جمع­آوری، پردازش، ذخیره و توزیع می­کنند(جانکوفسکی[1]، 2009). نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می­شود و عالی­ترین نمود نگرش سیستمی به سازمان­ها، به استقرار سیستم­های اطلاعات مدیریت منجر می­شود. همان­طور که بیان شد، این سیستم­ها که گردآوری و سازماندهی داده­ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام می­رسانند، همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمان­ها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را برای اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می­سازد (طالقانی، 1382، ص 2). به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سیستم­ها، مدیران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتی به سیستم­های اطلاعاتی یعنی سیستم­هایی که به کمک ابزارهای رایانه­ای و فنآوری اطلاعات به گرد­آوری اطلاعات و پردازش سیستم­ها می­پردازند، روی آورده­اند. البته سیستم­های اطلاعاتی به آن نقطه نرسیده­اند که بتوانند فکر کنند، برنامه­ریزی کنند و به چگونگی تغییرات واکنش دهند. هنوز چندین اتاق برای افراد که این سیستم­ها را اداره می­کنند وجود دارد. باید توجه داشت که فقط یک اقلیت کوچکی از این افراد عملاً سیستم­های رایانه­ای یا سیستم­های فن آوری اطلاعات را طراحی می­کنند. تعداد زیادی از این افراد کاربر نهایی هستند مانند مدیران، کارکنان اداری و دیگران که از رایانه در زمینه­های شغلی خود استفاده می­کنند (فولی و همکاران[2]، 1998، ص 23).

  انبوه اطلاعاتی که در پایگاه­های داده شرکت­ها ذخیره می­شود اکثراً آنقدر زیاد هستند که برای مدیران، بی معنی (و غیر قبل استفاده) می­شوند. این آنارشی هرج و مرج در حجم انبوه اطلاعات نیاز به یک سیستم اطلاعاتی برای رده بندی و تقسیم­بندی آن برای استفاده هر چه بیشتر از آن می­باشد. سیستم­های اطلاعاتی ریشه در تصاویر غارها دارند و اعضای یک قبیله با استفاده از این سیستم­های بسیار اولیه داد و ستد های خود را انجام می­دادند. وقتی میزان دادوستدها اندك و تعداد افرادی كه با یكدیگر ارتباط برقرار می­كنند انگشت شمار باشد می­توان كارها را با استفاده از این سیستم­ها انجام داد، اما چنانچه میزان معاملات افزایش پیدا کند و افراد بیشتری نیز در این فعالیت­ها در گیر شوند، سیستم­های مورد استفاده باید به مراتب پیشرفته­تر باشد ( بهان و همکاران، 1377، ص 6).

  باید توجه داشت که سیستم­های اطلاعاتی با مدیریت اطلاعات تفاوت دارند، بطوریکه سیستم­های اطلاعاتی در خدمت مدیریت اطلاعات تحت عنوان سیستم­های اطلاعات مدیریت قرار گرفته و از آن استفاده می­کند (واتسون و همکاران[3]، 2010). سیستم­های اطلاعاتی به معنی گردآوری، ذخیره، پردازش، پردازش اشاعه و استفاده از اطلاعات است این مساله به نرم افزار و یا سخت­ افزار محدود نمی­شود بلکه اهمیت انسان و هدفهایش را در استفاده از فن­آوری، ارزش­ها و معیار­هایی که در این انتخاب به کار می­رود را در نظر دارد. همچنین ارزیابی نهایی از اینکه این ابزار وسیله­ای برای رسیدن به هدف­هایش بوده­ اند یا خیر را در برمی­گیرد. در صورتی که هدف از مدیریت اطلاعات ارتقای کارآیی سازمان از طریق تقویت توانایی­های آن برای برآورد نیازهای درونی و برونی آن در یک وضعیت فعال و پویا، تثبیت شده است. ....


  1-Jankowski

  [2]-Foley et al

  2- Watson et al

  ...

  سیستم­های اطلاعاتی مدیران را قادر می­سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار نمایند. فایده­هایی که این سیستم­ها برای فرایند مدیریت دارند، به شرح زیر می­باشد:

  1. مشارکت بیشتر در تصمیم گیری

  مدیران برای ایجاد ارتباط بین خود باید مقداری وقت و نیرو صرف کنند. با استفاده از سیستم­های پیشرفته اطلاعاتی، می­توان مقدار وقتی که در این راه صرف می­نمایند یا تلاشی که آنان در این باره می­کنند، کاهش داد به ویژه زمانی که مدیران از نظر فیزیکی در فاصله دور از هم قرار دارند. برای مثال کسی که می­خواست محصول جدیدی را تولید و عرضه نماید یک پیام الکترونیکی در رابطه با ویژگی محصول جدیدی را که می­خواست تولید و عرضه نماید، فرستاد و در رابطه با آن از افراد مختلف نظر خواهی کرد. او بیش از 150 پیشنهاد از هر گوشه از جهان دریافت کرد، که تقریباً همه آن­ها از کسانی بودند که با وی هیچ آشنایی نداشتند. گذشته از این، نتیجه تحقیقات نشان می­دهد که سیستم­های پیشرفته اطلاعاتی باعث می­شود که تماس­های بین مدیران رده بالا و پایین سازمان افزایش یابد. مدیران رده میانی سازمانی می­توانند به صورتی مستقیم با مدیر تماس بگیرند، و یک معاون می­تواند به صورت مستقیم با مهندس یک طرح بر قرار نماید. در یکی از بزرگ­ترین خرده فروشی­های دنیا که انواع شیرینی و شکلات تولید و عرضه می­کند، کارکنان واحد­ها و شاخه­های مختلف سازمان با استفاده از سیستم ارتباط الکترونیکی به صورتی مستقیم با مدیر عامل تماس می­گیرند و دیدگاه­های خود را درباره محصولات شرکت رقیب و واکنش مشتریان به اطلاع وی می­رسانند. شرکت زیراکس توانست با استفاده از این سیستم، مشارکت مدیران ارشد را در تصمیم گیری­ها از پانزده نفر به حدود یکصد نفر برساند.

  2. افزایش سرعت در تصمیم گیری

  استفاده از سیستم­های اطلاعاتی باعث می­شود که زمان و وقت کمتری صرف مسائل مربوط به تصمیم­گیری شود، تکرار پیام­ها کاهش یابد و گروه­های ذی نفع می­توانند به­صورت مستقیم با یکدگیر تماس برقرار­کنند. برای مثال، شرکت زیراکس توانست زمان جلسه یا گردهمایی را (بااستفاده از سیستم کامپیوتری جدید) کاهش دهد. پیش از تشکیل جلسه هیچ لازم نیست که نوشته یا کاغذی بین افراد و دوایر رد و بدل شود. هر واحدی طرح خود را به صورت پیام الکترونیکی، پنج روز پیش از تشکیل جلسه، ارائه می­دهد و هر یک از مدیران عالی اجرایی آن را مطالعه می­کنند. زمان جلسه کوتاه است زیرا هر یک از آنها پیش از آن به حد کافی، برای مساله مورد نظر وقت صرف کرده­اند. ...

