× بستن تبلیغات

بلیط هواپیما اصفهان مشهد

پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان

پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان

پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان

فرمت فایل : doc

حجم : 420

صفحات : 80

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان

چکیده

دوران کودکی اساسی‌ترین دوران برای شکل‌گیری شخصیت در افراد و رفتن آنها به راه صلاح یا راه تباهی و انحراف است. از این رو تمرکز دولت‌های مختلف بر پیشگیری اجتماعی رشدمدار بوده است. به عبارت دیگر نظام‌های حقوقی مختلف در جهان به این نتیجه رسیده‌اند که ارتکاب جرم، یک اتفاق، حادثه و واقعه که ناگهانی رخ دهد، نیست، بلکه یک مسیر و روند است. در این راستا ،در بررسی بزهکاری، بر چهار منبع کنترل بزهکاری نوجوانان تاکید می شود: وابستگی آن‌ها به پدر و مادر، مدرسه، گروه همسالان و اشتیاق به انجام کارهای عادی و روزمره همگانی، خصوصاً تحصیلات و یافتن شغل ،در یک تقسیم‌بندی دیگر عوامل کنترل بزهکاری را می‌توان-نظارت مربوط به قبل از تولد؛ - مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل شامل: 1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده و - تأمین آموزش و پرورش مناسب دانست.روابط بین والدین و فرزند، از هم پاشیدگی خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقاید مذهبی و اخلاقی در بزهكاری نوجوانان نقش مهمی دارد.محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را می آموزد . علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند. چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند و یا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . همچنین از بعد دیگر با توجه به نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری می توان گفت ،مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک و نوجوان ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. این نظم و تربیت مسلماً از قوانین و مقررات حاکم در خانواده رسمی تر و اطاعت از آن لازم است. در این مرحله است که کودک و نوجوان ناسازگار، نامتعادل یا عقب مانده ذهنی که استعداد پیروی از نظم یا هماهنگی با محیط را ندارد، با عدم موفقیت مواجه می شود. این عدم موفقیت به نوبه ی خود به علت سرزنش ها، ملامت های والدین و اولیای مدرسه و اطرافیان و شکسته شدن غرور و احترام کودک باعث تشدید حس سرکشی، عدم علاقه به ادامه تحصیل، رها کردن مدرسه، فرار از مدرسه، ولگردی، معاشرت های ناباب و بالاخره ارتکاب جرم می شود.

کلمات کلیدی: خانواده، مدرسه، پیشگیری، بزهکاری کودکان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 2

ب- پیشینه پژوهش.. 3

د- سوالات تحقیق. 5

ه- فرضیه های تحقیق. 5

و- اهداف تحقیق. 5

ز- روش تحقیق. 5

ح- ساماندهی تحقیق. 5

فصل اول: كلیات تحقیق (مفاهیم، تعاریف) 7

1-1- تعریف مفاهیم 8

1-1-1- خانواده و مدرسه. 8

1-1-1- تعریف خانواده در جامعه شناسی. 8

1-1-1-2- تعریف خانواده در حقوق. 8

1-1-1-3- تعریف مدرسه. 9

1-1-2- تعریف پیشگیری.. 9

1-1-3-تعریف کودک یا طفل. 10

1-1-3-1-تعریف کودک از نظر فقه وحقوق. 10

1-1-3-2- تعریف کودک از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک.. 11

1-1-4- بزهکار و بزهکاری.. 12

1-1-4-1- بزهکاری.. 12

1-1-4-2- بزهکار. 12

1-1-4-3- گروههای بزهکاری.. 13

1-2-مبانی و تقسیم بندی.. 14

1-2-1-کودکان و مفهوم عام مسئولیت.. 14

1-2-1-1-سن مسئولیت کیفری کودکان. 14

1-2-1-2-مفهوم مسئولیت کیفری در اطفال. 14

1-2-1-3-اهلیت جنایی اطفال. 15

1-2-1-4-مسئولیت جامعه در قبال کودکان و بالعکس.. 15

1-2-2-انواع پیشگیری در بزهکاری کودکان. 16

1-2-2-1-پیشگیری از منظر سطوح اجرایی یا تعیین اولویت ها 17

1-2-2-1-1-پیشگیری نخستین یا ابتدایی. 17

1-2-2-1-2- پیشگیری دومین یا ثانویه. 17

1-2-2-1-3- پیشگیری سومین یا ثالث.. 18

1-2-2-2- پیشگیری از منظر زمان اجرا 18

1-2-2-3-پیشگیری از منظر نحوه عمل یا فرآیند اجرا 18

1-2-2-3-1- پیشگیری واکنشی. 18

1-2-2-3-2- پیشگیری کنشی یا غیرکیفری.. 19

1-2-2-4- رویکرد پیشگیری از بزهكاری.. 20

1-2-2-4-1-پیشگیری وضعی. 20

1-2-2-4-2-پیشگیری اجتماعی. 21

1-2-3- مبانی نظری پیشگیری رشدمدار. 23

1-2-3-1-« نظریه تعاملی» تورنبری.. 23

1-2-3-2- نظریه پایه سنی لوب و سمپسون. 24

عنوان صفحه

1-2-4- اصول پیشگیری رشدمدار. 24

فصل دوم:عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و جایگاه حقوقی آن. 27

2-1- ویژگی های کودکان بزهکار و نوع جرائم ارتکابی. 28

2-1-1- ویژگیهای رفتاری کودکان بزهکار. 28

2-1-2- ویژگی های اجتماعی اطفال و نوجوانان بزهکار. 28

2-1-2-1- تحصیلات.. 28

2-1-2-2- وضعیت شغلی. 29

2-1-2-3-خشونت دیدگی. 29

2-1-2-4-سابقه فرار از منزل. 29

2-1-2-5- اوقات فراغت،گروه دوستان. 29

2-1-2-6-کمبود محبت.. 29

2-1-3- انواع بزهکاری کودکان و نوجوانان. 30

2-1-3-1- جرائم شاخص.... 30

2-1-3-2- جرائم غیرشاخص یا بزه های ویژه کودکی. 31

2-1-3-2-1-سرقت.. 31

2-1-3-2-2-دعوا و درگیری.. 31

2-1-3-2-3-استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر. 31

2-2- تاریخچه و نظریات مربوط به بزهکاری.. 32

2-2-1- مروری برتاریخچه بزهکاری.. 32

2-2-2-نظریه‏های جرم شناختی بزهکاری.. 33

2-2-2-1- نظریه انتقال فرهنگی کج‏روی.. 33

2-2-2-2- نظریه بی‏هنجاری مرتن. 34

2-2-2-3- نظریه کنترل. 34

2-2-2-4- نظریه فشار عمومی در بزهکاری.. 34

2-2-3- عوامل مؤثر در بروز بزهکاری.. 35

2-2-3-1-عوامل فردی.. 35

2-2-3-1-1- عوامل ارثی یا ژنتیکی. 36

2-2-3-1-2- عوامل روان‌شناختی و صفات شخصیتی. 36

2-2-3-1-3-عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به بزه خاص وویژگیهای خاص.... 36

2-2-3-2-عوامل خانوادگی. 36

2-2-3-2-2- فقر مادی خانواده 37

2-2-3-2-3- ستیزه والدین. 38

2-2-3-3-عوامل محیطی. 38

2-2-3-4-عوامل اجتماعی خاص.... 39

2-3-موقعیت حقوقی اطفال وکودکان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی. 40

