× بستن تبلیغات

بلیط هواپیما اصفهان مشهد

پژوهش تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

پژوهش تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

پژوهش تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

فرمت فایل : pdf

حجم : 154

صفحات : 116

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پژوهش تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوان

زبان آموزی ورشد گفتار در80 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته به ویژه درنیمه دوم قرن بیستم بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته است. زبان آموزی كودك به همراه توصیف وبررسی ساخت زبان وچگونگی كاركرد آن مورد توجه زبان شناسان می باشد. یافته های مربوط به زبان آموزی، مراحل فراگیری زبان، تدوین دستور زبان كودك وارائه ویژگی های همگانی زبان از نتایج مهم این بررسی ها بوده است.

یافته های زبان آموزی همچنین به بررسی چگونگی گسترش مهارت های زبانی نیز وزبان پریشی مورد استفاده بوده است به علاوه یافته های یاد شده درزمینه بررسی آموزش زبان دوم وهمچنین زبان خارجی وارائه فرضیه ها وروش های آموزش زبان دوم تأثیر به سزایی داشته است. زبان آموزی هم از لحاظ نظریه های یادگیری وهم از لحاظ بررسی مراحل رشد زبانی قابل توجه است. زبان آموزی درزمانی پس از یك سالگی شروع می شود وتا 5 سالگی تقریباً به حالت ثابت نزدیك می شود. دوره زبان آموزی درحدود 5/3 به طول می انجامد.(مشكوه الدینی، 1376،ص 272)

بررسی زبان آموزی به چگونگی رشد مهارت های گفتاری وشنیداری را مشخص می سازد . كودك تا پیش از سواد آموزی قادر است از زبان بطور مناسب دربرقراری ارتباط زبانی استفاده نماید. بعلاوه هر سخنگوی زبان علاوه برقواعد دستوری ، قواعد كاربردی زبان را نیز به تدریج می آموزد؛ یعنی از طریق تعامل با محیط واطرافیان اصول كاربرد شناختی زبان را نیز فرا می گیرد.زبان آموزی تنها به توانایی های آوایی ، واژگانی ، دستوری وسبكی محدود نمی شود؛

فهرست مطالب:

فصل اول

زبان آموزی ورشد گفتار

1-1 زبان آموزی

1-2 نظریه های زبان آموزی

الف: نظریه شناخت گرایی

ب: نظریه شرطی شدگی رفتار زبانی

ج) نظریه ذاتی، ذهنی بودن زبان:

د) دیگوتسكی و ارتباط اجتماعی

1-3. مهارت های گفتاری

مراحل رشد گفتاری كودك

1-1-3. مرحله اول: پیش زبانی

1-2-3. مرحله دو، گفتار تك واژه ای: (Holophrastic speech)

2-3-3. مرحله سوم، گفتار دو واژه ای یا تلگرافی

1-4-3. مرحله چهارم، گفتار پیشرفتی

1-5-3. مرحله پنجم: گفتاری تلفظ صحیح صداها (صداها در گفتار)

1-4. گفتار ثابت

1-5. مهارت شنیداری

منابع و مآخذ

فصل دوم
1- هدف پژوهش

2- تاریخچه تلویزیون

3) تلویزیون و کودک

4- تلویزیون و اجتماع

5- تلویزیون و برنامه های آن

5- الف) برنامه کودک و نوجوان

5- ب) مجموعه های تلویزیونی

5- ج) تبلیغات بازرگانی

6- متغیرهای محتوای تلویزیون

7- شیوه های نظری

8-الف) مشاهده

9- روش تحقیق

فصل سوم
مقدمه

1) واژگان

2- ساختهای دستوری

2- ب) گروه صفتی

2- ج) گروه قیدی

2- د) گروه حرف اضافه ای

2- هـ) گروه فعلی

2- و) ساختار جملات

3- گسترش زبان معیار

3- الف) لهجه

3- ب) گونه های زبان گسترش یافته و محدود

4- گسترش اصطلاحات و تكه كلام ها

5) خطاهای گفتار

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مکالمات

قیمت محصول : 9000 تومان

دانلودicon تعداد بازدید : 139
iconبرچسب‌ها : پژوهش تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

  مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

  مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

  فرمت فایل : docx

  حجم : 3418

  صفحات : 157

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

  در 157 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

  چکیده :

  به منظور بررسی مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی تعداد 100 نفر از والدین کودکان ناتوان هوشی با 100 نفر والدین کودکان عادی مورد مقایسه قرار گرفتند . افراد مورد نظر ازوالدین دانش آموزانی بودند که در مدارس استثنایی و عادی شهر اراک در پایه های دوم تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند .وبا روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند از تعداد کل نمونه 100 نفر را مادران و 100 نفر را پدران تشکیل می دهند به این ترتیب که والدین کودکان ناتوان هوشی را 50 مادر و 50 پدر و والدین با کودکان عادی نیز شامل 50 پدر و 50 مادر می باشد.