  ...

  5. پیشینه پژوهش

  در این بخش پیشینه پژوهش­های ایرانی و خارجی موجود در زمینه سیستم­های اطلاعاتی و قابلیت­های سازمانی به ترتیب سال بررسی شده است.

  2-5-1. پیشینه خارجی

  چن[1] (2012)، به بررسی هم افزایی منابع فناوری اطلاعات در قابلیت­های سازمانی و عملکرد سازمانی پرداخت و نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در فناوری­هایی چون سیستم­های اطلاعات، بر عملکرد شرکت، قابلیت­های سازمان و مزیت رقابتی شرکت تاثیرگذار هستند. او از دیدگاه منبع محور به این موضوع پرداخته است و بیان کرده است که این قابلیت­های نقش مهمی در بکارگیری استراتژی­های کسب و کار دارد که در نیازهای مشتریان منعکس می­شود.

  پارک و همکارانش[2] (2012)، در پژوهششان با عنوان قابلیت­های سازمانی و ادغام فناوری اطلاعات برای دستیابی به مزیت رقابتی بیان کردند که در جامعه متلاطم امروزی، ادغام شبکه­های اطلاعاتی با استفاده از قابلیت­های سازمانی بین شرکت­ها، باعث می­شود تا نزیت­های رقابتی در بازار جهانی برای آن شرکت­ها ایجاد شود.

  گویال[3] (2011)، در پژوهش خود با عنوان رویکردهای توسعه سیستم­های اطلاعاتی، بیان کرده است که سیستم­های اطلاعاتی در مقیاس بزرگ جهانی توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط گسترش یافته اند اما بسیاری از کسب و کارها منابع کافی برای برقراری استانداردهای توسعه این سیستم­ها در اختیار ندارند.

  هانگ و همکاران[4] (2010)، در پژوهش خود به بررسی چگونگی ایجاد قابلیت­های سازمان از طریق همراستا کردن فرآیندها و ایجاد فربهنگ یادگیری سازمانی در شرکت­های تایوانی پرداختند و نتیجه گرفتند که فرهنگ یادگیری سازمانی از طریق قابلیت­های سازمانی بر عملکرد سازمان تاثیر می­گذارد و همچنین همراستا کردن فرآیندها بطور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد نیز تاثیرگذار هستند.

  انگری و میگیرو[5] (2010)، در پژوهششان با عنوان انطباق تکنولوژی­های سیستم ارتباطی و اطلاعاتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط، نتیجه گرفتند که پذیریفتن این سیستم­ها برای افزایش رقابت­پذیر بودنشان، ضروری است. علاوه بر این، استفاده از اینگونه سیستم­ها در کسب و کارهای کوچک و متوسط، دسترسی به بازارهای بین المللی را برای آن­ها تسهیل می­نماید.


  1 - Chen

  [2]-Park et al

  [3]-Goyal

  4 -Hung et al

  5 -Ongori & Migiro

  ...

  قیمت محصول : 16200 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 97
  iconبرچسب‌ها : مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی مدیریت ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • يکشنبه 1 مهر 1397
 • حسابداری صنعتی

  حسابداری صنعتی

  حسابداری صنعتی جامع (FCA) به طور كلی فرآیند جمع آوری و ارائه اطلاعات (هم هزینه ها و هم درآمدها) مورد نیاز جهت تصمیم گیری اطلاق می شود اطبا از اصلاح مشابه حسابداری هزینه واقعی (TCA) نیز برای نامیدن آن استفاده می شود متخصصین به دلیل اینكه تعاریف جامع و واقعی ذاتاً ذهنی هستند، در بیان مفهوم این در اصطلاح با مشكل مواجه هستند برای دست یابی به اطلاعات ب

  دانلود حسابداری صنعتی

  حسابداری صنعتی
مقاله حسابداری صنعتی
تحقیق حسابداری صنعتی
انواع حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی چیست
  دسته بندی حسابداری
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 13 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 47

  حسابداری صنعتی جامع (FCA) به طور كلی فرآیند جمع آوری و ارائه اطلاعات (هم هزینه ها و هم درآمدها) مورد نیاز جهت تصمیم گیری اطلاق می شود. اطبا از اصلاح مشابه حسابداری هزینه واقعی (TCA) نیز برای نامیدن آن استفاده می شود. متخصصین به دلیل اینكه تعاریف "جامع" و "واقعی" ذاتاً ذهنی هستند، در بیان مفهوم این در اصطلاح با مشكل مواجه هستند. برای دست یابی به اطلاعات بیشتر در رابطه با این مشكلات به اقتصادهای سبز مراجعه كنید.

  دانلود حسابداری صنعتی  icon تعداد بازدید : 109
  iconبرچسب‌ها : حسابداری صنعتی ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • يکشنبه 1 مهر 1397
 • مقاله ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنور

  مقاله ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنوردی

  مقاله ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنوردی

  فرمت فایل : doc

  حجم : 21

  صفحات : 9

  گروه : تربیت بدنی و علوم ورزشی

  توضیحات محصول :

  مقاله ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنوردی

  زمینه: سندرم های بخش اعمال زور شدید در طب ورزشی شناخته شده اند. بیشترین تاثیر در قسمت ماهیچه درشت جلویی دونده ها و پیاده رونده هاست. تنها یک عامل کوچک از CECS ماهیچه های عضله خم کننده بازوان گزارش شده است.

  اهداف: تعیین میزان فشار خون داخل بخش عضله خم کننده تحملی بازوان در طول یک تحقیق استرسی مخصوص ورزش.

  روش: ده کوهنورد سالم و پیشرفته در یک تحقیق مربوط به آینده ثبت نام کردند. برای این تحقیق همه آنها از یک نیروسنج مخصوص بالابرنده و یک دیوار چرخشی استفاده کردند. میزان فشار خون و ضربان قلب در هر 3 دقیقه و در طول بهبودی توسط نیروسنج ثبت شد.

  نتایج: در همه موارد ذکر شده خستگی بازوان آخرین نقطه نیروسنج را نشان می دهد. میزان خون با استرس فیزیکی افزایش می یافت و به مقدار 48/3 مول می رسید. بخش فشار خون وابسته به استرس فیزیکی بدن بود که فقط در سه کوهنورد تا میزان mmHg30 بالا رفت و یک فشار با میزان mmHg40 اصلاً مشاهده نگردید. بعد از تست فشار خون تا میزان معمولی خودش در عرض 3 دقیقه کاهش یافت. در موارد کلینیکی محاسبه عددی نشان داده شد. فشار خون mmgH30-15 در طول بهبودی ریسک بزرگی از CECS بودند.

  نشانه های و سندروم های بخش اعمال زور سخت و شدید در طب ورزشی شناخته شده اند. بیشترین تاثیر در قسمت ماهیچه درشت قدامی دونده ها و پیاده رونده هاست. علائم قطعی تشخیص و درمان این گروه به صورت گسترده ای مورد بحث قرار گرفته است.