2-3-1-مرحله  اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362. 41

2-3-2- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370. 41

2-3-3- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (جدید) 42

2-3-4- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378. 43

2-3-5-جایگاه کودکان در قانون اساسی ایران. 44

فصل سوم: موقعیت خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری.. 45

3-1-بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری.. 46

3-1-1-ماهیت نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری.. 46

3-1-2- نقش تربیتی خانواده در پیشگیری از جرم. 47

3-1-2-1-بعد اجتماعی و شخصیتی. 47

3-1-2-2- بعد اعتقادی.. 48

عنوان صفحه

3-1-2-3-بعد اقتصادی.. 48

3-1-3- شیوه ها و راه‌های کنترل بزهکاری در خانواده. 48

3-1-3-1- نظارت مربوط به قبل از تولد 49

3-1-3-2- مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل. 49

3-1-3-3- پیشگیری زودرس از بزهکاری با رویکرد خانواده مدار. 49

3-1-3-3-1-برنامه مبتنی بر آموزش والدین. 50

3-1-3-3-2-ملاقاتهای خانگی. 50

3-1-3-3-3-برنامه مبتنی بر خدمات مراقبتی روزانه. 50

3-1-3-3-4-خانواده درمانی. 50

3-1-4-سازمان های بین المللی و توصیه های برای پیشگیری رشد مدار. 51

3-1-4-1-ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده 51

3-1-4-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین. 52

3-1-4-1-2-همبازی شدن با کودک و نوجوان. 52

3-1-4-1-3-احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان. 52

3-1-4-1-4-عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده 52

3-1-4-1-5-عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان. 52

3-1-4-1-6- پرورش حس اعتماد به نفس.. 53

3-1-4-1-7-ابراز مهر و محبت به فرزندان. 53

3-1-4-2- تأمین آموزش و پرورش مناسب.. 53

3-1-4-2-1- نقش مدرسه. 53

3-1-4-2-2-نقش معلم 54

3-2- آموزش و پرورش و پیشگیری از بزهکاری.. 55

3-2-1-پیشگیری اجتماعی رشدمدار و نقش آموزش و پرورش در آن. 55

3-2-2-ماهیت نقش مدرسه در پیش گیری از بزهکاری.. 56

3-2-2-1-درونی شدن ارزش های اجتماعی در کودکان. 57

3-2-2-2-جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار. 57

3-2-3-مروری بر راهبردهای مبتنی برآموزش و خانواده در پیشگیری از جرم. 58

3-2-3-1-آموزش خانواده ها نسبت به حقوق و نیازهای کودکان. 59

3-2-3-2-حمایت از کودکان متعلق به خانواده های بدسرپرست.. 59

3-2-3-3-ایجاد پیوند میان خانواده و مدرسه. 59

3-2-4-مروری بر نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان. 60

3-2-4-1-برنامه‏های تربیتی مدارس.. 60

3-2-4-2-خانواده و اعتیاد نوجوانان. 61

3-2-4-3-برنامه‏ریزی برای محلات اطراف مدارس.. 62

3-2-5-سیاست های پیشگیری در برنامه چهارم توسعه. 62

نتیجه. 63

پیشنهادها 64

منابع و مآخذ 66

چکیده انگلیسی. 69قیمت محصول : 28000 تومان

دانلودicon تعداد بازدید : 80
iconبرچسب‌ها : پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

  پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

  پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

  فرمت فایل : doc

  حجم : 154

  صفحات : 83

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

  چکیده

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزند وچند فرزند می باشد جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان تک فرزندی و چند فرزندی که در کانون خانواده و در اردبیل زندگی میکنند و نمونه شامل 40 نفر از این کودکان که با روش نمونه گیری به صورت در دسترس انتخاب شدند . ابزار این پژوهش مقیاس حمایت اجتماعی بود برای تحلیل داده ها از روش های موجود آمار استنباطی استفاده شده است .نتایج نشان داد حمایت اجتماعی در کودکان چند فرزندی بالاتر از کودکان تک فرزند است.

  مقدمه

  در حالی كه والدین تك فرزند همواره احساس گناه می‌كنند چون بر این باورند كه تنها فرزند آنها در طول زندگی خود احساس تنهایی خواهد كرد و به اصطلاح لوس خواهد شد.درباره تک فرزندی دو باور وجود دارد. باور نخست اینکه چند فرزندی بسیار دشوارتر از تک فرزندی است. حال آنکه تک فرزندی مشکل‌تر است چون والدین فقط یک فرصت تکرار نشدنی برای تربیت فرزند خود دارند و باور دوم اینکه تک فرزندی بسیار ساده تر از چندفرزندی است. به دلیل کمتر بودن هزینه‌ها، نبود اختلاف بین خواهر و برادرها و... حال آن که تک فرزندی مشکلات روانی خاص خود را پدید می‌آورد. به هر حال تک فرزندی شمشیری دو لبه است که نقاط ضعف و قوت گوناگون دارد.زندگی ماشینی باعث شده تا زوج‌ها به داشتن تنها یك فرزند در زندگی خود بسنده كنند.این مورد مزایا و معایبی برای والدین بچه دارد مزایای آن هزینه كمتر برای خانواده، كنترل راحت تر تك فرزند، صمیمیت عمیق والدین با تك فرزند، آرامش خانه (فرزند دیگری نیست تا با ناسازگاری آنان آرامش خانه از بین برود)، احساس امنیت و اعتماد به نفس بیشتر با تك فرزند به جهت رسیدگی بیشتر به او.و معایب آن وابستگی شدید والدین به تك فرزند (این وابستگی سبب اضطراب تك فرزند می‌شود وهمیشه نگران است كه اگر صدمه‌ای به او برسد، والدین دچار لطمة روحی شدید خواهند شد)، حساسیت فراون والدین دربارة‌ رفتار وگفتار تك فرزند كه او را به رفتار و گفتاری نامطلوب می‌كشد و لوس می‌شود، مراقبت بیش از حد والدین كه استقلال تك فرزند را به خطر می‌اندازد، وابستگی شدید تك فرزند به والدین كه مانع دوست یابی او در ارتباط با همسالان می‌شود، تأثیر منفی بر رشد تك فرزند به جهت نبودن رقابت بازی یا درگیری با برادر یا خواهر، تسلیم‌پذیری والدین و عدم مخالفت با تك فرزند كه سبب شكنندگی و آسیب پذیری در آینده می‌شود و نمی‌تواند ناامیدی‌ها و فشارهای روحی را تحمل كند، برخورد بزرگانه با كودك (این كار سبب می‌شود جلوی بچگی كردن او گرفته شود)، ارتباط كمتر با همسالان، به جهت نبودن برادر و خواهری در منزل از ایجاد ارتباط با همسالان خجالت می‌كشد.هدف از پژوهش حاضر مقایسه پذیرش و طرد کودکان تک فرزندی و چند فرزندی در بین همسالان است.

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات پژوهش

  مقدمه. 1

  بیان مسئله. 3

  اهمیت و ضرورت پژوهش... 6

  اهداف پژوهش... 7

  هدف کلی.. 7

  فرضیه ها 8

  تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیر ها 8

  حمایت جتماعی.. 8

  فصل دوم: ادبیات پژوهش

  شخصیت شناسی براساس(چندمین فرزند بودن) 11

  تک فرزندان. 11

  فرزندان اول خانواده 11

  فرزندان وسط خانواده 12

  فرزندان آخر خانواده 13

  شخصیت فرزندان و شیوه های تربیت آنان. 13

  فاصله سنی مناسب بین والدین و فرزندان. 25

  خطرات بارداری در سنین بالا. 26

  فواید تک‌فرزندی.. 26

  کودکان متفاوت هستند. 27

  الگوی رفتاری والدین برای تک‌فرزندها 28

  کودکان تک‌فرزند مستقل‌تر هستند. 29

  برای فرزند دوم برنامه‌ریزی کنید. 30

  عدالت را رعایت کنید. 31

  ترتیب تولد فرندان. 32

  تک فرزندان. 32

  فرزندان اول خانواده 32

  فرزندان وسط خانواده 33

  فرزندان آخر خانواده 34

  معایب یکی بودن. 35

  ویژگی‌های تک فرزندان. 37

  جلوگیری از انزوای تک فرزندان. 38

  چند فرزندی بهتر است یا تک فرزندی.. 39

  مشکلات تربیتی تک فرزندها 43

  معایب تک فرزندی.. 45

  راه حل مشکلات تک فرزندها 45

  جلوگیری از مشکلات تک فرزندی.. 47

  آیا تک فرزندی کار درستی است؟. 49

  انواع حمایت اجتماعی.. 51

  حق ما و ارزش‌های اخلاقی.. 52

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  روش تحقیق. 55

  جامعه آماری.. 55

  نمونه و روش پژوهش... 55

  ابزار پژوهش... 56

  مقیاس حمایت اجتماعی.. 56

  روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

  بخش اول: آمار توصیفی.. 59

  آمار استنباطی.. 62

  فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

  نتیجه گیری.. 67

  محدودیت های پژوهش... 69

  پیشنهادات.. 70

  منابع و ضمایم. 71

  قیمت محصول : 18000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 84
  iconبرچسب‌ها : پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان

  بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان

  بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان

  فرمت فایل : doc

  حجم : 190

  صفحات : 91

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه کارشناسی بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان در شهر اردبیل درسال 90

  مقدمه

  مسئله رفع فقرکودکان وحل مشکلات بچه های خیابانی موضوعی است که باهمکاری همه جانبه ی سازمانهای دولتی وغیردولتی بین المللی وهمکاری تنگاتنگ ومشترک بافعالان حقوق کودک حل فصل خواهدشد.این کودکان بیشتربخاطرفقراقتصادی،عدم تامین مالی خانواده وبخاطرامرارمعاش،تامین هزینه های درسی خودویا خواهروبرادرخود مجبور به انجام کارهای خیابانی وبعضاغیرقانونی میشوند.

