× بستن تبلیغات

بلیط هواپیما اصفهان مشهد

بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان

بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر

بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر

فرمت فایل : doc

حجم : 130

صفحات : 135

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر

چكیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه كمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86- 85 است. بدین منظور تعداد 130 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس كما‌ل‌گرایی اهواز، آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت، آزمون جرأت‌ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودكارآمدی عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد كه بین كمال‌گرایی والدین و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد كه بین كمال‌گرایی مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان همبستگی قوی‌تری وجود دارد.

كلید واژه‌ها: كمال‌گرایی، عزت‌نفس، جرأت‌ورزی، خودكارآمدی.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

متغیر‌های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش‌های مربوط به آن

كمال‌گرایی

نظریه‌های كمال‌گرایی

كمال‌گرایی از دیدگاه اسلام

انواع كمال‌گرایی

ابعاد كمال‌گرایی

ویژگی افراد كمال‌گرا

كمال‌گرایی والدین

عزت‌نفس

اهمیت عزت‌نفس

علل پیدایش عزت‌نفس

جرأت‌ورزی

ویژگی‌های شخصیتی جرأت ورزانه

خودكارآمدی

مؤلفه‌های خودكارآمدی

منابع خودكارآمدی

مروری بر پژوهش‌های انجام شده

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه‌گیری

ابزارهای اندازه‌گیری

مقیاس كمال‌گرایی اهواز

پایایی مقیاس كمال‌گرایی اهواز

اعتبار مقیاس كمال‌گرایی اهواز

شیوه نمره‌گذاری مقیاس كمال‌گرایی اهواز

آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت

اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت

پایایی آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت

شیوه نمره‌گذاری آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت

پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

پایایی پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی

مقیاس خودكارآمدی عمومی

پایایی مقیاس خودكارآمدی عمومی

اعتبار مقیاس خودكارآمدی عمومی

شیوه نمره‌گذاری مقیاس خودكارآمدی عمومی

روند اجراء و جمع‌آوری اطلاعات

روش‌های آماری در تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

داده‌های توصیفی پژوهش

ارزیابی فرضیه‌های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه و نتیجه‌گیری

بحث و جمع‌بندی

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادها

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

پیوست‌ها

قیمت محصول : 50000 تومان

دانلودicon تعداد بازدید : 89
iconبرچسب‌ها : بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • دوشنبه 29 مرداد 1397
 • پروپوزال مقایسه هوش معنوی، فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و استعدادهای د

  پروپوزال مقایسه هوش معنوی، فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و استعدادهای درخشان

  پروپوزال مقایسه هوش معنوی، فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و استعدادهای درخشان

  فرمت فایل : doc

  حجم : 112

  صفحات : 25

  گروه : پژوهش ها

  توضیحات محصول :

  پروپوزال مقایسه هوش معنوی، فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و استعدادهای درخشان

  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

  الف- عنوان تحقیق

  1- عنوان به زبان فارسی:

  مقایسه هوش معنوی، فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و استعدادهای درخشان شهر خلخال

  2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

  Comparing spiritual intelligence, academic burnout and self-education Between Students of Regular schools and Gifted schools in KHALKHAL city

  ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

  دانش آموزان دارای تفاوتهای فراوانی هستند كه در آموزش نقش اساسی دارد، آنها از نظر هوش، توانایی كارآمدی و توانایی پیشرفت تحصیلی با یكدیگر تفاوتهای مهمی دارند، در برابر مشكلات و چالشها نیز با شیوههای متفاوتی برخورد میكنند، برخی از دانش آموزان دنبال كارهای جدید و لذت بخش میروند برخی دیگر كارهای قبلا آزمایش شده و مطمئن را ترجیح میدهند. به عبارت دیگر، یادگیرندگان از نظر شخصیتی، نگرشها، واكنشهای هیجانی و سبك های شناختی با همدیگر متفاوتند(خرازی، 1375 ؛ به نقل از ایزدی و محمدزاده ادملایی، 1386). ویژگیهای ذاتی یادگیرنده، از قبیل هوش و شخصیت می تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق سبكها، یادگیری را متأثر سازد( فارنهام[1] 1995 ؛ به نقل از خرمایی، 1385). تیزهوشی یعنی برتری شناختی، هوشی و خلاقیت كه فرد را از همسالان خود متمایز میكند (جوادیان، 1380). تیزهوشان و افراد با استعداد، كسانی هستند كه نشانه هایی از قابلیت بالای عملكرد در برخی از حوزهها از جمله هوش، خلاقیت، هنرمندی، رهبری، و زمینههای تحصیلی ویژه را نشان میدهند(پیرتو[2]، 1999 ؛ به نقل از آقاجانی، نریمانی و آریاپوران، 1390) در پژوهشی نشان داده شده است كه كودكان تیزهوش در همه زمینه های هوشی، وضعیت جسمانی، محبوبیت اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، ثبات عاطفی و امور اخلاقی سرآمدترند (جوادیان، 1380).

  یکی از مهم ترین تفاوت های دانش آموزان تیزهوش با دانش آموزان عادی که این تحقیق به دنبال آن است هوش معنوی است. در سال های اخیر مفهوم هوش، تنها به عنوان یك توانایی شناختی در نظر گرفته نمی شود، بلكه حوزه های دیگری مانند هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است(رجایی و حبیب پور، 1387). پس از گسترش مفهوم هوش، ایمونز[3](1999؛ به نقل از رجائی، 1389) سازه جدیدی را با عنوان هوش معنوی مطرح کرد. او عنوان کرد که هوش معنوی مجموعه ای از توانائیها برای بهره گیری از منابع دینی است. هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را در یک سازه ترکیب نموده است.

  مک شری[4] و همکاران همكاران(2002)تأكید می كنند كه هوش معنوی زیربنای باورهای فرد است كه سبب اثرگذاری بر عملكرد وی می شود، به گونه ای كه شكل واقعی زندگی را قال ببندی می كند. هوش معنوی باعث افزایش قدرت انعطاف پذیری و خودآگاهی انسان شده است؛ به طوری كه در برابر مشكلات و سختی های زندگی، بردباری و صبوری بیشتری دارند. در واقع، هوش معنوی ظرفیتی برای الهام است و با شهود و نگرش كل نگر به جهان هستی، در جستجوی پاسخی برای پرس شهای بنیادی زندگی و نقد سنت ها و آداب و رسوم می باشد.

  ویژگیهایی كه لازمه هوش معنوی هستند احتمالاً در كنار تواناییها و فعالیت های دیگری قرار دارند كه عبارتند از: دعا كردن، تعمق، رویاها و تحلیل رویاها، باورها و ارزشهای دینی و معنوی، شناخت و مهارت در فهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن حالات فراروندگی به عنوان مثال؛ بعضی از حقایق قدیمی همانند آزار نرساندن در تقویت هوش معنوی مطرح می باشد. همچنین مسائل معنوی ممكن است شامل مواردی از قبیل تفكر در مورد سؤالات وجودی مانند وجود زندگی پس از مرگ، جستجوی معنا در زندگی، علاقمندی به و به عبارت دیگر تعمق مؤثر، رشد حس هدفمندی زندگی، رشد رابطه با خود، هماهنگی یا قدرت برتر و نقش آن در زندگی خود باشد(ناسل، 2004).