  همچنین وجود مشکلات روانشناختی در پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج آزمون t مستقل برای دو گروه از والدین نشان داد که والدین با کودکان ناتوان هوشی مشکلات روانشناختی بیشتری را در مقایسه با والدین کودکان عادی تجربه می کنند . تفاوت بین آنها در زمینه های شکایات جسمنانی ، حساسیت فردی ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، روان پریشی و حالات وسواسی معنا دار بوده و در زمینه های ترس مرضی حالت پارانوئیدی تفاوت معناداری بین والدین دو گروه وجود ندارد ، نتایج آزمون t وابسته برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی نشان می دهد که مادران مشکلات روانشناختی بیشتری را در مقایسه با پدران تجربه می کنند و تفاوت بین پدران و مادران در زمینه های شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی ، افسردگی ، پرخاشگری ، اضطراب ، حالات وسواسی تفاوت معنی داری وجود دارد ودر زمینه های ترس مرضی ، روان پریشی و حالات پارانوئیدی تفاوت معناداری بین پدران و مادران کودکان با ناتوانی هوشی وجود ندارد .

  فهرست مطالب

  چکیده :

  مقدمه

  فصل اول

  کلیات

  بیان مسئله

  سوالات پژوهش

  اهمیت پژوهش

  اهداف تحقیق:

  متغیرهای پژوهش

  فرضیه های پژوهش

  تعریف واژه ها و اصطلاحات

  تعریف متغیرهای پژوهش:

  فصل دوم

  پیشینه تحقیق

  تاریخچه ناتوانی هوشی:

  که دچار اشکالات مشخص شده ذهنی و جسمی هستند ، بستگی به شرایط و آگاهیهای اجتماعی ،

  تعریف ناتوانی هوشی

  طبقه بندی کودکان ناتوان هوشی:

  ناتوانی هوشی خفیف

  ناتوانی هوشی متوسط

  ناتوانی هوشی شدید

  طبقه بندی برای هدفهای آموزشی :

  1- کودکان ناتوان هوشی آموزش پذیر [1]:

  2- کودکان ناتوان هوشی تربیت پذیر[2]:

  3- کودکان ناتوان هوشی حمایت پذیر[3]

  علل ناتوانی هوشی

  خانواده[4]

  خصوصیات خانواده

  تركیب خانواده

  خانواده تك والد و خانواده طبیعی

  سن والدین

  ترتیب تولد كودكان

  1) واکنش اضطرابی :

  2) تمایل به طرد کودک :

  3) احساس گناه والدین :

  4) افسردگی :

  5) خشم :

  6) مشکلات زناشویی :

  مراحلی که والدین کودکان ناتوان هوشی در سازگاری [5]طی می کنند.

  1) مرحله آگاهی از خطر[6] :

  2) مرحله مقاومت [7]

  مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک ناتوان هوشی

  3) مرحله فرسودگی [8]:

  فشار روانی بر روی والدین کودکان ناتوان هوشی

  تاثیر کودک ناتوان هوشی بر خانواده

  تاثیر كودك ناتوان هوشی بر تعاملات خانوادگی

  تاثیركودك ناتوان هوشی بر رابطه بین پدر و مادر

  تاثیر کودک ناتوان هوشی بر پدر :

  تاثیر کودک ناتوان هوشی بر مادر:

  موقعیت اقتصادی – اجتماعی والدین با كودكان ناتوان هوشی

  تاثیر میزان تحصیلات والدین در سازگاری با كودك ناتوان هوشی

  تاثیر مذهب در خانواده دارای كودك ناتوان هوشی

  «تحقیقات انجام شده در خصوص والدین کودکان ناتوان هوشی»

  تحقیقات انجام گرفته بر روی مادران کودک ناتوان هوشی :

  تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک ناتوان هوشی :

  تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر دارای فرزند ناتوان هوشی:

  تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودک ناتوان هوشی بر زندگی زناشویی والدین :

  تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین با کودک ناتوان هوشی :

  تحقیات انجام شده در خصوص جنسیت كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر والدین

  تحقیقات انجام شده در خصوص سن كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر روی والدین

  فصل سوم

  روش تحقیق

  روش تحقیق:

  که دچار اشکالات مشخص شده ذهنی و جسمی هستند ، بستگی به شرایط و آگاهیهای اجتماعی ،

  تعریف ناتوانی هوشی

  طبقه بندی کودکان ناتوان هوشی:

  ناتوانی هوشی خفیف

  ناتوانی هوشی متوسط

  ناتوانی هوشی شدید

  طبقه بندی برای هدفهای آموزشی :

  1- کودکان ناتوان هوشی آموزش پذیر [1]:

  2- کودکان ناتوان هوشی تربیت پذیر[2]:

  3- کودکان ناتوان هوشی حمایت پذیر[3]

  علل ناتوانی هوشی

  خانواده[4]

  خصوصیات خانواده

  تركیب خانواده

  خانواده تك والد و خانواده طبیعی

  سن والدین

  ترتیب تولد كودكان

  1) واکنش اضطرابی :

  2) تمایل به طرد کودک :

  3) احساس گناه والدین :

  4) افسردگی :

  5) خشم :

  6) مشکلات زناشویی :

  مراحلی که والدین کودکان ناتوان هوشی در سازگاری [5]طی می کنند.

  1) مرحله آگاهی از خطر[6] :

  2) مرحله مقاومت [7]

  مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک ناتوان هوشی

  3) مرحله فرسودگی [8]:

  فشار روانی بر روی والدین کودکان ناتوان هوشی

  تاثیر کودک ناتوان هوشی بر خانواده

  تاثیر كودك ناتوان هوشی بر تعاملات خانوادگی

  تاثیركودك ناتوان هوشی بر رابطه بین پدر و مادر

  تاثیر کودک ناتوان هوشی بر پدر :

  تاثیر کودک ناتوان هوشی بر مادر:

  موقعیت اقتصادی – اجتماعی والدین با كودكان ناتوان هوشی

  تاثیر میزان تحصیلات والدین در سازگاری با كودك ناتوان هوشی

  تاثیر مذهب در خانواده دارای كودك ناتوان هوشی

  «تحقیقات انجام شده در خصوص والدین کودکان ناتوان هوشی»

  تحقیقات انجام گرفته بر روی مادران کودک ناتوان هوشی :

  تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک ناتوان هوشی :

  تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر دارای فرزند ناتوان هوشی:

  تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودک ناتوان هوشی بر زندگی زناشویی والدین :

  تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین با کودک ناتوان هوشی :

  تحقیات انجام شده در خصوص جنسیت كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر والدین

  تحقیقات انجام شده در خصوص سن كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر روی والدین

  فصل سوم

  روش تحقیق

  روش تحقیق:

  جامعه آماری:

  نمونه :

  روش نمونه گیری:

  روش جمع آوری اطلاعات :

  ابزار پژوهش

  تعداد بازدید : 131
  iconبرچسب‌ها : مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک ,

 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سا

  سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385

  سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385

  فرمت فایل : pdf

  حجم : 214

  صفحات : 114

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385

  در 114 صفحه ورد قایل ویرایش با فرمت doc

  چکیده

  پژوهش حاضر از نوع پس رویدایست با این فرضیه که بین آمادگی تحصیل و عوامل چون سابقۀ آموزش پیش از دبستان ، تحصیلات والدین، سن مادر، یک زبانه و دوزبانه بودن، دست غالب، شهری و روستایی بودن و تعداد افراد کودک پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

  این پژوهش بر روی 700 کودک پیش از دبستان و نحوۀ آمادگی تحصیل کودکان رابطۀ معنادار است.

  بین جنسیت و نحوۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست و رابطۀ تعامل بین جنسیت و مسابقۀ آموزش قبل از دبستان معنادار نمی باشد.

  فرضیه 2 – بین تحصیلات مادران و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابطۀ تعامل بین جنسیت و تحصیلات مادران معنادار نمی باشد.

  فرضیه 3 – بین تحصیلات پدران و نمره آمادگی تحصیلی رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابطۀ تعامل بین جنسیت و تحصیلات پدران معنادار نمی باشد.

  فرضیه 4- بین تعداد افراد خانواده و نمره آمادگی تحصیل کودکان رابطه معنادار نمی باشد.

  فرضیه 5- بین سن مادر و نمرۀ آمادگی تحصیلی رابطه معنادار نمی باشد.

  فرضیه 6- بین یک زبانه و دوزبانه و نمرۀ آمادگی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

  فرضیه 7- بین دانش آموزان دست راست و چپ و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه 8- بین دانش آموزان شهری و روستایی و نمرۀ آمادگی تحصیل کودکان رابطۀ معنادار است.