  بچه های خیابانی بیشترازکودکان دیگردرمعرض تجاوزهای جنسی وبیماریهاییای دزوخشونتهای جنسی قراردارند.درایران حدود بیست انجمن وسازمان غیردولتی فعال درزمینه ی حمایت ازکودکان وجودداردکه ازجمله مهمترین موسسه ی غیردولتی کودکان وزنان انجمن شورای نویسندگی برای کودکان ونوجوانان،موسسه آموزش کودکو...میتوان اشاره نمود.

  کودکان خیابان عمدتا مشکلات بیشتری دارندومورد سوءاستفاده های بسیاری قرارمی گیرندوخطرات فراوانی آنهارا تهدیدمی کند.گرایش به مصرف سیگاروموادمخدر،بهره کشی ازآنها بصورت فروش یااجاره،مشارکت درارتکاب جرایم ازقبیل سرقت وتوزیع موادمخدر،قرارگرفتن درباندهای فساد وقاچاق به دیگرکشورها ازپیامدهای حضور وکارکودکان درخیابان است ( قاسم زاده،1389).

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  فصـل اول

  مقدمه.. 2

  بیان مسئله.. 4

  سوالات تحقیق.. 5

  اهمیت وضرورت موضوع.. 6

  اهداف کلی.. 7

  اهداف جزیی.. 7

  فرضیه های تحقیق.. 8

  تعاریف نظری وعملیاتی.. 8

  فصل دوم:ادبیات تحقیق

  مبانی نظری تحقیق.......................................................................................................

  پیشینه تحقیق....................................................................................................................................

  چارچوب نظری....................................................... .......................................

  فرضیات تحقیق ................................................................................................ ...

  مدل اولیه تحقیق..................................................................................................

  فصـل دوم

  2-1- کودک خیابانی.. 11

  ۱.کودکان خیابانی چه کسانی هستند؟.. 12

  ۲.چراتوجه به کودکان خیابانی ضروری است؟.. 14

  ۳.چه عواملی درایجادپدیده کودکانخیابانی موثراست؟ 16

  ۴.چه اقداماتی درارتباط باکودکان خیابانی درکشورماانجام شده است؟.. 18

  2-3- کودک کارخیابانی.. 23

  2-4- تعاریف.. 25

  2-5- تعریف سازمان ملل متحدازکودکان خیابانی 26

  2-6- آمارها.. 27

  2-6-1- آسیا.. 27

  2-6-2- افریقا.. 28

  2-6-3- امریکایلاتین.. 29

  2-6-4- اروپاوامریکای شمالی.. 29

  2-6-5- روسیه.. 30

  2-6-6- ایالات متحده.. 30

  2-6-7- درایران.. 30

  2-7- تحقیقات درموردکودکان خیابانی ایران.. 31

  2-8- کودکان کار.. 34

  2-9- آمارکودکان کار.. 35

  2-10-قوانین مربوط به کارکودکان درایران وجهان 36

  2-11- فعالیتهای جهانی برای کودکان خیابانی 38

  2-12- تاریخچه ساماندهی کودکان خیابانی درایران 41

  2-14- آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی.. 42

  2-15- مشاوره باکودکان خیابانی.. 43

  2-16- مداخلات روانشناختی.. 45

  2-17- مشاوره.. 46

  فصـل سـوم

  3-1- فرآینداجرای تحقیق:.. 49

  3-2- جامعه آماری:.. 49

  3-2-1- حجم نمونه:.. 49

  3-2-2- شیوه نمونه گیری :.. 50

  3-3- روش جمع آوری اطلاعات :.. 51

  3-4- برازش داده ها :.. 52

  3-5- روایی وپایایی ابزارسنجش.. 52

  فصل سوم :روش شناسی تحقیق

  3-1 روش تحقیق...................................................................................................

  3-1-1 جامعه اماری و برآورد حجم نمونه...........................................................................

  3-1-2 واحد تحلیل..................................................................................................

  3-1-3 روش نمونه گیری.......................................................................................

  3-2 شیوه کد گذاری متغیر ها......................................................................................

  3-3 روایی و پایای تحقیق..........................................................................................

  3-4 اعتبار.........................................................................................................

  تعریف مفاهیم.....................................................................................................

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

  4-1 آمار توصیفی.....................................................................................................

  4-2 جداول یک بعدی متغیر ها .....................................................................................

  4-3 آمار استنباطی ...................................................................................................

  4-3-1آزمون پیرسون............................................................................................

  فصل پنجم

  5-1- بحث ونتیجه گیری.. 74

  5-2- محدودیتهای پژوهش.. 76

  5-3- پیشنهادات.. 77

  منابع.. 78

  فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

  5-1 بحث و نتیجه گیری..........................................................................................

  5-2 پیشنهادات................................................................................................

  5-3 محدویت های تحقیق........................................................................................

  فهرست منابع فارسی .............................................................................................

  فهرست جدول ها

  عنوان صفحه

  جدول4-1.........................................................................................

  جدول 4-2........................................................................................

  جدول4-3.......................................................................................

  جدول 4-4.....................................................................................

  جدول4-5.........................................................................................

  فهرست نمودار ها

  عنوان صفحه

  نمودار4-1.........................................................................................

  نمودار 4-2........................................................................................

  نمودار ل4-3.......................................................................................

  نمودار 4-4.....................................................................................

  نمودار 4-5.........................................................................................

  قیمت محصول : 15000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 80
  iconبرچسب‌ها : بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان

  بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی

  بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی

  فرمت فایل : doc

  حجم : 1718

  صفحات : 114

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A)

  بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی

  چکیده

  هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی می باشد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دچار بیش فعالی و دانش آموان عادی شهر کرج در سال 1391 تشکیل می دهند.نمونه آماری این پژوهش را 60 نفر (30کودک مبتلا به بیش فعالی،30 کودک عادی)تشکیل میدهد . برای جمع آوری داده ها از چهار آزمون ،تحت عناوین بندر گشتالت ،آزمون رایانه ای استروپ ،آزمون چیدن کارتهای ویسکانسین ،و خرده آزمون شباهتهای وکسلر استفاده گردید.پس از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند راهه نتایج بدست آمد که بین کودکان بهنجار و کودکان دچار بیش فعال از نظر کارکرد لوب فرونتال تفاوت وجود دارد به طوری که خطای درجا ماندگی در کودکان بیش فعال و توجه انتخابی ،توانایی تغییر توجه و تفکر انتزاعی در کودکان بهنجار بالاتر از گودکان دچار بیش فعال است .

  مقدمه

  در کودکان ( به ویژه کودکان پیش دبستانی) فعال بودن، پر انرژی و با نشاط بودن، پریدن از یک فعالیت به فعالیت دیگر هنگامی که محیط خود را کاوش می کنند، عمل کردن بدون احتیاط؛ پاسخ دادن به طور تکانه ای به رویدادهایی که در اطراف آنها رخ می دهد و واکنش های هیجانی سریع امری عادی است. اما کودکانی که ویژگی های توصیف شده در بالا را به میزانی دارند که با سن آنها تناسب ندارد و نقایصی را در فعالیت های عمده زندگی آنها ایجاد می کنند در حال حاضر به عنوان کودکانی که اختلال بیش فعالی- نقص توجه دارند تشخیص داده می شود. (انجمن روان پزشکی آمریکا[1])(کاکاوند،1385). این بیماری سال هاست که شناخته شده و عوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارند به نظر می رسد به نقص در تکامل سیستم اعصاب مربوط باشد.انسان مجموعه ای از ساختمان های پیچیده است و مغز اوج این پیچیدگی است از سویی ارتباطات وسیعی بین این ساختمان های پیچیده با رهبری واحد مغز وجود دارد(محمدی کیا،1391).سه بخش عمده مغز که به دنبال هم و در طول ساقه مغز[2] قرار می گیرند عبارتند از:

  1. مغز Hآآااپسین[3]

  2. مغز میانی[4]

  3. مغز پیشین[5] (مهری نژاد،1389)

  در طی تکامل مغز لب پیشانی جدیدترین بخش شکل گرفته است و بزرگ ترین ساختار را دارد. (همان منبع ص 18).عملکرد قشرفرونتال پیچیده و چند عاملی است.و در واقع صدمه به لوب فرونتال معمولا کارکردهای اجرایی از جمله: حرکتی،تکلم ،انگیزش، بازداری، قضاوت اجتماعی و ردیف بندی اعمال را تخریب می کند. (سادوک و سادوک، 2002؛ به نقل از محمدی کیا،1391). علاوه بر این می توان گفت که کرتکس پره فرونتال در انتزاع، حل مسئله، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی رفتار نقش مهمی دارد (علیلو و همکاران،1389) این تخریب و اختلال ها باعث می شود که فرد (کودک) در عملکردهای خود دچار مشکل شود. از این روی، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال بر روی کودکان بیش فعال و کودکان بهنجار و عادی است.