  هر چند که تحقیقات زیادی در حیطۀ رشد و تحول هوش معنوی صورت نگرفته است و نیازمند تحقیقات تجربی کیفی است، ولی به نظر می رسد که استعداد این هوش در افراد مختلف، متفاوت است و مانند هوش فرهنگی و هوش هیجانی در اثر برخورد با محیط های غنی که سؤالات معنوی را بر می انگیزاند، به تدریج تحول یافته و شکل می گیرد. در مورد اثر ویژگی های دموگرافیک در هوش معنوی پژوهش هایی صورت گرفته در ایران نیز حکیم جوادی و اژه ای(1383) در بررسی مقایسهای خود بر روی دختران و پسران تیزهوش و عادی نشان دادند که دختران دارای هوش هیجانی بیشتری نسبت به پسران بودند.  قیمت محصول : 15000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 85
  iconبرچسب‌ها : پروپوزال مقایسه هوش معنوی، فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و استعدادهای درخشان ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • دوشنبه 29 مرداد 1397
 • مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتبا

  مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی

  مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی

  دانلود مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی

  مبانی نظری شبکه های اجتماعی
 رسانه های اجتماعی
 فضای مجازی
 حقوق اجتماعی
 جامعه اطلاعاتی
 حقوق ارتباطی
 حقوق شهروندی
مبانی نظری شبکه های اجتماعی
 رسانه های اجتماعی
 فضای مجازی
مبانی نظری حقوق اجتماعی
 جامعه اطلاعاتی
 حقوق ارتباطی
 حقوق شهروندی
مبانی نظری
 شبکه های اجتماعی
 رسانه های اجتماعی
فضای مجازی
حقوق اجتماعی
جامعه اطلاعاتی

  دسته بندی علوم انسانی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 125 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 62

  مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی

  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

  نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

  قسمتی از متن مبانی نظری


  خلاصه ای از کار:

  شبکه های اجتماعی

  در دنیای امروز اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی، اطلاعاتی و سرگرمی جایگاه ویژه ای دارد (جوتی و همکاران[1]، 2011، ص 234). وسایل ارتباطی با پیشرفت تکنولوژی تغییر می کنند. امروزه، تعداد شبکه های اجتماعی، که در آن ارتباطات برقرار می شوند، به سرعت در حال افزایش هستند. به عنوان بخشی از زندگی روزمره، بیشتر نوجوانان و بزرگسالان از رسانه های اجتماعی از جمله فیس بوک، مای اسپیس، یو تیوب، وبلاگ...............

  - نظریه ها :

  - جامعه اطلاعاتی کاستلز

  به اعتقاد استاد کاستلز جامعه اطلاعاتی محصول همگرایی سه فرایند تاریخی مستقل است. این سه فرایند عبارتند از، انقلاب اطلاعات كه ظهور جامعه اطلاعاتی را امكان‌پذیر ساخت؛ تجدید ساختار سرمایه‌داری و..............

  - جامعه تکثر گرایی پارسونز

  تالكتوت پارسونز (1902 -1979) جامعه شناس آمریكایی یكی از بزرگترین نظریه پردازان قرن بیستم است. تفحص ژرف در آثار جامعه شناسان مهم اروپایی (وبر، دوركیم، پارتو) و تامل در مسائل و بحران های عظیم....................

  - نظریه مسئولیت اجتماعی

  پیدایش نظریۀ مسئولیت اجتماعی مدیون یک اقدام آمریکایی است یعنی تشکیل کمیسیون آزادی مطبوعات ( هاچینز 1974 ) ، محرک اولیۀ این اقدام آگاهی روز افزون در این باره بود که بازار آزاد قادر به انجام وعده

  ...............

  - ایران و شبکه های اجتماعی

  ایرانی های در تشکیل اجتماعات مجازی در فضای سایبر ید طولایی دارند . برای اولین بار نام ایرانی ها در رتبه بندی فناوری های اینترنتی با نام وبلاگ عجین شد . ایرانی ها توانستند در سال های 1383 و 1384 رتبه ی چهارم وبلاگ های جهان را به دست آورند . البته به دلایل متعدد این رتبه در سال 2009 به جایگاه دهم تنزل.............

  - کاربرد اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی

  در جریان تحولات منتج به انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه 1388 و بعد از آن شبکه های اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند . بخش عمده ای از 23...............