  گرچه فشار زیاد بر بازوها در ورزشهایی چون موتورسواری و کارهای سنگین دستی زیاد مناسب و معین نمی باشند و این تنها به صورت یک گزارش تست CECS مابین ورزش کوهنوردی منتشر شده است. ورزش کوهنوردی فشار زیادی روی ماهیچه های عضله خم کننده عمقی دارد.

  روش: از 10 کوهنورد سالم در یک تحقیق ثبت نام به عمل آمد. ثبت نام کنندگان میان سال 5/26 (مابین 37 و 18) یا یک ارتفاع معمولی 179 سانتیمتر (مابین 193-173) و یک وزن معمولی از 4/73 کیلوگرم مابین (90 و 65) بودند. معدل متوسط در سطح (UIAA) 10 یا C(USA)13/5 بود. تمام شواهد در طول پنج سال بالا رفتند جمع آوری شده بود. نتایج همه شرکت کنندگان قبل از تحقیق با موافقت و آگاهی کامل خودشان نوشته شد.

  کوهنوردان متحمل یک تست نیروسنج ورزش مخصوص کوهوردی شدندو از یک دیوار بلند چرخشی بالا رفتند. منحنی عمودی تحقیق در ارتباط با استانداردهای نیروسنج کوهنوردی است. حفره هایی در دیوار جهت فشار روی ماهیچه های عضله خم کننده عمقی ساخته شده بود. کوهنوردان کارشان را با یک زاویه 5 درجه با زمان 3 دقیقه کوهنوردی برروی دیوار آغاز کردند.

  قیمت محصول : 10000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 106
  iconبرچسب‌ها : مقاله ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنوردی ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • شنبه 31 شهريور 1397
 • مقاله پژوهشی آماده پذیرش-تأثیر کارآفرینی و قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار

  مقاله پژوهشی آماده پذیرش-تأثیر کارآفرینی و قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار

  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین کار آفرینی و نو‌آوری بر مزیت رقابتی پایدار، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه‌های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می‌پردازد اطلاعات تحقیق با پرسشنامه جمع‌آوری شده است جامعه آماری شامل 1200 نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعیت نمونه برابر 257 نفر می‌باشد فرضیه اصلی تحقیق که عبارت است از کارآفرینی و

  دانلود مقاله پژوهشی آماده پذیرش-تأثیر کارآفرینی و قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار

  کارآفرینی
قابلیت بازاریابی
مقاله کارآفرینی
تأثیر کارآفرینی بر مزیت رقابتی پایدار
مقاله بازاریابی
مقاله مزیت رقابتی
مقالهابی گستر
ابی گستر
دانلود مقاله دانشگاهی
دانلود مقالات مدیریتی

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 34 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 20

  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین کار آفرینی و نو‌آوری بر مزیت رقابتی پایدار، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه‌های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می‌پردازد. اطلاعات تحقیق با پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری شامل 1200 نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعیت نمونه برابر 257 نفر می‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت است از کارآفرینی و قابلیت‌های نوآوری تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین صحت و سقم فرضیه‌ها از نرم‌افزار 18spss استفاده گردید. نتایج نشان دادند که کار آفرینی به طور مستقیم، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین قابلیت نو‌آوری باعث بهبود مزیت رقابتی پایدار می‌شود. بنابراین برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار هر بنگاه یا مؤسسه اقتصادی پیشنهاد می‌شود که یک‌یک این بنگاه‌ها یا مؤسسات به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و قابلیت‌های نو‌آوری برای افزایش مزیت رقابتی پایدار نیاز دارند.


  This study examines the relationship between entrepreneurship and innovation for sustainable competitive advantage, with the aim of providing new solutions and business affairs firms concerned with sustainable competitive advantage. The research data were collected through questionnaires. The population consisted of 1,200 senior executives Kaveh Industrial City population sample of 257 individuals. The main hypothesis of the research, entrepreneurship and innovation capabilities have a significant effect on sustainable competitive advantage was examined. To determine the accuracy of data analysis and hypothesis spss software was used. Results showed that entrepreneurs directly affect the sustainable competitive advantage. Also the ability of innovation improves sustainable competitive advantage. So for the promotion of sustainable competitive advantage for any firm or corporation is suggested that one of these firms or institutions to develop a corporate culture of entrepreneurship and innovation capabilities to enhance the competitive advantage they need.

  دانلود مقاله پژوهشی آماده پذیرش-تأثیر کارآفرینی و قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار  icon تعداد بازدید : 113
  iconبرچسب‌ها : مقاله پژوهشی آماده پذیرش-تأثیر کارآفرینی و قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • شنبه 31 شهريور 1397
 • حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو

  حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو

  حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو

  فرمت فایل : doc

  حجم : 3767

  صفحات : 116

  گروه : عمران

  توضیحات محصول :

  پایان نامه کارشناسی ارشد M.Sc


  حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو

  چکیده

  حدود دو سوم كره زمین را آب فرا گرفته است، كه از این میزان آب حدود 97 درصد آب ها در دریاها وجود داردکه غیر قابل آشامیدن است . رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی و خشکسالی های پی در پی از سوی دیگر، موجب شده که منابع موجود آب های شیرین سطحی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره داری خود برسد که کشور ما ایران نیز هم اکنون جزو کشورها به حساب می آید.این موضوع اهمیت تصفیه فاضلاب را پر رنگتر می کند. در این تحقیق از بین آلاینده های موجود در فاضلاب شهری حذف نیترات و فسفات مورد مطالعه قرار گرفته است.نیترات در غلظت بالا در آب آشامیدنی در نوزادان زیر شش ماه با هموگلوبین تولید متهموگلوبین و ایجاد سندرم بچه آبی ( blue baby ( می کند و همچنین باعث ایجاد سرطان می شود. غلظت بالای فسفات اثر مخربی روی اکولوژی آبی داشته باشد و موجب تسریع در پدیده اتریفیکاسیون در آبها می شود که باعث ایجاد طعم و بو در آب شده و زندگی گیاهی را بیش از حد تقویت می‌کند که این امر سبب امرگ و میر آبزیان می شود.برای حذف نیترات از فاضلاب شهری اردبیل از نانو ذره اکسید روی استفاده شده است. آزمایش ها در PH های 5 و 7 و 9 و در زمان های 30 دقیقه و 60 دقیقه و 120 دقیقه با نانو ذره اکسید روی به وزن های (2/0 ، 4/0 ،6/0 ،8/0، 1)گرم در لیتر انجام گرفت و برای حذف فسفات از نانو ذره اکسید تیتانیوم استفاده شد که آزمایش ها در PH های 5 و 7 و 9 و در زمان های 30 دقیقه و 60 دقیقه و 120 دقیقه با نانو ذره اکسید روی به وزن های (2/0 ، 4/0 ،6/0 ،8/0، 1)گرم در لیتر مورد بررسی قرارگرفت.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نانوذره اکسیدروی و نانو ذره اکسید تیتانیوم کارایی خوبی در جذب نیترات و فسفات دارند. کارایی حذف نیترات و فسفات با افزایش PHکاهش می یابد .بیشترین میزان حذف در 5 PH= بدست آمد . با افزایش زمان ماند درصد حذف نیترات و فسفات نیز افزایش می یابد و بیشترین راندمان حذف در 30 دقیقه اول بدست آمد.درصد حذف با وزن نانو ذرات رابطه مستقیم دارد که با افزایش وزن نانو ذرات میزان حذف نیز بیشتر می شود.