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  فصل اول : کلیات تحقیق

  مقدمه ................................................................................................................ 2

  بیان مسئله .......................................................................................................... 4

  هدف پژوهش .................................................................................................... 6

  ضرورت پژوهش ............................................................................................... 7

  فرضیه پژوهش ................................................................................................... 8

  تعاریف اصطلاحات ............................................................................................ 9

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  مقدمه ................................................................................................................ 12

  مفهوم و تعریف های مختلف هوش ..................................................................... 13

  تعریف تربیتی هوش ........................................................................................... 18

  تعریف تحلیلی هوش........................................................................................... 18

  تعریف کاربردی هوش ........................................................................................ 19

  انواع هوش از دیدگاه ثراندایک ............................................................................. 19

  انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن .............................................................................. 20

  انواع هوش از دیدگاه ترستون ............................................................................... 20

  تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی ............................................................ 21

  انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ ......................................................................... 21

  انواع هوش از دیدگاه گاردنر ................................................................................ 22

  هوش از دیدگاه رشد ........................................................................................... 22

  تاریخچه مطالعات مربوط به هوش ....................................................................... 23

  تاریخچه آزمون های هوش .................................................................................. 24

  سیرتحول نظری های زیربنایی تست های هوش .................................................... 25

  عوامل موثر بر هوش ........................................................................................... 31

  محیط و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی................................................................... 31

  اهمیت خانواده ................................................................................................... 32

  تاثیر محیط خانواده در هوش ............................................................................... 32

  عوامل بیولوژیکی ................................................................................................ 33

  خانواده با وضعیت اقتصادی مطلوب ..................................................................... 34

  خانواده با وضعیت اقتصادی نامطلوب ................................................................... 34

  موفقیت اجتماعی خانواده .................................................................................... 35

  میزان تحصیلات والدین ...................................................................................... 37

  کم خونی و فقر آهن و اثر آن بریادگیری .............................................................. 38

  غلبه طرفی ......................................................................................................... 39

  تفاوتهای جنسیتی................................................................................................ 41

  سنجش و ارزیابی کودکان پیش دبستانی ............................................................... 43

  طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان در ایران 48

  نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران .................................................................... 55

  نتایج پژوهشهای انجام شده در خارج.................................................................... 59

  فصل سوم: روش تحقیق

  جامعه آماری....................................................................................................... 64

  نمونه و روش نمونه گیری ................................................................................... 64

  روش نمره گذاری .............................................................................................. 65

  روایی و اعتبار تست ........................................................................................... 65

  دستور اجرای آزمون ............................................................................................ 67

  روش آماری ....................................................................................................... 67

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه.................................................................................................................. 69

  جداول یک بعدی................................................................................................ 70

  الف- توصیف متغیرها.......................................................................................... 70

  ب- تحلیل داده ها............................................................................................... 79

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  محدودیت ها و مشکلات..................................................................................... 105

  پیشنهادها............................................................................................................ 105

  پیشنهادهای کاربردی............................................................................................ 105

  پیشنهادهای پژوهش ........................................................................................... 105

  منابع و ماخذ ...................................................................................................... 106

  منابع انگلیسی

  چکیده انگلیسی

  قیمت محصول : 12000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 97
  iconبرچسب‌ها : سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385 ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

  بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

  بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

  فرمت فایل : pdf

  حجم : 167

  صفحات : 70

  گروه : دندانپزشکی

  توضیحات محصول :

  دانلود رساله دکتری بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

  در 70 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

  شرح مختصر:

  زمینه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد.روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند.

  هدف:هدف این مطالعه تعیین کردن پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین بود.

  روش ها:جهت انجام این مطالعه توصیفی-مقطعی،فیلمی حاوی 4 روش کنترل رفتاری جدا کردن کودک از والد،کنترل صدا،گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی ساخته شد.قبل از نمایش هر تکنیک،در فیلم توضیحی مختصر توسط متخصص دندانپزشکی اطفال راجع به ویژگی،روش و هدف هر تکنیک داده شده 50 نفر از مادران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین این فیلم را مشاهده کردند و پس از مشاهده هر تکنیک ، پرسشنامه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود پر کردند.

  نتایج: روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده بود.بعد از آن ترتیب پذیرش تکنیکها به صورت (2) کنترل صدا (3) گذاشتن دست روی دهان کودک و (4) بیهوشی عمومی بود. در این مطالعه بین پذیرش تکنیک کنترل صدا و رتبه فرزند ، سن کودک و تعداد فرزندان خانواده همچنین بین پذیرش تکنیک بیهوشی عمومی از سوی مادران و تحصیلات مادر و رتبه فرزند ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. (p<0.05)

  نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده و تکنیک بیهوشی عمومی کمترین تکنیک پذیرفته شده می باشد.