  - فضای مجازی

  فضای مجازی مجالی برای شکل گیری اجتماعات جدیدی از کاربران فراهم می کند . از زمان فردیناند تونیس و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی «اجتماع » در مقابل « جامعه » ( گزلشافت و گمنشافت ) همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی « رودررو بودن » ، « محدودیت تعداد » ، « اتکا بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی » را از ویژگی های بنیانی « اجتماع » عنوان کرده اند ( مرکز تحقیقات همشهری ، 1388 ) .

  ................

  - حق ارتباط: تاریخچه و مفهوم

  برای توجه به پیشینه تاریخی اندیشه«حقوقی ارتباطی» باید به مسائل مطرح در عرصه روابط بین الملل و شروع بحث های مربوط به نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات، در حدود چهار دهه پیش بازگشت که آن روزگار نیز با طرح بحث های مربوط به«حق ارتباط»، مصادف بوده است.

  ..............

  - حق ارتباط و آزادی بیان

  آزادی بیان، اصلی ترین حق در بحث حق ارتباط و حقوق ارتباطی، با وجود جایگاه قانونی و رسمیت یافته کنونی که تقریباً همه کشورهای جهانی با طی مسیری طولانی، قانون مصوبی در تأیید آن دارند، با موانعی برای تحقق کامل مواجه بوده است چنان که نمیت وان مدعی شد این حق پس از گذشت حدود سه قرن از طرح آن، محقق شده و از وضعیت عینی مطلوبی برخوردار است. بنابراین، یکی از دلایل اصلی طرح مباحث حق ارتباط و حقوق ارتباطی، کمک به عینیت یافتن و تحقق کامل حق آزادی بیان است.

  ..............

  - جامعه اطلاعاتی

  جامعه اطلاعاتی، حاصل شکل بندی جدید اجتماعی متأثر از ظهور و گسترش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و ارتقای جایگاه و مرکزیت اطلاعات در جامعه بشری است. جامعه اطلاعاتی که با مفاهیمی مانند جامعه معرفتی، جامعه دانش مدار، جامعه فرا صنعتی، جامعه پسامدرن، جامعه نظارتی و جامعه شبکه ای، معادل..............

  حقوق ارتباطی

  حقوق ارتباطی به طور سریع و مستقیم به مجموعه ای از حقوق بشر مرتبط می شوند که بسیاری از مردم از آنها محروم نگه داشته شده اند و معنای کامل آنها تنها زمانی می تواند محقق شود که همگی آنها، به عنوان یک گروه دارای ارتباطات متقابل دیده شوند. به این سبب، حقوق ارتباطی در ذات خود برابری خواه هستند و این موضوع، خود یکی از ارکان اصلی حقوق بشر است. حقوق ارتباطی نابرابری های جامعه را در دسترسی به اطلاعات و رسانه ها نفی می کنند. به همین دلیل است که حق های اساسی ذیل حقوق ارتباطی را«حقوق بشر ارتباطی» نام می نهند.

  ...............

  حقوق ارتباطات، حق ارتباط و حقوق ارتباطی

  به لحاظ ترتیب زمانی، حقوق ارتباطات، پیش از دو مفهوم دیگر یعنی«حق ارتباط» و«حقوق ارتباطی» در دو قرن اخیر مطرح بوده است، سپس«حق ارتباط» در پایان دهه 1960 میلادی مطرح شد و پس از آن، کمتر از دو دهه است که از مفهوم«حقوق ارتباطی» سخن گفته می شود.

  ................

  علل طرح حقوق ارتباطی

  صاحب نظران حوزه حقوق ارتباطی، علل طرح حقوق ارتباطی در زمان کنونی را مصلحت ها، ضرورت ها و وجود مشکلاتی می دانند که تدوین مجموعه ای از حقوق ارتباطی و محقق شدن آنها می تواند به رفع این مسائل کمک کند:

  ............