  فهرست مطالب

  فصل اول. ‌ط

  کلیات پژوهش. ‌ط

  بیان مسئله. 1

  اهمیت و ضرورت پژوهش. 3

  اهداف پژوهش. 4

  فرضیه های پژوهش. 5

  تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها. 5

  فصل دوم. 8

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 8

  آب واهمیت آن در جهان. 9

  بحران آب در خاورمیانه. 12

  چالش های پیش روی منابع آب در خاورمیانه و ایران. 13

  ضرورت پژوهش بحران آب. 14

  فاضلاب. 15

  تعریف فاضلاب. 15

  مشخصات فاضلاب. 16

  مشخصات فیزیكی. 16

  مشخصات شیمیایی. 16

  مواد غیر آلی ( معدنی ). 17

  انواع فاضلاب. 18

  فاضلاب های خانگی. 18

  فاضلاب های صنعتی. 19

  فاضلاب های سطحی (آب های سطحی). 19

  تصفیه فاضلاب. 20

  تاریخچه. 20

  ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب. 21

  ج – بازیابی فاضلاب. 22

  روشهای تصفیه فاضلاب. 22

  سیستمهای رشد معلق . 23

  فرآیند لجن فعال . 25

  شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های كوچك. 25

  الف – عدم نیاز به تصفیه كامل فاضلاب. 26

  ج – نوع آلودگی فاضلاب. 26

  اهمیت استفاده مجدد از پساب فاضلاب. 27

  دلایل جمع آوری فاضلاب در جهان امروز. 27

  نقش فاضلاب احیاء شده در توسعه و مدیریت منابع آب. 28

  محدود بودن منابع آب. 28

  حفاظت منابع آب از آلودگی. 28

  مدیریت منابع آب. 29

  انواع روش های استفاده مجدد از فاضلاب. 29

  استفاده مجدد به صورت آب آشامـیدنی. 30

  استفاده مجدد غیر مستقیم به صورت آب آشامیدنی. 30

  استفاده مجدد مستقیم برای مصارف غیرشرب. 31

  برخی کار بردهای استفاده مجدد از پساب :. 31

  آینده استفاده مجدد از آب. 31

  استانداردهای استفاده مجدد از فاضلاب. 32

  رهنمود (2004) US-EPA. 32

  استاندارد FAO.. 33

  رهنمود (WHO, 2006) 33

  استاندارد سازمان محیط زیست ایران. 34

  مواد آلاینده موجود در فاضلاب. 35

  تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 39

  پیشینه فارسی. 39

  پیشینه خارجی. 43

  فصل سوم. 45

  موارد و روش ها. 45

  نیترات. 46

  چاه های فاضلاب، عامل اصلی افزایش نیترات. 47

  اثرات نیترات بر سلامتی انسان. 47

  روش های حذف نیترات. 48

  تبادل یونی. 49

  حذف بیولوژیکی نیترات. 49

  اسمز معکوس. 50

  فسفات. 50

  اثرات فسفر بر سلامتی انسان :. 52

  الف) افزایش مواد شیمیایی. 52

  ب) روشهای بیولوژیکی. 52

  ج) نانو ذرات. 53

  برخی نانو ذراتی که کاربر بیشتری وکاربردهای نانو ذرات دارند 54

  نانو ذرات اکسید تیتانیوم (TiO2). 55

  محل برداشت نمونه ها. 57

  نمونه برداری. 60

  ظرف نمونه برداری. 61

  اسپكتروفتومتر. 62

  روش کار. 63

  روش آزمایش حذف نیترات. 63

  روش آزمایش حذف نیترات. 67

  روش آزمایش حذف فسفات :. 71

  فصل چهارم. 78

  فصل پنجم. 90

  قیمت محصول : 95000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 102
  iconبرچسب‌ها : حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • شنبه 31 شهريور 1397
 • مبانی نظری بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت گذاری تحت وب

  مبانی نظری بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت گذاری تحت وب

  مبانی نظری بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت گذاری تحت وب

  فرمت فایل : docx

  حجم : 66

  صفحات : 39

  گروه : مبانی و پیشینه نظری

  توضیحات محصول :

  مبانی نظری بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت گذاری تحت وب

  مشخصات محصول:
  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

  خلاصه ای از کار:

  بازاریابی و مدیریت آن

  مدیریت بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پندار، قیمت‌گذاری، تبلیغات و توزیع ایده، کالا و خدمات به قصد انجام مبادلاتی که به تامین اهداف انفرادی و سازمانی منجر گردد (کاتلر، 1997).

  مدیریت بازاریابی تلاش آگاهانه‌ای است برای به‌دست‌آوردن نتایج مثبت در مبادله با بازارهای هدف. مدیریت بازاریابی در هر بازاری کاربرد دارد و قابل اجراست. به‌طور مثال یک مدیر منابع انسانی با بازار نیروی کار یا یک مدیر خرید با بازار مواد اولیه سر و کار دارند. اما به‌طور کلاسیک، مدیریت بازاریابی به وظایف آن دسته از کارکنان سازمان اطلاق می‌شود که با فروش محصولات و خدمات نهایی سر و کار دارند؛ مانند مدیر فروش، مدیر تبلیغات و فروشندگان (جانسون[1]، 2009).

  ................

  - سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها

  باورش شاید سخت باشه اما وقتی که نگاهی به تاریخچه علم اقتصاد ، تولید عملیات ، حسابداری و دیگر مباحث تجارت میاندازیم ، بازاریابی نسبت به آنها جوانتر است و قدمت آن به دهه 1900 برمیگردد.قبل از این زمان اکثر موضوعات وابسته به بازاریابی در مفاهیم اقتصادی فرض میشدند. به عنوان مثال به تنظیم قیمت به عنوان یک موضوع ساده عرضه و تقاضا نگریسته میشد.کم کم آگهی (که از سال 1900 به خوبی توسعه یافت) و موارد دیگر مانند رفتار خرید مشتریان و اهمیت توزیع مورد توجه قرار گرفت (ابراهیمی، 1386).

  ................