  کلید واژه ها:رفتار کودک ، کنترل رفتار ، نگرش والدین

  فهرست مطالب

  چکیده: ۱

  مقدمه ۲

  کلیات ۶

  متغیر های موءثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان: ۶

  ۱-اضطراب مادری: ۶

  ۲-تاریخچه پزشکی: ۷

  ۳-آگاهی از مشکلات دندانی: ۷

  طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری: ۸

  والدین بیمار خردسال: ………………………..۱۰

  راهبرد های گروه دندانپزشکی: ……………..۱۱

  کنترل رفتار و ارتباط با کودکان : ………………..۱۱

  مروری بر مقالات ………………………………….۲۰

  اهداف مطالعه ………………………………………۲۹

  اهداف فرعی: ………………………………………۲۹

  هدف کاربردی: ……………………………………..۳۰

  مواد و روش ها ……………………………………..۳۰

  معیارهای ورود به مطالعه: ………………………..۳۰

  ساخت فیلم: …………………………………………۳۱

  روش اجرای تحقیق: ………………………………..۳۲

  آزمون t و روش : V.C ………………………………45

  بحث و نتیجه گیری…………………………………. ۴۷

  نتایج :………………………………. ۴۹

  نتیجه گیری……………………………………….. ۵۹

  قیمت محصول : 25000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 130
  iconبرچسب‌ها : بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذ

  پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

  پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

  فرمت فایل : docx

  حجم : 122

  صفحات : 104

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

  این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

  فهرست

  چکیده

  فصل یک

  مقدمه

  مسئله پژوهشی فرضیه ها اهداف تحقیق

  تعاریف

  :رشد اجتماعی : اختلالات رفتاری

  فصل دو

  عقب‌ماندگی

  تعریف عقب‌ماندگی ذهنی

  میزان شیوع

  طبقه‌‌بندی عقب‌ماندگان ذهنی

  علل عقب‌ماندگی

  * اختلالات رفتاری

  طبقه‌بندی كودكان مبتلا به اختلالات رفتاری

  فراوانی

  نظریه‌ها

  نظریه آنا فروید

  نظریه یادگیری رفتاری اجتماعی

  یادگیری مشاهده ای

  Cogninvsm )

  شناخت گرایان

  دیدگاه شناختی – رفتاری

  نظریه متقابل :

  تشخیص و طبقه بندی

  2-1 اختلال بی اعتنایی مقابله ای ( codd) 2

  3- افسردگی در كودكان :

  4- عوامل برون زاد :

  5- محرومیتها و كمبودها :

  نقش مدرسه در اختلالات رفتاری دانش آموزان :

  دیدگاه رفتار گرایان : 3

  دیدگاه هستی گرایی

  دیدگاه شناختی

  رشد اجتماعی

  نظریه‌های موجود پیرامون رشد اجتماعی

  مشخصات و ویژگی‌های رشد اجتماعی

  تفاوت‌های فردی در رشد اجتماعی

  تحقیقات داخلی

  تحقیقات خارجی

  فصل سه

  جامعه آماری

  نمونه آماری وروش نمونه گیری

  طرح تحقیق

  ابزار جمع آوری داده ها

  روش نمره گذاری آزمون وایلند (روش دوم)

  پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر

  پایایی و اعتبار پرسشنامه راتر:

  روش اجرا:

  روش تحلیل داده ها

  فصل چهار

  الف ) یافته های توصیفی:

  ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش:

  ج) یافته های جانبی

  منابع داخلی

  منابع خارجی

  چکیده

  هدف از این پژوهش آموزش رفتارهای سازشی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر وبررسی تاثیر آن در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری این کودکان است. از میان دانش آموزان آموزشگاه تعداد 70نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 35نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده مقیاس رشد اجتماعی وایلند و پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم معلم بود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه آزمون وایلند و راترگرفته شد. و سپس برای گروه آزمایش به مدت 12هفته فعالیتهای هدف دار مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی اجرا گردید. سپس برای هر دو گروه مجددا" آزمون ها اجرا گردید. داده های خام با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند . و نتایج آن نشان داد که بین آزمودنیهای گروه های آزمایش و گواه از لحاظ رشد اجتماعی ونمره کل اختلالات رفتاری ومولفهای آن تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر آموزش رفتارهای سازشی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر موجب افزایش رشد اجتماعی و کاهش اختلالات رفتاری در آنان گردیده است.