  حق های ذیل حقوق ارتباطی

  صاحب نظران و مروجان اندیشه حقوق ارتباطی اتفاق نظر دارند که حق های ذیل حقوق ارتباطی از این قرارند:

  1. حق مشارکت فرد در فرهنگ خود و به کارگیری زبان مادری برای قوم ها، مذهب ها و اقلیت های زبانی؛

  2. حق بهره مندی از مزایای پیشرفت علمی و کاربرد آنها؛

  ...............

  حقوق اجتماعی و مصادیق آن

  گذار از قرن 19 به قرن 20 میلادی، تحولی عمده را در دنیای حقوق نشان می دهد که می توان از آن تحت عنوان اجتماعی شدن حقوق یا حرکت از حقوق فردی به حقوق اجتماعی یاد کرد. تحولی که آثار آن هنوز باقی است. این حرکت و تحول نشان از تلاشی نظری برای نزدیک کردن دو مفهوم متافیزیک و واقعیت در نظام حقوقی دارد (چارمونت، 1903، 380). برخی هم مسیر گذار از متافیزیک به واقعیت را در عبور از فردگرایی افراطی مبتنی بر حقوق طبیعی مدرن به فردگرایی اجتماعی یافته اند (نیورت، 1994، 776).

  ویژگی های حقوق اجتماعی:

  حقوق اجتماعی دارای ویژگی هایی به شرح زیر می باشد:

  - این حقوق به افراد به طور کلی مربوط نمی شود، بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرار می دهد. مانند کارگران، کشاورزان و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند.

  ............

  - حقوق اجتماعی در ایران

  محتوای آنچه در بیشتر قوانین ایران حقوق اجتماعی گفته می شود، در بیشتر موارد حاوی حق هایی غیر از آن است که امروز در زبان جهانی حقوق از این مفهوم فهمیده می شود. به بیان دیگر حقوق اجتماعی در معنای درست خود در نسل دوم حقوق قرار دارند، اما در ایران حاوی نسل اول حقوق (حق آزادی ها) هستند. در واقع...............

  - حقوق شهروندی و انواع آن

  از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. «شهروندی مجموعه ای از حقوق و وظایف است که دست یابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند

  ...............

  - آگاهی عمومی از حقوق اجتماعی

  در هر حکومتی دو گروه وجود دارد، که هر کدام دو نقش متمایز را بازی می کنند: یک گروه نقش فرمانروا و گروه دیگر نقش فرمانبردار،آن هنگام که به گروه فرمانروایان عنوان دولت داده شود،گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی و نظر آنها انتخاب شده و نماینده آنها می باشند، (قاضی ، 1385 :19).شهروندی اصلی است، که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می کند، یعنی از یک سو با امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می شود. شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند،(ربانی،1387 :247).

  ...............

  - نقش رسانه در آگاه کردن عموم نسبت به حقوق اجتماعی

  در یك جامعة با فرهنگ و رو به رشد عناصر و مؤلفه‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف تلاش می‌كنند تا نقش و جایگاه مناسب و در خور خود را بدست آورده و در نهادینه سازی و بهره‌مندی از آن تمام تلاش و كوشش خود را بكار می‌برند و در نظام فرهنگ عمومی حقوق شهروندی یكی از حوزه‌های وسیع جامعه می‌باشد. عوامل مختلفی..................

  - ارتباطات توسط رسانه
  كلمه‌ی ارتباطات از لغت لاتین (Communicate) مشتق شده كه این لغت خود در زبان لاتین به معنای عمومی كردن و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قرار دادن است. ارتباطات برخی از مفاهیم و تفكرات؛ معانی یا به عبارت بهتر پیام‌ها را به دیگران انتقال و یا میان عموم گسترش می‌دهد. ارتباطات فرآیند تفهیم و تفاهم و..................