  - اهمیت بازاریابی بین المللی در عصر اینترنت

  امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی کند. منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان پیچیده ای از کالاها، خدمات، سرمایه و تکنولوژی، به هم مربوط می شوند. کشورها از طریق مبادلات بین المللی، سطح تولید خود را بالا برده و سود بیشتری کسب می کنند. آنها از طریق واردات، کالاهایی را که قادر به تولید آنها نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، کالاهای تولیدی مازاد برمصرف خود را به کشورهای دیگر می فرستند. گرچه یک کشور ممکن است از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتواند انواع کالا را تولید کند، اما قادر به تولید آنها با قیمت مساوی نخواهد بود. علت اولیه مبادلات بین المللی، در ظاهر اختلاف قیمت کالا و خدمات کشورهاست. تفاوت قیمت ها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه یا امکانات تولید و یا تفاوت در شرایط تقاضا یا الگوی مصرف و یا ترکیبی از آنهاست. تفاوت در شرایط عرضه، ممکن است ناشی از تفاوت در منابع طبیعی، کارایی، مهارت کار، سطوح تکنولوژی تولید، فراوانی عوامل تولید و غیره باشد. با این حال، تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه، به تنهایی عامل اختلاف قیمت نیست بلکه تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درامدها و الگوی مصرف متفاوت کشورها شکل می گیرد، در ایجاد اختلاف قیمت ها به اندازه تفاوت عرضه تأثیر دارد (کانتاپیپات[2]، 2009).

  ...............

  - اینترنت و اهمیت آن

  از آنجا که در چند سال اخیر بحث استفاده از فن‌آوری اطلاعات در كشور به طور جدی مطرح گردیده و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی با حركتی پر شتاب بكارگیری آن را در برنامه‌های خود قرار داده‌اند. و از طرفی دولت نیز در قالب طرح تكفا (توسعه و كاربرد فن آوری اطلاعات) سازمان‌ها و نهادهای خود را ملزم به ارائه برنامه‌های مدون جهت بكارگیری فن‌آوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی نموده‌است .اهمیت پذیرش فناوری اطلاعات از طرف استفاده‌کنندگان آن بیش از پیش مشخص شده و بایستی در تدوین راهبرد‌های زیر ساخت IT این مورد در نظر گرفته شود (خداداد و مبارکی، 1381).

  ...............

  - استفاده از اینترنت در بازاریابی

  یکی از مسائل اساسی در توسعه فناوری در هر جامعه‌ای، ایجاد پیش زمنیه‌های مناسب فکری و فرهنگی برای پذیرش آگاهانه و مطابق با نیاز آن فناوری است. رویکرد فرهنگ سازی برای کاربری و توسعه فناوری نه تنها از بعد عمومی جای تامل و کار بسیار دارد بلکه از جنبه مدیریت کلان جامعه نیز نیازمند توجه و فراگیری و توسعه است. چرا که در عصر فناوری اطلاعات چهارچوب فرهنگ‌ها مبتنی بر الگوهای تعاملی شکل می‌گیرد و می‌توان آن را از بعد بالا به پایین و پایین به بالا بررسی کرد.

  ............

  - بازاریابی الکترونیک

  تعبیر قدیمی بازار به معنای محل ارتباط چهره به چهره مشتری و فروشنده و مكانی برای تلاقی عرضه و تقاضا ما بین آنهاست. در دنیای امروز با مجموعه تحولات و پیشرفتهای صورت گرفته شده در آن برای خرید و فروش به حضور فیزیكی دو طرف در یك مكان واحد نیازی نیست. گسترش وسایل و امكانات حمل و نقل و اطلاع رسانی و ارتباطی همانند تلفن و سیستم های پستی زمینه ای را به وجود آورد كه شركتها بتوانند سفارشات مشتریان خود را در سراسر جهان دریافت و كالای مورد نظر را برای آنها ارسال كنند (گبرت و همکاران[3]، 2003).

  ..........

  - اهمیت طراحی وب

  کسب و کار اینترنتی جدید بوده و با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه ی جامعه ی خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند. کسب و کار اینترنتی به فروش محصولات یا خدمات در اینترنت گفته می شود. این نوع کسب و کار به سرعت در اقتصاد امروز رشد و پیشرفت کرده است. خرید و فروش اینترنتی به کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را می دهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند (گلچین و بختایی، 1385).

  ................

  - تبلیغات اینترنتی در ایران، راهبردها و راهکارها

  در ایران اینترنت از سال ۱۳۷۶ بطور نسبتاً فراگیر به کار گرفته شده است و تعداد کاربران آن بطور فزاینده ای در طول سالیان اخیر افزایش یافته است. با وجود اینکه تعداد سایتهای فارسی از رشد بسیاری برخوردار بوده است اما همچنان تعداد تبلیغات اینترنتی این سایتها بسیار کم و ناچیز می باشد. این موضوع باعث شده مشکلات مالی فراوانی برای سایتها بوجود آید چراکه یکی از مهترین منابع درآمد سایتها در دنیا، درآمدهای ناشی از تبلیغات می باشد. مشکلات مالی سایتهای ایرانی، بسیاری از آنها را پس از مدتی به تعطیلی می کشاند و این به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی برای عده ای می باشد. نکته قابل توجه دیگر این است که بازار تبلیغات اینترنتی سایتها فقط محدود به یک کشور و یا یک منطقه خاص نمی باشد این به معنای دسترسی به بازاری بسیار گسترده است که متاسفانه به دلیل عدم استفاده مناسب سهم سایتهای ایرانی از حجم درآمد ناشی از فعلیتهای تبلیغاتی بسیار اندک است (منتقمی، 1389).

  .............

  - قیمت گذاری تحت وب و اهمیت و چگونگی آن

  امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن به عنوان لازم و ملزوم یکدیگر مطرح شده اند، به گونه ای که اندیشمندان این دو را از یکدیگر قابل تفکیک نمی دانند و معتقدند اینها تسهیل کننده یکدیگر هستند. دیگر اینترنت یک ابزار قابل چشم پوشی و یا برای سرگرمی نیست، بلکه به یکی از لوازم ضروری زندگی بشر مدرن و رو به توسعه امروزی تبدیل شده است. اینترنت و به طور کلی دنیای الکترونیک همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر خود کرده است.

  ...............

  قیمت گذاری در بازار الکترونیک

  قیمت گذاری در بازار بر مبنای هزینه صورت می گیرد. در یک زنجیره ارزش عمودی فعالیتها باید به صورت سلسله مراتبی تعریف شوند که تا مراحل اولیه آن انجام نشود، نمی توان مراحل بعدی را آغاز کرد. چون قیمت گذاری در تجارت الکترونیک به صورت عمودی نیست ، قیمت گذاری بر مبنای هزینه دیگر پاسخگوی نیاز بازار نیست. عمودی نبودن...............

  ..................

  قیمت گذاری پویا در بازار الکترونیک

  قیمت گذاری پویا استراتژی قیمتی است که در آن قیمتها در هر لحظه به خاطر مشتریان و مصرف کنندگان و یا به دلیل مجموعه محصولات و خدمات ارائه شده تغییر می کند. اگرچه چنین استراتژی قیمتی در بازارهای فیزیکی وجود داشت، اما در بازارهای الکترونیک به دلیل تفاوت در زنجیرة ارزش ماهیت و اهمیت دیگری می یابد. قیمت گذاری پویا یکی از مهمترین هدایای اینترنت است. قیمت گذاری پویا، قیمت گذاری در محیطی است که در آن قیمتها ثابت نیستند بلکه انعطاف پذیر هستند. (محمد و همکاران، 2002).

  ................