  کلمات کلیدی:لوپ فرونتال-ADHD- کودکان عادی

  فهرست مطالب

  فصل اول(کلیات پژوهش)

  مقدمه. 1

  بیان مسئله. 2

  اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

  اهداف پژوهش. 7

  هدف کلی. 7

  اهداف جزئی. 7

  فرضیه های پژوهش. 7

  تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها. 8

  خطای درجاماندگی. 8

  توجه انتخابی. 8

  توانایی تغییر توجه. 8

  تفکر انتزاعی. 9

  فصل دوم(ادبیات نظری و پیشینه پژوهش)

  پیشینه نظری. 11

  تاریخچه شناخت اختلال. 11

  اختلال بیش فعالی- کمبود توجه. 14

  نوع بی توجهی غالب. 15

  نوع بیش فعالی ـ تکانشگری غالب. 16

  نوع مرکب. 16

  ویژگی های بالینی. 16

  شناخت. 17

  عواطف. 17

  رفتاری. 17

  سازگاری میان فردی. 17

  سبب شناسی. 20

  علل زیست شناختی. 20

  عامل ژنتیک. 20

  نظریه ساز و کار برانگیختگی. 22

  نظریه ساختار عصبی. 22

  علت رفتاری و خانوادگی. 23

  عوامل مادرزادی و محیطی. 23

  ملاک های تشخیص. 25

  بیش فعالی- تکانشگری. 26

  تشخیص اختلال. 27

  زمان تشخیص اختلال. 27

  همه گیر شناسی. 28

  خلاصه ای از علائم و وضعیت کودکان. 29

  خلاصه ای از عوارض وجود اختلال. 30

  تشخیص ها ی افتراقی. 30

  مشکلات سلوکی و اختلال های ضد اجتماعی. 30

  سیر و پیش آگهی. 34

  درمان. 35

  آموزش والدین 35

  آموزش معلمین. 35

  استفاده از کلاس های مخصوص، گروه های مهارت اجتماعی و فردی. 35

  درمان های روان شناختی (روان درمانی، تغذیه درمانی و ...). 35

  درمان دارویی. 35

  انواع کارکرد اجرایی. 41

  کارکرد اجرایی به دو بخش تقسیم می شود. 41

  لوب فرونتال. 42

  عملکرد لوب فرونتال. 42

  نوروآناتومی کرتکس فرونتال. 43

  ناحیه پشتی- جانبی. 44

  ناحیه تحتانی. 44

  ناحیه میانی. 44

  کارکردهای لوب فرونتال. 45

  اختلالات لوب فرونتال. 49

  پیشینه پژوهش. 50

  پیشینه داخلی. 50

  پیشینه خارجی. 57

  خلاصه نتایج مباحث و پژوهش های پیشین. 58

  فصل سوم(روش پژوهش)

  روش پژوهش. 60

  جامعه آماری. 60

  نمونه و روش نمونه گیری. 60

  اجرای پژوهش. 61

  ابزار پژوهش. 61

  آزمون بندر گشتالت. 61

  آزمون استروپ. 63

  آزمون ویسکانسین. 64

  آزمون وکسلر. 67

  خرده آزمون شباهت ها. 68

  فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

  روش تجزیه و تحلیل داده ها. 69

  الف-ویژگی های جمعیت شناختی. 71

  ب-یافته های توصیفی. 73

  ج-یافته های استنباطی. 74

  فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

  بحث و نتیجه گیری. 80

  محدودیت های پژوهش. 82

  پیشنهادات پژوهشی. 82

  منابع. 83

  منابع فارسی. 83

  منابع خارجی.. 86

  ضمائم 89

  فهرست جداول

  جدول 1 – 2 ویژگی های بالینی اختلال بیش فعالی – نقص توجه 18

  جدول 2ـ 2 خلاصه مشکلات همراه با کودکان. 19

  جدول 3-2 ویژگی های کلیدی بالینی. 24

  جدول 4-2 شیوع نشانه ها در کودکان و نوجوانان و بهنجار به خوبی نشان می دهد. 28

  جدول 5 ـ2 خلاصه ای از نقایص احتمالی مرتبط با. 33

  جدول4-1: توزیع فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه 73

  جدول4-2: توزیع فراوانی تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه 74

  جدول4-3: توزیع فراوانی تحصیلات مادر در نمونه مورد مطالعه 74

  جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آزمون های بندر گشتالت ،استروپ،وکسلر و ویسکانسین در دو گروه کودکان بیش فعال و عادی 75

  جدول 4-5 تی استیودنت برای دو گروه مستقل. 76

  جدول 4-6 تی استیودنت برای دو گروه مستقل. 77

  جدول 4-7 تی استیودنت برای دو گروه مستقل. 77

  جدول 4-8 تی استیودنت برای دو گروه مستقل. 78

  جدول 4-9- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین. 79

  جدول 4-10 خرده مقیاس های آزمون در افراد عادی و بیش فعال 80

  قیمت محصول : 75000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 100
  iconبرچسب‌ها : بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

  بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

  بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

  فرمت فایل : doc

  حجم : 419

  صفحات : 136

  گروه : دندانپزشکی

  توضیحات محصول :

  تحقیق و پژوهش دکتری

  بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

  چکیده

  مقدمه و هدف: تالاسمی(thalassemia) یکی از بیماریهای هماتولوژیکی- ژنتیکی بوده و رایجترین گروه منفرد از ناهنجاریهای وراثتی در انسان است که به دو نوع مینور و ماژور مشاهده می شود.حیات بیماران بتا تالاسمی ماژور وابسته به تزریق مکرر خون است. تزریق مکرر خون باعث تجمع آهن در استخوان ها و در نتیجه ایجاد ضایعاتی در استخوان های مختلف از جمله فک و صورت می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور بود که در سال 1392 در استان اردبیل انجام شد.

  مواد و روش: در این مطالعه مورد توصیفی- مقطعی کل کودکان مبتلا به تالاسمی در محدوده ی سنی 2-20 سال که ماهانه خون دریافت می کنند مورد ارزیابی قرارگرفتند و در پرسشنامه ای که حاوی سوالاتی درباره ی مشخصات بیمار، سن، جنس، میزان تحصیلات والدین ، نسبت فامیلی پدر و مادر، گروه خون و .... در مورد بیماری تالاسمی و اطلاعاتی مثل تعداد دفعات استفاده از مسواك و نخ دندان ثبت شد. متغیر وابسته به وضعیت لثه ای با اندکس CPITN اندازه گیری شد.

  یافته ها:

  نتیجه گیری و بحث:

  کلمات کلیدی:

  شاخص بررسی پلاک و جرم دندانی، جرم گیری، عمق پاکت های لثه ای، جرم دندانی، خونریزی هنگام اندازه گیری عمق پاکت


  فهرست

  عنوان صفحه

  فصل اول مقدمه و بیان مساله.........................................................................................................................1

  1-1- مقدمه:..............................................................................................................................................2

  1-2- بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:................................................................................................4

  1-2-1- پاتوفیزیولوژی ( آسیب – فیزیولوژی ) تالاسمی.........................................................................6

  1-3- انواع تالاسمی................................................................................................................................7

  1-3-1- تالاسمی آلفا α..........................................................................................................................7

  1-3-1-1- مبانی جهش ژنتیکی تالاسمی α............................................................................................7

  1-3-2- تالاسمی β................................................................................................................................8

  1-3-2-1- جنبه های بالینی تالاسمی β..................................................................................................8

  1-3-2-2- درمان قدیمی تالاسمی...........................................................................................................9

  1-3-2-3- تزریق مرتب (نگهدارنده) خون..............................................................................................9

  1-3-2-4- نوع خون تزریقی ...............................................................................................................10

  1-3-2-5- فاصله زمانی بین دو تزریق خون.........................................................................................10

  1-3-3- تالاسمیα β...........................................................................................................................12

  1-4- بررسی های فک ، صورت و جمجمه در مبتلایان به تالاسمی ماژور..............................................12

  1-4-1- تظاهرات دهانی – صورتی......................................................................................................12

  1-4-2- تغییرات استخوانی..................................................................................................................12

  1-4-3- تغییرات جمجمه.....................................................................................................................13

  1-4-4- صورت........................................................................................................................................13

  1-4-5- تغییرات در فک پایین و بالا.......................................................................................................13

  1-6 - اهداف و فرضیات..........................................................................................................................15

  1-7- فرضیات...........................................................................................................................................16

  فصل دوم بررسی متون و مقالات................................................................................................................17

  فصل سوم روش کار....................................................................................................................................22

  3-1- نوع مطاله.................................................................................................................................... 22

  3-2- جامعه و نمونه آماری....................................................................................................................22

  3-3 - روش کار ( توسط پرسشگر پر شود)...............................................................................................22

  3-4 - روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری...............................................................................23

  3-5- ملاحضات اخلاقی............................................................................................................................23

  3-6- مشکلات..........................................................................................................................................23

  فصل چهارم نتایج و جداول.......................................................................................................................24

  فصل پنجم بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................43

  منابع.....................................................................................................................................................47

  چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................