  رسانه‌ها ابزار ارتباطات جمعی
  رسانه‌های همگانی؛ به خصوص رادیو، تلویزیون و مطبوعات با رسوخ سریع در میان جوامع، نقش همه‌گیری در جوامع به عهده دارند. در یك تقسیم‌بندی كلی رسانه‌ها عبارتند از: صدا و سیما، مطبوعات، شبكه‌ی اینترنت، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های سنتی هر جامعه مانند منبر.
  .................

  - رسانه‌ها و افكار عمومی
  به همان اندازه كه شناخت مفهوم و اهمیت افكار عمومی باید مورد توجه به دقت نظر منطقی و اصولی و مستمر قرار گیرد، آشنایی با عوامل تشكیل دهنده یا به عبارت دیگر عوامل موثر در شكل‌گیری و تجلی این پدیده نیز مهم، راهگشا و قابل توجه است. رسانه‌ها از مهمترین عوامل تشكیل دهنده‌ی افكار عمومی هستند و امروزه در.............

  منابع :

  1- جعفری لنگرودی، م. 1372. ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چ6، ص 312.

  2- موسی زاده، ا. 1390. بررسی مبانی حقوق اجتماعی. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 2، صص 261-279.

  افشانی، ع و ذاکری، ر. 1391. مطالعه تطبیقی میزان احساس..................

  ...............

  ................


  [1]- Jothi et al.

  دانلود مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی  icon تعداد بازدید : 82
  iconبرچسب‌ها : مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • دوشنبه 29 مرداد 1397
 • پروژه شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو

  پروژه شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو

  پروژه شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو

  فرمت فایل : doc

  حجم : 8116

  صفحات : 147

  گروه : تحقیق

  توضیحات محصول :

  شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو

  چکیده
  در این پروژه نخست اجزا و عملکرد شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو مورد اشاره قرار می گیرد . سپس به معرفی روش جز به جز در شبیه سازی سیستم های نیوماتیکی می پردازد. در این روش ابتدا المانهای اصلی به کمک نرم افزار Matlab ساخته شده ، سپس با اتصال آنها به یکدیگر ، کل مجموعه، شبیه سازی می گردد.
  علاوه بر این کاربرد ، این روش در شبیه سازی دینامیکی شیر ترمز اتوماتیک ( شش دنده) ، به عنوان فرمان دهنده سیستم ترمز قطار، مورد بررسی قرار می گیرد.
  ...
  مقدمه :
  این گزارش به تشریح عملکرد سوپاپ ترمز اتوماتیک به منظور شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی شیر می پردازد . هدف اصلی از تحلیل ، تعیین فشار دبی خروجی از شیر پر بر حسب زمان در وضعیتهای تلف کاری آن می باشد . بدین منظور لازم است تا ابتدا تشریح دقیقی از عملکرد و وضعیت سیستم ارائه گردد ، تا بر پایه آن بتوان مقادیر ورودی و خروجی را به هم مرتبط نمود . لذا لازم است تا ابعاد و اندازه های شیر اعم از اندازه مقاطع و حجم ها ، و نیز سایر مشخصات شیر ، نظیر ثابت فنرهای تعیین گردد .
  بر اساس آنچه ذکر شد در این گزارش ابتدا به بررسی مدار کلی شیر ترمز اتوماتیک و جایگاه این شیر در ارتباط با سایر اجزا ترمز می پردازیم . سپس مسیر و جریان هوا در ادامه شرحی بر عملکرد اجزا تشکیل دهنده ترمز اتوماتیک ارائه می گردد . در پایان ابعاد و اندازه های شیر ارائه می گردد .
  علاوه بر این ، ترجمه متن اصلی یر ترمز اتوماتیک ارائه شده از طرف کارخانه سازنده (شرکت وابکو) ، ضمیمه گردیده است .
  ...