  کلید واژه: رشد اجتماعی / رفتار سازشی / اختلالات رفتاری/ کم توان ذهنی

  مقدمه

  کودکا ن استثنا یی نیز هما نند دیگرکودکا ن انسا نها یی هستند که باید از حقوق انسا نی خود برخوردار شوند. گر چه هزاران سال است که کودکان استثنا یی به عنوان جزء جدایی نا پذ یرزندگی اجتماعی ما حضور داشته اند و با این که سابقه تعلیم و تربیت به قدمت حیات بشری بوده است. متا سفانه در کشور ما سابقه آموزش برای این کودکان تنها به چند دهه اخیر می رسد.بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بین 12تا 14درصد کودکان به گونه ای استثنایی محسوب میشوند . که حدود 2الی 3درصد آنان کودکان عقب مانده ذهنی هستند(میلانی-فر،1372).

  عقب ماندگی ذهنی یک شرایط خاص ذهنی است که به علت شرایط و دلایل گوناگونی پدید می آید. البته عقب ماندگی ذهنی ممکن است در اثر یک بیماری عفونت یا ویروسی به وجود آید. اما شرایط یا وضعیت بوجود آمده قابل سرایت به دیگری نمی باشد. عقب ما ندگی ذهنی را می توان به دست یا پا یی که خوب کار نمی کند تشبیه کرد و علت آ ن ممکن قبل از تولد ، مادرزادی و در چگونگی تشکیل نطفه بوده و یا به علت مشکلات و نارسائی های دوران بارداری باشد و یا اینکه بر اثر مشکلاتی که نوزاد به هنگام تولد با آن مواجه بوده است(افروز،1371).

  عقب ماندگی ذهنی عبارت است از فعالیت عمومی ذهنی که پایین تر از حد طبیعی باشد و در دوران رشد ایجادگردد وباعث به وجود آمدن اختلال در جهت قبول رفتار سازگارانه می شود(هبر1961).

  حدود 2/2 درصد افراد جامعه دارای هوشبهر پایین تر از 70 هستند(وکسلر1958به نقل ازمیلانی فر 1372). انجمن روان شناسان امریکا(A.P.A) عقب ماندگی ذهنی را به سه دسته تقسیم می کند. عقب ماندگان شدید که بهره هوشی کمتر از 50دارند،عقب ماندگان متوسط که بهره هوشی بین51تا70دارند وعقب ماندگان سطحی یا مرزی که بهره هوشی بین 71تا85دارند.و مرکز کند ذهنی امریکا آنها را به پنج گروه مرزی،خفیف، متوسط، شدیدو عمیق تقسیم میکند(حاج بابایی، دهقانی هشتجین،1372).کودکان همچون بزرگسالان قادربه درک مسائل مختلف نبوده وفرایند فکری آنان فاقد تجزیه وتحلیل منطقی است لذا دربسیاری شرایط بامشکل جدی درحل مسائل روبرو می شوند(کنادسن1975).

  این کودکان نه تنها از نظر رشد شناختی بلکه در رشد اجتماعی نیز دچار مشکل هستندو هدف اصلی در آموزش و پرورش این کودکان سازگاری اجتماعی و پذیزش مسئولیت های اجتماعی است(افروز،1371).مطالعات انجام شده توسط کرک و جانسون نشان داد که دلیل مهم طرد کودکان کم توان ذهنی از گروه کودکان عادی نه به خاطر ناتوانی آنها در یادگیری بلکه به دلیل رفتارهای ناپسندی چون عدم رعایت بهداشت،جنگ ودعوا،بدرفتاری،ناسزاگویی وعدم توانایی سازگاری بامعیارهای گروهی و اجتماعی است(کرک وجانسون ترجمه مهدی زاده 1376).

  قیمت محصول : 20000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 118
  iconبرچسب‌ها : پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • پایان نامه بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان ع

  پایان نامه بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران

  پایان نامه بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران

  فرمت فایل : docx

  حجم : 157

  صفحات : 161

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  این پایان نامه در یک فایل زیپ با فرمت ورد میباشد که فصل ها هر کدام در یک فایل ورد قرار دارند

  با منابع کامل

  فهرست :

  فصل اول : مقدمه و بررسی متون

  فصل دوم : روش کار (ابزار و روشها)