  فهرست جداول

  جدول صفحه

  جدول 4-1- فراوانی پاسخ به سن در نمونه مورد مطالعه................................................................................

  جدول 4-2 - فراوانی پاسخ به جنسیت در نمونه مورد مطالعه......................................................................

  جدول 4-3 - فراوانی پاسخ به تعداد فرزندان در نمونه مورد مطالعه..............................................................

  جدول 4-4 - فراوانی پاسخ به تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه.........................................................

  جدول 4-5 - فراوانی پاسخ به تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه........................................................

  جدول 4-6 - فراوانی پاسخ به تحصیلات مادر در نمونه مورد مطالعه...................................................

  جدول 4-7 - فراوانی پاسخ به شغل پدر در نمونه مورد مطالعه.....................................................................

  جدول 4-8 - فراوانی پاسخ به شغل مادر در نمونه مورد مطالعه...................................................................

  جدول 4-9- فراوانی میزان استفاده از مسواک در نمونه مورد مطالعه........................................................

  جدول 4-10 - فراوانی میزان استفاده از نخ دندان در نمونه مورد مطالعه.......................................................

  جدول 4-11 - فراوانی نوع گروه خونی در نمونه مورد مطالعه.....................................................................

  جدول 4-12- فراوانی نمرات DMFT در نمونه مورد مطالعه......................................................................

  جدول 4-13- فراوانی CPITN TREATMENT در نمونه مورد مطالعه...........................................................................

  جدول4-14- مشخص نمودن هر گونه بیماری هیپوپلازی و سایر آنومالی ها در شکل، تعداد و اندازه فراوانی میزان استفاده از نخ دندان در نمونه مورد مطالعه................................................................................

  جدول 1-15 - رابطه وضعیت دندانی و لثه ای با سن بیمار............................................................................

  جدول 4-16 - رابطه جنس بیمار با وضعیت دندانی و لثه ای......................................................................

  جدول 4-17 - رابطه میزان تحصیلات والدین با وضعیت دندانی و لثه ای...................................................

  جدول 4-18 - رابطه گروه خونی بیمار با وضعیت دندانی و لثه ای...............................................................

  جدول 4-19- ارتباط بین تعداد واحد های خون دریافتی در سال و وضعیت دندانی لثه ای........................

  جدول 4-20 - ارتباط بین سن شروع دریافت خون و وضعیت دندانی لثه ای...............................................

  قیمت محصول : 45000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 82
  iconبرچسب‌ها : بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی

  بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی

  بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی

  فرمت فایل : doc

  حجم : 166

  صفحات : 108

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی


  بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی در استان اردبیل

  مقدمه

  باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ی درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی می‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.

  سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.

  بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد، موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و ... که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند(کیانوش،1387).

  بیان مسئله

  بشر همواره نعمتی گران قدر بوده است. این وجه افتراق با سایر موجودات سبب شده است، تا انسان در رهگذر تاریخ و در طول زمان به تکامل رهنمون شود. آدمی، از آغاز پا نهادن به این کره ی خاکی با مشاهده ی پدیده‌ها، مفاهیم و تصورات اولیه ای در ذهن خویش یافت، سپس در پی مفاهیم اسباب و علل پیدایش پدیده ها و رویدادها و تحولات، به تفکر و تجربه روی آورد و در هر مرحله گامی پیشتر فرا نهاد.

  خط و زبان، از ابداعات مهمی است که بعدها توسط بشر پدید آمد و انتقال تجربه ها و تفکرات افراد به یکدیگر را میسّر ساخت. بدین ترتیب، دانش ناچیز بشر در دوران های اولیه به دوران بعد لبریز شده و در سیر تکاملی خود پیچیده تر و جامع تر گشت. اکنون گنجینه‌ی گران بهای بشر، علم و دانش که دستاورد قرن ها مرارت و تلاش خستگی نا پذیر بشری است در قالب کتاب ها، نشریه ها و نوشته های گوناگون در آمده است.برای ورود به این حوزه و دستیابی به این ذخایر نیز، کلیدی جز درک و فهم و توانایی خواندن و نوشتن و تحصیلات، شناخته نشده است؛ و اگر چه کسب مهارت های خواندن و نوشتن، خود به معنای شعور و آگاهی نیست، لیکن ابزارهایی مؤثر در راه رشد و تعالی انسان خواهد بود.بی سوادی با فقر و ناهنجاری، پیوند مستقیم دارد و در محروم ترین مناطق کشورهایی که دچار کمبود منابع طبیعی هستند، در بین فراموش شده ترین، گروه های انسانی و کسانی که از نارسایی ها و کمبودهای مهم و اساسی مانند: غذا، بهداشت، مسکن، بیکاری و... رنج می برند به گسترده ترین شکل ممکن وجود دارد.تداوم بی سوادی سدی عظیم در راه توسعه است و مانع از آن می شود که میلیون ها نفر مرد و زن، عنان زندگی خود را در دست بگیرند.بی سوادی، عاملی است که مبارزه علیه فقر، نا برابری ها و ناهنجاری ها را محکوم به شکست می کند. بی سوادی هر چند که خود معلول نارسایی های اقتصادی و اجتماعی و تربیتی است، ولی در اینجا نقش تشدید و تعیین کننده ای دارد.درصد مردودی و ضعف تحصیلی در بین کودکانی که بدون صبحانه، به مدرسه می روند، بیشتر از کودکانی است که مسئله ی سوء تغذیه دارند. در محیط‌های فقیر، کودکانی که با شکم گرسنه به مدرسه می روند، وضعیت مدارس نیز، چندان تعریفی ندارد. در خانواده های سطح پایین، چون والدین نیز معمولاً از سطح تحصیلات پایینی برخوردارند، در رسیدن به درس و مشق و تربیت فرزندان، با مشکل رو به رو می شوند.بی سوادی، ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بی نظمی ها و آسیب های مادی و روحی و روانی در اکثر کشورهای جهان سوم است. بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله ی حاد کشورهای جهان سوم است، ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته ی صنعتی نیز هست.مشاغل و گرفتاری های روزمره ی پدران و سواد و تحصیلات اندک، پرجمعیت بودن خانواده ها، اختلاف های خانوادگی، دوستان ناباب و فقر اقتصادی، با انحرافات از رفتار به هنجار، رابطه ای قابل ملاحظه دارد.اگرچه تحصیلات پدران و مادران در رفتار به هنجار فرزندان تأثیر انکار ناپذیر دارد، اما در بررسی ها ی انجام شده، نقش مادران، چشم گیرتر می نماید. دور بودن پدران از منزل به دلیل اشتغال، باعث می شود که فرزندان، بیشتر ساعات بیداری را با مادران خود بگذرانند(انجمندانی،1387). از این رو سطح سواد و تحصیلات مادران می تواند در هدایت تحصیلی و شغلی فرزندان تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.بنابراین در این پایان نامه در پی پاسخ به این سوال هستیم که میزان تحصیلات والدین بخصوص مادران چه نقشی در زندگی روزمره کودکان کم توان ذهنی دارد ؟