  - استراتژی های پیشرفته قیمت گذاری

  ۱) قیمت گذاری تبعیضی

  واژه قیمت گذاری تبعیضی اشاره بر این دارد که قیمتهای متفاوت را برای افراد متفاوت بر اساس تمایل آنها به پرداخت، به کار می گیرند. قیمت گذاری تبعیضی این سوال را به وجود می آورد که آیا چنین تاکتیک هایی برای جامعه مناسب و یا سودآور هست یا خیر. استراتژیست های قیمت گذاری، قیمت گذاری تبعیض آمیز را به سه دسته تقسیم بندی می کنند:
  ..................

  - اهمیت مدیریت روابط مشتری تحت وب

  استراتژی های بازار یابی سنتی حول مفهوم چهار p یعنی قیمت، محصول، توزیع و ترفیع جهت افزایش سهم بازار متمرکز بودند و توجه اولیه آنها افزایش حجم مبادلات بین فروشنده و خریدار بود. در این زمینه حجم فروش، معیار عملکرد استراتژیها و تاکتیک های بازار یابی بود. اما مدیریت ارتباط با مشتری نوعی استراتژی کسب و کار است که فراتر از افزایش حجم مبادله می باشد و هدف آن افزایش سود آوری، درآمد و رضایت مشتری است. برای تحقق این اهداف، سازمان ها از مجموعه وسیعی از ابزار ها، رویه ها و روش ها ی ارتباطات با مشتری استفاده می کنند. مدیریت ارتباط با مشتری تمام مولفه هایی است که در درون یک سازمان با مشتری و به شیوه ای هوشمند در ارتباطند. بسیاری از عملیات و فعالیت های روزمره کسب و کار ها با مشتریان سر و کار دارند. از این رو فراهم آوردن سیستم هایی که بتواند هر کدام از این وظایف را بهبود بخشند برای موفقیت حیاتی است (منتقمی، 1382).

  ...............

  منابع

  ابراهیمی . عبدالمجید. 1386.مدیریت بازاریابی جهانی- دفتر پژوهش های فرهنگی، صص 13-22.

  ابراهیمی، حمید. 1379. مفاهیم علمی مدیریت بازاریابی. فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 3، شماره 12، صص 11-34.

  ایمان خان، نیلوفر. 1387. رفتار مصرف كننده در بازاریابی دیجیتال. فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 11، صص 81- 88.

  باقری، مصباح الهدی.، آذر، عادل. 1384. رویكردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 2، صص 1-22.

  ..........................

  .........................


  [1]- Johnson

  [2]- Kantapipat

  [3]- Gebert et al.

  قیمت محصول : 23000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 100
  iconبرچسب‌ها : مبانی نظری بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت گذاری تحت وب ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • دوشنبه 26 شهريور 1397
 • پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

  پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

  پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

  فرمت فایل : docx

  حجم : 6467

  صفحات : 176

  گروه : مدیریت

  توضیحات محصول :

  پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

  چکیده

  اهمیت برند و تاثیر آن در فروش محصولات شرکت ها به طور فزاینده ای در حال گسترش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تاثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف از آن شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی فروشگاه های شهرستان سبزوار می باشد. مدل پژوهشی طراحی شده بر مبنای مدل شخصیت برند آکر((1997 و مدل ماندهاچیتارا و پولتهونگ((2011 شکل گرفته است. اعتبار محتوایی و سازه پرسشنامه های پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان و روش های تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO سنجیده شده و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه نیز متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS)، نرم افزار اکسل و نرم افزار روابط ساختای خطی((LISREL در قالب توصیف داده های پژوهش، توصیف متغیرهای اصلی پژوهش، تحلیل داده های پژوهش و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تایید تمامی فرضیه های پژوهش و معناداری تمامی عوامل موجود در مدل مفهومی را نشان داده است. به عبارت دیگر بین شخصیت برندهای مورد مطالعه و وفادای مشتریان به آن ها رابطه معنا داری وجود دارد.

  واژگان کلیدی: برند،شخصیت برند، وفاداری مشتریان، بخش محصولات لوازم خانگی

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش

  -1 -1مقدمه....................................................................................................... 2

  -2 -1 بیان مساله............................................................................................... 3

  -3 -1اهمیت وضرورت پژوهش.............................................................. ............ 4

  -4 -1اهداف پژوهش.................................................... ..... ................................

  -1-4-1 هدف کلی........................................................... ............................. 5

  -2-4-1 اهداف جزئی.......................................................... .......................... 5

  -5 -1سوالات پژوهش...................................................................................... . 6

  -1-5-1 سوال اصلی پژوهش........................................................................... 6

  -2-5-1 سوالات فرعی پژوهش........................................................................ 6

  -6 -1فرضیات پژوهش........................................................................................ 6

  -1 -6-1فرضیه اصلی..................................................................................... 6

  -2 -6-1فرضیات فرعی.................................................................................. 6

  -7 -1 استفاده کنندگان از پژوهش......................................................................... 7

  -8 -1قلمرو پژوهش............................................................................................ 7

  -1-8 -1 قلمرو زمانی................................................................................ .. 7

  -2-8-1 قلمرو مکانی..................................................................................... 7

  -3-8-1 قلمرو موضوعی................................................................................ 7

  -9 -1تعاریف، واژه ها و اصطلاحات.................................................................... 8

  -1-9-1 تعاریف مفهومی................................................................................. 8

  -2-9-1 تعاریف عملیاتی................................................................................. 9

  -10-1روش شناسی پژوهش............................................................................ 10

  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

  -1 -2مقدمه...................................................................................................... 12

  -2 -2شخصیت برند............................................................................................ 13

  عنوان صفحه

  -1-2-2 مفهوم برند و نقش آن در حوزه ی خدمات.............................................. 13

  -2-2-2 مفهوم شخصیت برند........................................................................... 14

  -3-2-2 چارچوب شخصیت برند...................................................................... 17

  -4-2-2 ابعاد شخصیت................................................................................... 19

  -5-2-2 شخصیت برند و شکل دهی به ادراك.............. ..................................... 2

  -6 -2-2 تجانس میان شخصیت انسانی و برند.................................................... 20

  -7-2-2 تصویر برند....................................................................................... 24

  -8-2-2 هویت برند........................................................................................ 25

  -9-2-2 چارچوب تئوریک هویت برند............................................................... 29

  -10-2-2 شخصیت برند و رجحان برند............................................................. 30

  -11-2-2 شخصیت برند و فعالیت های ترفیعی................................................... 30

  -12-2-2 ارزش ویژه برند.................................................................... ......... 31

  -13-2-2 اعتبار برند..................................................................................... 39

  -14-2-2 اعتماد برند..................................................................................... 40

  -15-2-2 ارتباط برند..................................................................................... 41

  -16-2-2 وفاداری برند.................................................................................. 42

  -17-2-2 وجهه برند...................................................................................... 43

  -18-2-2 ویژگی های برند جهانی.................................................................... 44

  -19-2-2 مدل های مربوط به برند................................................................... 45

  -3 -2 وفاداری.................................................................................................. 55

  -1-3-2 مفهوم وفاداری.................................................................................. 55