  فصل سوم : یافته ها

  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

  پیوست : پرسشنامه

  جداول و نتایج

  اهداف و سوالات و فرضیه ها و جدول متغیر

  شبکه علیت

  Flow chart Pam flet

  متن آموزش گروهی

  منابع و رفرانس ها

  فهرست مطالب

  فصل اول...................................... 1

  مقدمه........................................ 2

  اهمیت و ضرورت پژوهش.......................... 5

  اهداف پژوهش.................................. 7

  فرضیات یا سوالات پژوهش........................ 8

  تعریف واژه‌ها................................. 9

  فصل دوم (پیشینه تحقیق)....................... 10

  مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه متحولی پیاژه. 11

  تعریف عقب‌ماندگی ذهنی......................... 11

  طبقه‌بندی..................................... 14

  شدت عقب‌ماندگی................................ 14

  ویژگی‌ها و اختلال‌های توأم...................... 16

  عوامل زمینه‌ساز............................... 17

  شیوع......................................... 18

  دوره یا سیر.................................. 18

  سیستم طبقه‌بندی خانواده....................... 18

  روی‌آوردهای خانواده‌های دارای كودك استثنایی ناتوان 20

  خصوصیات خانواده دارای كودك معلول............. 22

  ابعاد تاثیرگذار کودک استثنائی در خانواده..... 23

  تأثیر كودك معلول بر واكنش‌های اولیه والدین.... 24

  انواع واکنش های نخستین والدین ............... 25

  مسائل زناشویی................................ 26

  پذیرش یا طرد كودك معلول...................... 27

  سازگاری خانواده كودكان معلول................. 29

  سازگاری اجتماعی.............................. 32

  ملاك و معیار سازگاری.......................... 35

  برخی از خصوصیات انسان سازگار................. 36

  عوامل مؤثر در سازگاری........................ 37

  دیدگاه‌ها در مورد سازگاری اجتماعی............. 38

  دیدگاه تحلیل روانی........................... 38

  دیدگاه یادگیری اجتماعی....................... 39

  دیدگاه علوم رفتاری........................... 40

  دیدگاه مراجع محوری........................... 39

  دیدگاه انسان‌گرایی............................ 40

  دیدگاه روانشناسی شناختی...................... 42

  مروری بر مطالعات پیشین....................... 42

  فصل سوم (روش‌شناسی تحقیق)..................... 46

  فصل چهارم (منابع)............................ 51

  قیمت محصول : 14000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 129
  iconبرچسب‌ها : پایان نامه بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

  پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

  پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

  فرمت فایل : docx

  حجم : 239

  صفحات : 190

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

  فهرست مندرجات

  عنوان صفحه

  چکیده

  فصل اوّل ( کلیات پژوهش )

  مقدمه ..................................................................................................................................................... 2

  بیان مسئله ........................................................................................................................................... 4

  اهداف پژوهش ..................................................................................................................................... 5

  فرضیه پژوهش .................................................................................................................................... 5

  تعاریف متغیرها ................................................................................................................................... 6

  فصل دوم ( گسترۀ نظری مسئله مورد بررسی و سوابق پژوهش )

  خانواده ................................................................................................................................................... 9

  اهمیّت خانواده و ازدواج .................................................................................................................... 11

  عناصر و اهداف ازدواج ...................................................................................................................... 12

  عامل اجتماعی ازدواج ....................................................................................................................... 12

  عامل اقتصادی ازدواج ........................................................................................................................ 13

  عامل جنسی ازدواج ........................................................................................................................... 13

  عامل زیستی ازدواج ........................................................................................................................... 14

  عامل روانی ازدواج .............................................................................................................................. 14

  عنوان صفحه

  رضایت زناشویی .................................................................................................................................. 15

  عوامل مؤثر در رضایت زناشویی ...................................................................................................... 17

  علل نارضایتی از زناشویی ................................................................................................................. 21

  تغییرات رضایت از زناشوئی در طول زمان .................................................................................. 24

  تأثیر رضایت زناشویی بر کودکان ................................................................................................... 25

  انواع خانواده ......................................................................................................................................... 27

  افسردگی ............................................................................................................................................... 28

  تاریخچه ................................................................................................................................................. 28

  تعریف افسردگی ................................................................................................................................. 29

  افسردگی نوجوانی .............................................................................................................................. 31

  همه گیر شناسی ................................................................................................................................. 32

  سبب شناسی ....................................................................................................................................... 33

  افسردگی کودکی و نوجوانی : مدل خانوادگی مناسب ............................................................. 35

  فصل سوم : ( طرح کلی پژوهش )

  روش های اجرایی طرح ..................................................................................................................... 40

  جامعه آماری و روش نمونه گیری .................................................................................................. 40

  ابزار پژوهش و روش اجرایی پژوهش ............................................................................................ 41

  عنوان صفحه

  فصل چهارم ( ارائه نتایج و تحلیل های کمّی )

  یافته های پژوهش .............................................................................................................................. 44

  توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................................. 47

  فصل پنجم ( تحلی نهایی و نتیجه گیری )

  فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل داده ها ............................................................................. 50

  محدودیت ها ........................................................................................................................................ 55

  پیشنهادات ............................................................................................................................................ 55

  منابع ....................................................................................................................................................... 57

  ضمائم .................................................................................................................................................... 63

  قیمت محصول : 18000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 107
  iconبرچسب‌ها : پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • بررسی میزان تأثیررنگ بر حافظه ی کودکان