  فهرست مطالب

  فصل اول

  مقدمه.. 1

  بیان مسئله.. 2

  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

  اهداف تحقیق.. 5

  اهداف جزئی.. 5

  فرضیه های تحقیق.. 5

  تعریف مفهومی.. 5

  تعریف عملیاتی.. 6

  فصل دوم

  عقب ماندگی ذهنی.. 8

  تعاریف.. 9

  طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی.. 11

  طبقه بندی از لحاظ آموزشی (تربیتی).. 11

  سبب شناسی عقب ماندگی ذهنی.. 12

  ‌أ- عقب ماندگی به علت عوامل ارثی.. 13

  ‌ب- عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بار داری.. 14

  ‌ج- عقب ماندگی به علت حوادث زایمانی و بعد از تولد: 17

  حوادث بعد از تولد.. 19

  ‌د- عقب ماندگی به علت عوامل محیطی ، اجتماعی و فرهنگی 21

  پیشگیری.. 22

  پیشگیری ثانویه.. 24

  پیشگیری ثالث.. 24

  سلامت روانی.. 25

  نکات مشترک بین بهداشت روان و جسم.. 25

  دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان.. 26

  تاریخچه ی سلامت روان.. 28

  معیارهای سلامت روان.. 29

  هدف بهداشت روان.. 31

  پیشگیری از بیماری های روانی.. 32

  اصول سلامت روان.. 36

  اصول بهداشت روانی 5 اصل دارد که به قرار زیر می باشد. 36

  سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی.. 38

  سلامت روانی در دوران قبل از تولد و زمان تولد.. 38

  بهداشت روانی در دوران شیرخوارگی و کودکی.. 39

  بهداشت روانی دوران بلوغ( نوجوانی).. 40

  سلامت روانی در دورن بزرگسالی.. 42

  سلامت روان در دوره سالمندی.. 42

  رابطه سلامت جسمی با سلامت روانی.. 43

  علامت شناسی در بیماری های روانی.. 44

  مذهب و سلامت روان.. 44

  ایمان و استرس.. 45

  قرآن کریم و بهداشت روانی.. 47

  نقش اجتماع در بهداشت روان.. 52

  عوامل مؤثر بر بیماری های روانی.. 53

  دیدگاه مکتب های روان شناسی درباره علل اختلال روانی 56

  فصل سوم

  روش تحقیق.. 75

  جامعه آماری.. 75

  حجم و نمونه اندازه گیری.. 75

  روش نمونه گیری.. 75

  ابزار تحقیق.. 76

  فصل چهارم

  یافته های آمار توصیفی.. 78

  یافته های آمار استنباطی.. 86

  فصل پنجم

  بحث نتیجه گیری.. 90

  محدودیت های پژوهش.. 91

  پیشنهادها.. 92

  منابع.. 93

  ضمایم.. 95

  قیمت محصول : 30000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 90
  iconبرچسب‌ها : بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • پروپوزال بررسی رابطه سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سا

  پروپوزال بررسی رابطه سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سالم

  پروپوزال بررسی رابطه سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سالم

  فرمت فایل : doc

  حجم : 31

  صفحات : 11

  گروه : پژوهش ها

  توضیحات محصول :

  پروپوزال ارشد بررسی رابطه سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سالم

  عنوان پایان نامه به فارسی:

  بررسی رابطه سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سالم

  عنوان پایان نامه به انگلیسی:

  The analysis relationship between attachment mental health, attention deficit ,hyperactive disorder on ADHD and health children.

  کلمات کلیدی:

  سبک های دلبستگی- سامت روانی-اختلال توجه- بیش فعالی- کودکان

  پرسش اصلی پژوهش :

  آیا بین سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سالم رابطه وجود دارد؟

  بیان مسئله:

  اختلال بیش فعالی و نقص توجه[1] شایع ترین اختلال رفتاری است كه كودكان را مبتلا می كند. راهنمای تشخیصی آماری اختلال روانی(DSM-IV) آن را به عنوان الگوی پایدار عدم توجه و تكانشگری شرح می دهد و در واقع نوعی اختلال مزمن شدید در تحول روانی است و برای تشخیص آن حد اقل 6 مورد از 9 معیار بی توجهی و یا بیش فعالی-تكانشگری بایستی در دو موقعیت جداگانه (مثلا خانه و مدرسه) مشاهده شوند ( 9 مشخصه ی رفتاری برای نوع بی توجهی و 9 مشخصه ی رفتاری نوع بیش فعالی-تكانشگری فهرست شده است). این علایم بایستی 6 ماه به طول انجامد و با سطح تحولی كودك تطابق نداشته و پس از 7 سالگی ظاهر شده باشند (1). نسبت ابتلای پسر به دختر در این اختلال 3 به 1 و حداكثر 5 به 1 است. این اختلال در بین پسرهای اول خانواده بیشتر دیده می شود. گزارش ها در مورد میزان شیوع اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی در ایالات متحده ی آمریكا از 2 تا 20 درصد در كودكان دبستانی متغیر است و به طور محتاطانه این میزان را حدود 3 تا 5 درصد كودكان دبستانی قبل از سن بلوغ می دانند. میزان شیوع این اختلال در انگلستان در مقایسه با ایالات متحده كمتر یعنی كمتر از 1 درصد است (9).

  در كودكی در پسران بیشتر است اما ADHD هر چند تشخیص میزان تشخیص در بزرگسالی در زنان و مردان مساوی است. الگوهای متفاوت برای تشخیص دركودكی بر اساس صحبت های دیگران است اما در بزرگسالی بر اساس صحبت های خود فرد صورت می گیرد و شواهدی مبنی بر این كه این اختلال در مردان ADHD یشتر از زنان است موجود نیست(12) كودكان مبتلا به اغلب با عنوان تحریك پذیر، مداخله جو، پر جنب و جوش، نامرتب، پرخاشگر، پرتنش وهیجانی مشخص می شوند و به احتمال بیشتری به مشكلات عاطفی اجتماعی و رفتاری دچار می شوند(6)كودكان مبتلا به این اختلال هم چنین با كمبود اعتماد به نفس، اضطراب، افسردگی و مسایل مربوط به

  ارتباط با همسالان مواجه هستند(3).


  [1] Attention Deficit Hyperactivity Disorder

  قیمت محصول : 5000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 89
  iconبرچسب‌ها : پروپوزال بررسی رابطه سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سالم ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • بررسی رابطه پرخاشگری مادران بر سلامت روانی کودکان در شهرستان اردبیل

  بررسی رابطه پرخاشگری مادران بر سلامت روانی کودکان در شهرستان اردبیل

  بررسی رابطه پرخاشگری مادران بر سلامت روانی کودکان در شهرستان اردبیل

  فرمت فایل : doc

  حجم : 220

  صفحات : 100

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه پرخاشگری مادران بر سلامت روانی کودکان در شهرستان اردبیل

  1-1 مقدمه :

  پرخاشگری یكی از پدیده های مهم روانی ـاجتماعی است كه قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است. برخی سپیده دم تاریخ را با بیان قتل هابیل بدست قابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند. كوالسكی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد: از 5600 سال پیش تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذارنیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است اگر تاریخ انسان را ورق بزنیم پر از خونخواری و قتل و غارت و كشتار و بزرگترین افتخار قهرمانان تاریخ این بوده است كه توده های گسترده تری از انسانها را كشته یا به كشتن داده اند. از آن سردار رومی می توان نام برد كه چهل هزار غلام را در روم به صلیب كشیده است. كه تمام این موارد نمونه هایی بارز از پرخاشگری در ایران و جهان بوده است كه به طور گسترده خود را نشان می دهد ولی پرخاشگری امروزه در مدارس و حتی در خانواده و خانه ها در بین زنان و مردان خود را نشان می دهد كه به صورت زنی كه از شوهر خود انتقاد می كند یا مردی كه حضور همسرش را در یك مهمانی نادیده می گیرد و تمام این موارد كه می تواند در زندگی زناشویی باعث پرخاشگری شود و بدون در نظر گرفتن فرزندان كه چه ضربه ای به روحیات آنها خواهد خورد و تمام این نوجوانان و جوانان سرخورده می تواند حاصل این زندگی های بدون برنامه باعث پرخاشگری به دلیل خشم یا برای هیجان ایجاد نمی شود. بلكه هدف به دست آوردن پاداشهای مطلوب مثل پول یا كالای با ارزش است و تمام این موارد ممكن است كه در نظر فرد دیگر امری نامطلوب جلوه كند كه تمام مشكلات را بوجود آورد و پرخاشگری ناشی از خشم كه این نوع پرخاشگری عموماَ با علائم برانگیختگی هیجانی و اغلب ناشی از ناكامی است كه در زندگی زوجین دیده می شود كه تمام موارد را می تواند در گوشه گیری و انزواطلبی فرزندان و به گونه ای میتواند تاثیرات ویژه ای در سلامت روانی فرزندان بگذارد كه این مسأله باعث می شود كودك بعدها دچار ناراحتیها می شود كه عامل اصلی ناراحتی خود را در والدین خود می دانند. (علی صائبی ، 1380)