  -2-3-2 چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداری...................... 57

  -3-3-2 ابعاد وفاداری.................................................................................... 63

  -4-3-2 بازاریابی رابطه مند و ارتباط آن با وفاداری مشتریان.............................. 67

  -4 -2 رابطه ی شخصیت برند با میزان وفاداری مشتریان........................................ 70

  -1-4-2 وفاداری به نام تجاری......................................................................... 7

  عنوان صفحه

  -2-4-2 تئوری ویژگی شخصیت افراد............................................................... 71

  -3-4-2 شخصیت برند.................................................................................... 72

  -4-4-2 تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان................................................... 72

  -5 -2 پژوهشهای انجام شده................................................................................. 75

  -1-5-2پژوهشهای خارجی.............................................................................. 75

  -2-5-2پژوهشهای داخلی................................................................................ 81

  -6 -2جمع بندی مطالب ومعرفی مدل مفهومی پژوهش............................ ........... 84

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  -1 -3مقدمه....................................................................................................... 87

  -2 -3روش پژوهش............................................................................................ 87

  -3 -3جامعه آماری............................................................................................. 87

  -4 -3نمونه و روش نمونه گیری........................................................................... 87

  -5 -3روش و ابزار جمع آوری دادهها.................................................................. 88

  -1-5-3 پرسشنامه شخصیت برند و وفاداری...................................................... 88

  -6-3 ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری............................................................... 92

  -1-6 -3روایی........................................................ .................................... 92

  -2 -6 -3پایایی.............................................................................................. 100

  -7 -3روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................ 101

  -1-7-3 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش......................................................... 101

  -2-7-3 تحلیل داده های پژوهش...................................................................... 101

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

  -1 -4 مقدمه...................................................................................................... 103

  -2 -4 توصیف داده های پژوهش.......................................................................... 104

  -1-2-4 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی... ................................................... 104

  -2-2-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش......................................................... 108

  -3 -4 تحلیل داده های پژوهش............................................................................. 11

  ج

  عنوان صفحه

  -1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن دادههای مربوط به پرسشنامه.......................... 111

  -4 -4 بررسی سوالات پژوهش............................................................................. 112

  -1-4-4 یافتههای مربوط به سوال اصلی پژوهش................................................ 112

  -2-4-4 یافتههای مربوط به سوال فرعی اول پژوهش.......................................... 115

  -3-4-4 یافتههای مربوط به سوال دوم پژوهش................................................... 118

  -5 -4 بررسی فرضیات پژوهش........................................................................... 121

  -6-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش.......................................................... 140

  -1 -6 -4تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول شخصیت برند....................................... 141

  -2 -6 -4تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم شخصیت برند........................................ 144

  -3 -6 -4تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول وفاداری مشتریان................................... 147

  -4 -6 -4تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم وفاداری مشتریان................................... 148

  -7 -4بررسی مدل ساختاری پژوهش..................................................................... 151

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

  -1 -5 مقدمه........................................................ ............................................. 154

  -2 -5 یافته های پژوهش............................................ ........................................ 154

  -1-2-5 یافته های حاصل از توصیف داده های پژوهش....................................... 154

  -2-2-5 یافته های حاصل از سوالات پژوهش.................................................... 155

  -3-2-5 یافته های حاصل از فرضیات پژوهش................................................... 157

  -3 -5پیشنهادات پژوهش...................................................................................... 163

  -1-3-5 پیشنهادات منتج از فرضیات................................................................. 163

  -2-3-5 سایر پیشنهادات.................................................................................. 166

  -3-3-5پیشنهاد به پژوهش های آتی................................................................... 166

  -4 -5محدودیت های پژوهش............................................................................... 167

  -1-4-5 محدودیت های تحت کنترل.................................................................. 167

  -2-4-5 محدودیت های خارج از کنترل............................................................ 167

  منابع................................................................................................................. 168

  پیوست............................................................................................................. 174

  د

  فهرست جداول

  عنوان صفحه

  جدول:1-3 مولفه های شخصیت برند و وفاداری..................................................... 89

  جدول :2 -3 شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت برای شخصیت برند................. 92

  جدول:3-3 واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده برای شخصیت

  برند. 93

  جدول :4 -3 ماتریس همبستگی چرخش یافته پرسشنامه شخصیت برند........................ 94

  جدول :5 -3 شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت برای وفاداری مشتریان............ 98

  جدول: 6 -3 واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده برای وفاداری

  مشتریان............................................................................................................ 99

  جدول :7 -3 ماتریس همبستگی چرخش یافته پرسشنامه وفاداری مشتریان................... 99

  جدول :8 -3پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد.......................................................... 101

  جدول:1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت مشتریان.............................................. 104

  جدول:2-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل مشتریان.................... ................ 105

  جدول:3-4 توزیع فراوانی مربوط به سن مشتریان................................................... 106

  جدل:4-4 توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات مشتریان...................................... .. 106

  جدول:5-4 توزیع فراوانی مربوط به شغل مشتریان................................................. 107

  جدول: 6 -4 آمار توصیفی برند سامسونگ............................................................ 108

  جدول: 7-4 آمار توصیفی برند ال. جی................................................................. 109

  جدول: 8-4 آمار توصیفی برند پارس خزر............................................................ 110

  جدول: 9-4 آمار توصیفی برند اسنوا..................................................................... 110

  جدول:10-4 نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرها....................................................... 111

  جدول:11-4 رابطه شخصیت برند سامسونگ و وفاداری به آن.................................. 112

  جدول:12-4 رابطه شخصیت برند ال.جی و وفاداری به آن....................................... 113

  جدول:13-4 رابطه شخصیت برند پارس خزر و وفاداری به آن................................. 114

  جدول:14-4 رابطه شخصیت برند اسنوا و وفاداری به آن......................................... 114

  جدول :15-4 آمار توصیفی شخصیت برند سامسونگ............................................... 115

  عنوان صفحه

  جدول:16-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت شخصیت برند سامسونگ......... 115

  جدول :17-4 آمار توصیفی شخصیت برند ال.جی................................................... 116

  جدول:18-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت شخصیت برند ال.جی.............. 116

  جدول :19-4 آمار توصیفی شخصیت برند پارس خزر............................................. 117

  جدول:20-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت شخصیت برند پارس خزر........ 117

  جدول :21-4 آمار توصیفی شخصیت برند اسنوا..................................................... 117

  جدول:22-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت شخصیت برند اسنوا................ 117

  جدول :23-4 آمار توصیفی وفاداری به برند سامسونگ........................................... 118

  جدول:24-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت وفاداری به برند سامسونگ...... 118

  جدول :25-4 آمار توصیفی وفاداری به برند ال.جی................................................ 119

  جدول:26-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت وفاداری به برند ال.جی........... 119

  جدول :27-4 آمار توصیفی وفاداری به برند پارس خزر.......................................... 120

  جدول:28-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت وفاداری به برند پارس خزر..... 120

  جدول :29-4 آمار توصیفی وفاداری به برند اسنوا.................................................. 120