  بررسی میزان تأثیررنگ بر حافظه ی کودکان

  بررسی میزان تأثیررنگ بر حافظه ی کودکان

  فرمت فایل : docx

  حجم : 620

  صفحات : 53

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه بررسی میزان تأثیررنگ بر حافظه ی کودکان

  گزیده فهرست مطالب

  فصل اول: مقدمه، بیان مسئله، هدف پژوهش

  فصل دوم: یشینه تحقیق، تعریف اصطلاحات

  فصل سوم : جامعه آماری، روش تحقیق، حجم نمونه

  فصل چهارم: نمودار ها و جداول مربوطه ی موجود در فایل مجزا فرمت Excel

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری، خلاصه مطالب، محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

  جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  توجه: نمودارها و جداول اشاره شده در فصل چهار، در فایل مجزایی با فرمت Excel موجود می باشند.

  فهرست مطالب

  چکیده

  فصل اول : بیان مسأله

  مقدمه

  بیان مسئله

  هدف پژوهش

  اهمیت موضوع

  فرضیات پژوهش

  متغیرهای اساسی پژوهش

  تعاریف عملیاتی

  فصل دوم : پیشینه تحقیق

  مفهوم رنگ

  پیدایش رنگها

  دسته بندی رنگها

  رنگ شناسی کودکان

  رویت رنگ

  طبیعت رنگها

  آمیزش رنگها

  اختلالات رویت رنگ

  فیزیولوژی رنگ

  تقویت درک رنگ

  حافظه

  رشد حافظه در نوباوگی

  حافظه چیست ؟

  انواع حافظه

  حافظه کوتاه مدت

  حافظه بلند مدت

  اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)

  حافظه سازنده

  عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه

  تداعی اندیشه ها

  درباره فرایند به خاطر سپردن

  حافظه و فراگیری

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  جامعه آماری

  روش تحقیق

  نمونه

  حجم نمونه

  روش نمونه گیری

  ابزار تحقیق

  روش و چگونگی اجرا

  روش آماری

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

  جدول شماره 1 و 2 برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار

  جدول شماره 3 برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار

  جدول شماره 4 برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  خلاصه مطالب

  محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

  منابع

  ضمایم

  چکیده

  قیمت محصول : 10000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 103
  iconبرچسب‌ها : بررسی میزان تأثیررنگ بر حافظه ی کودکان ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397
 • پایان نامه کودکان استثنایی

  پایان نامه کودکان استثنایی

  پایان نامه کودکان استثنایی

  فرمت فایل : docx

  حجم : 181

  صفحات : 126

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه کودکان استثنایی

  فهرست مطالب

  مقدمه ۶

  بیان مسئله ۸

  هدف تحقیق ۹

  تعاریف نظری ۱۱

  تعاریف عملیاتی ۱۲

  پیشینه پژوهش ۱۴

  تعاریف کودکان کار و خیابانی ۱۵

  خصوصیات کودکان خیابانی ۲۱

  ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی ۲۳

  علل پیدایش کودکان خیابانی ۲۵

  شناخت فراگرد (فرایند) ۲۸

  مدلهای فراگرد ارتباط ۲۹

  هدف از برقرراری ارتباط چیست ۳۳

  مبانی ارتباط اثر بخش ۳۴

  موانع ارتباطی ۳۶

  مهارت های روابط انسانی ۳۸

  نظریه نیاز و ارتباط موثر ۴۲

  مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مربیان ۴۳

  مدل ارتباطی سیستم های (سازش پذیر) فرهنگی هستی گرا ۴۳

  مدل ارتباطی NLP 45

  برقراری ارتباط روشن ۵۱

  متقاعدسازی ۵۳

  روبرو شدن با مقاومت ۵۶

  روش پژوهش ۶۰

  مراحل تحقیق ۶۱

  جامعه آماری ۶۲

  نمونه و روش نمونه گیری ۶۳

  ابزار اندازه گیری ۶۴

  روش جمع آوری اطلاعات ۶۵

  روش آماری ۶۵

  نتیجه گیری ۷۲

  نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان ۷۳

  نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک ۷۹

  نتیجه گیری کلی از نتایح بخش دوم پرسشنامه در زمینه متقاعد کردن کودک ۹۵

  نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شکستن مقاومت کودک ۹۶

  نتیجه گیری کلی از نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شکستن مقاومت کودک: ۱۰۳

  بحث ۱۰۴

  محدودیتهای پژوهش ۱۱۳

  پیشنهادات ۱۱۵

  قیمت محصول : 10000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 104
  iconبرچسب‌ها : پایان نامه کودکان استثنایی ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397