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  فصل اول كلیات تحقیق 1

  1-1 مقدمه : 2

  1-2 بیان مسئله: 3

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق: 5

  1-4 اهداف تحقیق 7

  1-5 فرضیه تحقیق: 8

  1-6 سوالات تحقیق 8

  1-7 متغیرهای تحقیق: 9

  1-8 تعریف واژه ها و مفاهیم 9

  فصل دوم ادبیات تحقیق 10

  2-1 پرخاشگری: 11

  2-1-1 تعریف پرخاشگری: 12

  2-1-2 انواع پرخاشگری: 14

  2-1-3 علل و انگیزه های پرخاشگری 16

  2-2 عوامل پرخاشگری 16

  2-2-1 عوامل خانوادگی پرخاشگری 16

  2-2-2 عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی) 18

  2-3 زیان‌های پرخاشگری 20

  2-4 تکنیک‌هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده 21

  2-5 درمان پرخاشگری: 22

  2-6 نظریه زیستی پرخاشگری 23

  2-6-1 كروموزمهای جنسی و پرخاشگری 24

  2-6-2 بلوغ جنسی و پرخاشگری 25

  2-7 نظریه ناكامی ـ پرخاشگری 26

  2-7-1 درستی و نادرستی نظریه ناكامی ـ پرخاشگری 27

  2-8 نظریه یادگیری اجتماعی 28

  2-9پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟ 32

  2-10كنترل پرخاشگری 33

  2-11پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی ‹‹مبانی فیزیولوژی پرخاشگری›› 34

  2-11-1 آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه 34

  2-11-2 نقش تستوسترون در پرخاشگری : 38

  2-11-3 سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه : 39

  2-12 پرخاشگری ، فیزیولوژی و تیره شناسی: 42

  2-13 پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی : 44

  2-14 اوهام پرخاشگرانه : 49

  2-15 تحول پرخاشگری : 50

  2-16 سلامت روان و ابعاد آن 53

  2-16-1 مفهوم سلامت روان 54

  2-16-2 اهمیت و تعاریف سلامت روان 59

  2-17 نظریه های در زمینه‌ی شخصیت سالم 60

  2-17-1 نظریه‌ی انسان بالغ یا الگوی پیشنهادی آلپورت 60

  2-17-2 نظریة انسان با كنش كامل یا الگوی پیشنهادی راجرز 61

  2-17-3 نظریه انسان بارور یا مولد یا الگوی پیشنهادی فروم 61

  2-17-4 نظریه انسان خواستار تحقق خویشتن یا الگوی پیشنهادی مزلو 62

  2-17-5 نظریه انسان فردیت یافته یا الگوی پیشنهادی یونگ 62

  2-17-6 نظریه انسان از خود فرا رونده یا الگوی پیشنهادی فرانكل 63

  2-17-7 نظریه انسان این مكانی و این زمانی، الگوی پیشنهادی پرلز 63

  2-17-8 نظریه انسان غیر محدود، الگوی پیشنهادی دایر 64

  2-18 نظریه مربوط به سلامت روانی 65

  2-18-1 نظریه فروید: 65

  2-18-2 نظریه موری 66

  2-18-3 نظریه‌ی آبراهام مازلو 66

  2-18-4 نظریه جورج كِلی 68

  2-18-5 نظریه فرانكل 68

  2-18-6 نظریه اسكینر 69

  2-18-7 نظریه اریكسون 69

  2-19- پیشینه تحقیق 72

  فصل سوم روش تحقیق 74

  3-1 روش تحقیق 75

  3-2 جامعه آماری 75

  3-3 حجم نمونه 75

  3-4 روش نمونه گیری 75

  3-5 ابزار اندازه گیری (اعتبار و روانی آنها) 76

  3-6 روش آماری مربوط به فرضیه ها 76

  منابع 77

  ضمائم80

  قیمت محصول : 15000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 88
  iconبرچسب‌ها : بررسی رابطه پرخاشگری مادران بر سلامت روانی کودکان در شهرستان اردبیل ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • ررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD

  ررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD

  فرمت فایل : docx

  حجم : 263

  صفحات : 104

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A)

  بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی

  مقدمه

  در کودکان ( به ویژه کودکان پیش دبستانی) فعال بودن، پر انرژی و با نشاط بودن، پریدن از یک فعالیت به فعالیت دیگر هنگامی که محیط خود را کاوش می کنند، عمل کردن بدون احتیاط؛ پاسخ دادن به طور تکانه ای به رویدادهایی که در اطراف آنها رخ می دهد و واکنش های هیجانی سریع امری عادی است. اما کودکانی که ویژگی های توصیف شده در بالا را به میزانی دارند که با سن آنها تناسب ندارد

  و نقایصی را در فعالیت های عمده زندگی آنها ایجاد می کنند در حال حاضر به عنوان کودکانی که اختلال بیش فعالی- نقص توجه دارند تشخیص داده می شود. (انجمن روان پزشکی آمریکا کاکاوند،1385). این بیماری سال هاست که شناخته شده و عوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارند به نظر می رسد به نقص در تکامل سیستم اعصاب مربوط باشد.انسان مجموعه ای از ساختمان های پیچیده است

  و مغز اوج این پیچیدگی است از سویی ارتباطات وسیعی بین این ساختمان های پیچیده با رهبری واحد مغز وجود دارد(محمدی کیا،1391).سه بخش عمده مغز که به دنبال هم و در طول ساقه مغز قرار می گیرند عبارتند از:

  1. مغز Hآپسین

  2. مغز میانی

  3. مغز پیشین (مهری نژاد،1389)

  در طی تکامل مغز لب پیشانی جدیدترین بخش شکل گرفته است و بزرگ ترین ساختار را دارد. (همان منبع ص 18).عملکرد قشرفرونتال پیچیده و چند عاملی است.و در واقع صدمه به لوب فرونتال معمولا کارکردهای اجرایی از جمله: حرکتی،تکلم ،انگیزش، بازداری، قضاوت اجتماعی و ردیف بندی اعمال را تخریب می کند. (سادوک و سادوک، 2002؛ به نقل از محمدی کیا،1391). علاوه بر این می توان گفت

  که کرتکس پره فرونتال در انتزاع، حل مسئله، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی رفتار نقش مهمی دارد (علیلو و همکاران،1389) این تخریب و اختلال ها باعث می شود که فرد (کودک) در عملکردهای خود دچار مشکل شود. از این روی، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال بر روی کودکان بیش فعال و کودکان بهنجار و عادی است.

  فهرست مطالب

  فصل اول

  مقدمه 1

  بیان مسئله 2

  اهمیت و ضرورت تحقیق 6

  اهداف پژوهش 7

  هدف کلی 7

  اهداف جزئی 7

  سوالات پژوهش 7

  فرضیه های پژوهش 7

  تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها 8

  خطای درجاماندگی 8

  توجه انتخابی 8

  توانایی تغییر توجه 9

  تفکر انتزاعی 9

  فصل دوم

  پیشینه نظری 12

  تاریخچه شناخت اختلال 12

  اختلال بیش فعالی- کمبود توجه 15

  نوع بی توجهی غالب 16

  نوع بیش فعالی ـ تکانشگری غالب 17

  نوع مرکب 17

  ویژگی های بالینی 18

  شناخت 18

  عواطف 18

  رفتاری 18

  سازگاری میان فردی 19

  سبب شناسی 21

  علل زیست شناختی 21

  عامل ژنتیک 22

  نظریه ساز و کار برانگیختگی 23

  نظریه ساختار عصبی 23

  علت رفتاری و خانوادگی 24

  عوامل مادرزادی و محیطی 24

  ملاک های تشخیص 27

  بیش فعالی- تکانشگری 27

  تشخیص اختلال 28

  زمان تشخیص اختلال 28

  همه گیر شناسی 30

  خلاصه ای از علائم و وضعیت کودکان 30

  خلاصه ای از عوارض وجود اختلال 31

  تشخیص ها ی افتراقی 32

  مشکلات سلوکی و اختلال های ضد اجتماعی 32

  سیر و پیش آگهی 36

  درمان 36

  آموزش والدین 37

  آموزش معلمین 37

  استفاده از کلاس های مخصوص، گروه های مهارت اجتماعی و فردی 37

  درمان های روان شناختی (روان درمانی، تغذیه درمانی و ...) 37

  درمان دارویی 37

  انواع کارکرد اجرایی 42

  کارکرد اجرایی به دو بخش تقسیم می شود 42

  لوب فرونتال 43

  عملکرد لوب فرونتال 44

  نوروآناتومی کرتکس فرونتال 45

  ناحیه پشتی- جانبی 46

  ناحیه تحتانی 46

  ناحیه میانی 46

  کارکردهای لوب فرونتال 47

  اختلالات لوب فرونتال 50

  پیشینه پژوهش 52

  پیشینه داخلی 52

  پیشینه خارجی 59

  خلاصه نتایج مباحث و پژوهش های پیشین 60

  فصل سوم

  روش پژوهش 64

  جامعه آماری 64

  نمونه و روش نمونه گیری 64

  اجرای پژوهش 65

  ابزار پژوهش 65

  آزمون بندر گشتالت 65

  آزمون استروپ 67

  آزمون ویسکانسین 68

  آزمون وکسلر 71

  خرده آزمون شباهت ها 72

  فصل چهارم

  روش تجزیه و تحلیل داده ها 73

  الف-ویژگی های جمعیت شناختی 74

  ب-یافته های توصیفی 76

  ج-یافته های استنباطی 77

  فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیری 83

  محدودیت های پژوهش 85

  پیشنهادات پژوهشی 85

  منابع 86

  منابع فارسی 86

  منابع خارجی 89

  فهرست جداول

  جدول 1 – 2 ویژگی های بالینی اختلال بیش فعالی – نقص توجه 19

  جدول 2ـ 2 خلاصه مشکلات همراه با کودکان 20

  جدول 3-2 ویژگی های کلیدی بالینی 25

  جدول 4-2 شیوع نشانه ها در کودکان و نوجوانان و بهنجار به خوبی نشان می دهد 29

  جدول 5 ـ2 خلاصه ای از نقایص احتمالی مرتبط با 34

  جدول4-1: توزیع فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه 73

  جدول4-2: توزیع فراوانی تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه 74