  جدول:30-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت وفاداری به برند اسنوا............ 120

  جدول:31-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند سامسونگ با

  وفاداری به این برند...................................................................................... .. 121

  جدول:32-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند ال.جی با

  وفاداری به این برند............................................................................................ 122

  جدول:33-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند پارس خزر با

  وفاداری به این برند............................................................................................ 122

  جدول:34-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند اسنوا با وفاداری

  به این برند........................................................................................................ 123

  عنوان صفحه

  جدول:35-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صداقت شخصیت برند

  سامسونگ با وفاداری به این برند......................................................................... 123

  جدول:36-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صداقت شخصیت برند

  ال.جی با وفاداری به این برند.............................................................................. 124

  جدول:37-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صداقت شخصیت برند

  پارس خزر با وفاداری به این برند........................................................................ 124

  جدول:38-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صداقت شخصیت برند

  اسنوا با وفاداری به این برند................................................................................ 125

  جدول:39-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد اشتیاق و هیجان شخصیت

  برند سامسونگ با وفاداری به این برند.................................................................. 126

  جدول:40-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد اشتیاق و هیجان شخصیت

  برند ال.جی با وفاداری به این برند....................................................................... 126

  جدول:41-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد اشتیاق و هیجان شخصیت

  برند پارس خزر با وفاداری به این برند................................................................. 12

  جدول:42-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد اشتیاق و هیجان شخصیت

  برند اسنوا با وفاداری به این برند......................................................................... 127

  جدول:43-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صلاحیت شخصیت برند

  سامسونگ با وفاداری به این برند......................................................................... 128

  جدول:44-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صلاحیت شخصیت برند

  ال.جی با وفاداری به این برند.............................................................................. 129

  جدول:45-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صلاحیت شخصیت برند

  پارس خزر با وفاداری به این برند......................................................................... 129

  جدول:46-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صلاحیت شخصیت برند

  اسنوا با وفاداری به این برند................................................................................. 130

  جدول:47-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد کمال شخصیت برند

  سامسونگ با وفاداری به این برند......................................................................... 130

  عنوان صفحه

  جدول:48-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد کمال شخصیت برند

  ال.جی با وفاداری به این برند............................................................................. 131

  جدول:49-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد کمال شخصیت برند پارس

  خزر با وفاداری به این برند................................................................................ 131

  جدول:50-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد کمال شخصیت برند اسنوا

  با وفاداری به این برند........................................................................................ 132

  جدول:51-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد قوت و استحکام شخصیت

  برند سامسونگ با وفاداری به این برند.................................................................. 133

  جدول:52-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد قوت و استحکام شخصیت

  برند ال.جی با وفاداری به این برند....................................................................... 133

  جدول:53-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد قوت و استحکام شخصیت

  برند پارس خزر با وفاداری به این برند................................................................. 134

  جدول:54-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد قوت و استحکام شخصیت

  برند اسنوا با وفاداری به این برند......................................................................... 134

  جدول:55-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند سامسونگ با

  وفاداری نگرشی به این برند................................................................................ 135

  جدول:56-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند ال.جی با

  وفاداری نگرشی به این برند................................................................................ 135

  جدول:57-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند پارس خزر با

  وفاداری نگرشی به این برند................................................................................ 136

  جدول:58-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند اسنوا با وفاداری

  نگرشی به این برند............................................................................................. 136

  جدول:59-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند سامسونگ با

  وفاداری رفتاری به این برند................................................................................ 137

  جدول:60-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند ال.جی با

  وفاداری رفتاری به این برند................................................................................ 138

  عنوان صفحه

  جدول:61-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند پارس خزر ب

  وفاداری رفتاری به این برند................................................................................. 138

  جدول:62-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند اسنوا با وفاداری

  رفتاری به این برند.............................................................................................. 139

  جدول:63-4 محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش................................................. 140

  جدول:64-4 شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری ابعاد شخصیت برند..... 141

  جدول:65-4 شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری ابعاد وفاداری مشتریان 147

  فهرست نمودارها

  عنوان صفحه

  نمودار :1 -2 چارچوب شخصیت برند................................................................... 18

  نمودار :2 -2هویت برند...................................................................................... 28

  نمودار :3 -2چارچوب تئوریک هویت برند............................................................. 29

  نمودار:4 -2 مدل ارزش ویژه برندآکر................................................................... 3

  نمودار:5 -2 رابطه بین شخصیت برند، ترفیعات فروش و ارزش ویژه برند................. 45

  نمودار :6-2 مدیریت ارزش ویژه برند................................................................... 49

  نمودار :7 -2 ویژگی های فردی موثربر برند......................................................... 5

  نمودار:8 -2 تاثیر سازگاری خود پنداره بر وفاداری به برند...................................... 54

  نمودار:9 -2 چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداری.................... 57

  نمودار :10-2 بررسی ارتباط میان شخصیت نام تجاری،رضایت، ارزش ادراکی، اعتماد و

  وفاداری........................................................................................................ .. 60

  نمودار:11-2 مدل وفاداری مشتریان..................................................................... 61

  نمودار:12-2 تاثیر وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری.......................................... 64

  نمودار:13-2 مدل وفاداری.................................................................................. 66

  نمودار:14-2 بنیان های بازاریابی رابطه مند.......................................................... 68

  نمودار : 15-2 ساختار ادراکی............................................................................. 70

  نمودار:16-2 تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان................................................ 74

  نمودار: 1-3 نمودار کتل مربوط به ابعاد شخصیت برند............................................ 93

  نمودار: 2-3 نمودار کتل مربوط به ابعاد وفاداری مشتریان....................................... 100

  نمودار:1 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت مشتریان.................................. 104

  نمودار:2 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل مشتریان......................... 105

  نمودار:3 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به سن مشتریان....................................... 106

  نمودار:4 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به تحصیلات مشتریان....... ...................... 107

  نمودار:5 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به شغل مشتریان..................................... 108

  نمودار: 6-4 مدل اندازه گیری شخصیت برند در حالت تخمین استاندارد مرتبه اول...... 142

  عنوان صفحه

  نمودار: 7-4 مدل اندازه گیری شخصیت برند در حالت عدد معناداری مرتبه اول......... 143

  نمودار: 8-4 مدل اندازه گیری شخصیت برند در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم....... 145

  نمودار: 9-4 مدل اندازه گیری شخصیت برند در حالت عدد معناداری مرتبه دوم......... 146

  نمودار: 10-4 مدل اندازه گیری وفاداری مشتریان در حالت تخمین استاندارد مرتبه اول........... 147

  نمودار:11-4 مدل اندازه گیری وفاداری مشتریان در حالت عدد معناداری مرتبه اول... 148

  نمودار:12-4 مدل اندازه گیری وفاداری مشتریان در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم. 149

  نمودار:13-4 مدل اندازه گیری وفاداری مشتریان در حالت عدد معناداری مرتبه دوم... 150

  نمودار: 14-4 مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد................................ 15

  نمودار: 15-4 مدل ساختاری پژوهش در حالت عدد معناداری.................................. 152