  جدول4-3: توزیع فراوانی تحصیلات مادر در نمونه مورد مطالعه 74

  جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آزمون های بندر گشتالت ،استروپ،وکسلر و ویسکانسین در دو گروه کودکان بیش فعال و عادی 75

  جدول 4-5 تی استیودنت برای دو گروه مستقل 76

  جدول 4-6 تی استیودنت برای دو گروه مستقل 77

  جدول 4-7 تی استیودنت برای دو گروه مستقل 77

  جدول 4-8 تی استیودنت برای دو گروه مستقل 78

  جدول 4-9- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین 79

  جدول 4-10 خرده مقیاس های آزمون در افراد عادی و بیش فعال 80

  بیان مسئله

  اختلال کمبود توجه بیش فعال که بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری مشخصه اصلی آن به شمار می رود یکی از بحث برانگیزترین اختلال های کودکی و نوجوانی است که در چند دهه اخیر مطالعات متعددی را به خود اختصاص داده است. (بارکلی 2003به نقل از نصرت آباد و همکاران1389)..بیش فعال از شایع ترین اختلال های روانی است که در کودکان تشخیص داده می شود؛

  این اختلال 30 تا 40 درصد تمام موارد ارجاعی به کلینیک های راهنمایی کودک را شامل می شود. (میرنسب1389) طبق برخی شواهد بیماران دچار آسیب مغزی قطعه پیشانی به سبب گرایش به پاسخ دهی تکانشی و بدون بررسی کلی مسأله در این خرده مقیاس (توانایی تغییر و فهم رفتارهای غیر کلامی دیگران) عملکرد ضعیف دارند. (والش 1987به نقل از محمدی کیا،1391).

  قیمت محصول : 75000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 88
  iconبرچسب‌ها : ررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

  اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

  اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

  فرمت فایل : docx

  حجم : 68

  صفحات : 46

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

  دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

  در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

  فصل اول

  مقدمه

  بیان مسئله

  ضرورت و اهمیت پژوهش

  هدف كلی پژوهش

  اهداف جزئی پژوهش

  هدف كاربردی

  سؤالات و فرضیه‏های تحقیق

  تعریف واژه‏ها

  تعریف مفهومی

  تعریف عملیاتی

  فصل دوم

  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

  فصل سوم

  روش شناسی تحقیق

  شرح کامل روش

  مقیاس کیفیت زندگی (وضعیت جسمانی روانی

  پرسش نامه ی سلامت عمومی

  جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

  منابع مورد استفاده

  فصل اول

  مقدمه:

  بیان مسئله:

  اختلال اوتیسم یکی از بیماری‌های گروه اختلالات فراگیر رشد می‌باشد که با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل، تأخیر با انحراف ارتباطی و الگوی ارتباطی کلیشه‌ای محدود مشخص می‌شود. سن شروع این بیماری از تولد تا حدود سه سالگی می‌باشد (سادوک، سادوک ، 2009). کودکان و بزرگسالان مبتلا به این اختلال در زمینه‌ی ارتباط کلامی و غیرکلامی، رفتارهای اجتماعی، فعالیت‌های سرگرم کننده و بازی دارای مشکل هستند (درخشنده، 1384). علاوه بر این ویژگی‌ها، تشخیص دشوار و دیرهنگام، بروز علایم بعد از یک دوره‌ی طبیعی و نرمال رشد، فقدان درمان‌های قطعی مؤثر و پیش‌آگهی نه چندان مطلوب این اختلال، می‌تواند فشارهای روانی شدیدی را بر خانواده و والدین این کودکان تحمیل کند. در واقع بخاطر مشکلات فراوان این کودکان، خانواده‌ها و بخصوص مادران آنان از تنش‌ها و فشارهای روانی زیادی رنج می‌برند (ریاحی، خواجه‌الدین، ایزدی و عشرتی، 1390). که این امر می‌تواند در سلامت روانی خانواده‌ها و به ویژه مادران آنها تأثیر گذارد. سلامت روانی، حالت خاص از روان است که سبب بهبود،‌ رشد و کمال شخصیت انسان می‌گردد و به فرد کمک می‌کند که با خود و دیگران سازگاری داشته باشد(ابوالقاسمی و نریمانی، 1384). تحقیقات بسیاری حاکی از این هستند که، مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم از سلامت روانی پایینی برخوردارند (هوبرت و اسمیت ، 2008؛ ریاحی و همکاران، 1390؛ پوراعتماد، خرمی، شیمی، 1386). هوبرت و اسمیت (2008) در پژوهشی نشان دادند که، داشتن کودک مبتلا به اوتیسم باعث افسردگی، نگرانی، استرس، شرمندگی و خجالت در والدین آن‌ها شده و بر روابط زناشویی آنان نیز تأثیر منفی می‌گذارد، چرا که باعث بحث در میان زن و شوهر درباره کودک مبتلا، درمان و مراقبت از او می‌شود.

  در واقع این تأثیر منفی کودک مبتلا به اوتیسم بر روابط زناشویی می‌تواند کیفیت زندگی این خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و موجب پایین آمدن آن شود. کیفیت زندگی، بعنوان درک افراد از موقعیتشان در زندگی و همچنین در ارتباط با بافت فرهنگی و نظام‌های ارزشی میحط زندگیشان و مرتبط با اهداف، معیارها و علایق‌شان تعریف شده است و همواره 5 بعد را در بر می‌گیرد: 1) فیزیکی 2) اجتماعی 3) روانی 4) روحی و 5) علائم مربوط به بیماری یا تغییرات مربوط به درمان (نجات، 1387). تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که داشتن کودک مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی و اختلال اوتیسم بر بسیاری از جنبه‌های کیفیت زندگی از جمله: بعد روانی، روحی (هوبرت و اسمیت، 2008؛ گری، 2003؛ نقل از ریاحی و همکاران، 1390)، بعد اجتماعی (پوراعتماد و همکاران، 1386)، بعد فیزیکی (گرای ، 1997)، بعد اجتماعی (رافعی، 1387) تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه تأثیر عمیق این اختلال بر سلامت روانی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی خانواده‌ها مداخله در جهت افزایش این متغیرها امری مهم و ضروری می‌باشد. یکی از مداخلات مؤثر در خصوص این امر، مداخلات شناختی رفتاری می‌باشد. درمان شناختی ـ رفتاری(CBT)، نوعی روان درمانی است که به بیماران کمک می‌کند تا به درک افکار و احساساتی که بر روی رفتارشان تأثیر می‌گذارد، نایل گردند. درمان شناختی ـ رفتاری در حال حاضر برای درمان بسیاری از اختلالات به کار گرفته می‌شود. درمان شناختی رفتاری عموماً کوتاه مدت است و بر کمک به بیماران در پرداختن به یک مشکل خاص تمرکز دارد. در خلال دوره درمان فرد یاد می‌گیرد که چگونه الگوهای فکری مخرب یا مزاحمی که دارای تأثیر منفی بر روی رفتارش هستند، را شناسایی کند و تغییر دهد (سیدمحمدی، 1387). تحقیقات چندی نشانگر تأثیر درمان شناختی ـ رفتاری بر سلامت روانی و کیفیت زندگی می‌باشد (ویلز و بارسکوا ،2007؛ فرامرزی، همایی، ایزدی، 1390؛ ریاحی و همکاران، 1390).

  ریاحی و همکاران(1390) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر درمان حمایتی و شناختی رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم، نشان دادند که هم درمان شناختی رفتاری و هم درمان حمایتی در بهبود سلامت رون مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم مؤثر می‌باشد. پژوهش حاضر نیز در راستای همین تحقیقات صورت خواهد گرفت و درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که: آیا مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال اوتیسم موثر است؟

  قیمت محصول : 20000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 94
  iconبرچسب‌ها : اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397