  قیمت محصول : 6500 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 70
  iconبرچسب‌ها : پروژه شیر ترمز اتوماتیک لکومتیو ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • يکشنبه 28 مرداد 1397
 • پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان

  پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان

  پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان

  فرمت فایل : ppt

  حجم : 2805

  صفحات : 68

  گروه : مدیریت

  توضیحات محصول :

  مشخصات فایل:

  عنوان: پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان

  تعداد اسلاید: 68 اسلاید

  قالب بندی: پاورپوینت

  فهرست مطالب:

  ادوار تمدن بشر

  سازمان در پارادایم نیوتنی

  مقایسه جهان خطی و جهان دانش بنیان

  مولفه های در خور تأمل در جوامع و سازمان های دانش بنیان

  ادراک سازی و زمان

  تصمیم سازی و زمان

  چارچوب مفهومی ادراک سازی و تصمیم در سازمان

  پایش و تفسیر محیط،یک فعالیت هوشمندانه سازمانی

  تهدید وفرصت های بهره گیری از اطلاعات

  پالایه های فرایند پویش محیط

  سازمان ها و چالش های تازه

  مدل های ذهنی و یادگیری

  ارزیابی پیش بینی و برنامه ریزی

  چطور افراد٬ واقعیت را درک می کنند؟

  ادراک متفاوت افراد از یک رویداد و تصمیم های متفاوت آنها

  چرا سازمانها تغییرات محیط را درک نمی کنند؟

  تصمیم ها و شهود

  تصمیم گیری پویا

  سناریو چیست؟

  تعریف سناریو

  چه زمانی سنا ریو ها بسیار مفید هستند؟

  سناریونویسی و کولاژ

  خاستگاه سناریو

  سناریو از نگاه اندیشه‏ورزان

  تفاوت سناریو، چشم‏انداز و پیش‏بینی

  سناریو ابزار یادگیری

  سناریو و کاربرد در اهداف

  مقایسه برنامه‏ریزی سنتی و طراحی سناریو

  ویژگی و مزیت‏های رقابتی سناریو

  تفکر موثر سناریو ای

  مراحل تفکر سناریو ای

  سه اصل اساسی در تفکر سناریویی

  اصول مهم در تفکر سیستمی

  موضوعات اساسی در شروع سنا ریو نویسی

  فرآیند برنامه ریزی بر پایه سنا ریو ها در یک نگاه

  شناسائی موضوع یا تصمیم اصلی

  شناسائی عوامل کلیدی

  مفهوم بافت یا زمینه علّی

  شناسائی نیروی پیشران تغییرات

  چطور می توان نیروهای پیشران را شناسایی کرد؟

  تحلیل مسایل از دیدگاههای مختلف

  نگرش به مسائل از زوایا مختلف

  رهیافت درهم کنشی دخالت دادن سناریو ها

  ارزش سناریوها

  سنا ریو به عنوان محصول

  سناریوها به عنوان فرایند

  ویژگی‏های سناریو کارآمد

  انواع سناریو

  اصول تفکر سناریویی

  انواع سناریو

  ساده‏سازی گام‏های سناریو

  سناریوها و تضادنماها

  قسمتی از متن پاورپوینت:

  دو عملی که تفکر سناریویی موثر انجام می دهد:

  کمک به حداکثر کردن دانش و فهم درباره هر آنچه که نسبتا مشخص است.

  کمک به توسعه هوشمندی و آگاهی درباره هر آنچه که نسبتا مشخص نیست و در نتیجه به طور بنیادین توام با عدم قطعیت است.

  توضیحات تکمیلی:

  این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان می باشد که در حجم 68 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده که می تواند به عنوان ارائه کلاسی رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه علائم و اصول نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و قالب آن را به راحتی می توان به دلخوه تغییر داد.

  قیمت محصول : 14000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 73
  iconبرچسب‌ها : پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • يکشنبه 28 مرداد 1397
 • مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

  مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

  مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

  فرمت فایل : docx

  حجم : 78

  صفحات : 56

  گروه : مبانی و پیشینه نظری

  توضیحات محصول :

  مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

  مشخصات محصول:
  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

  خلاصه ای از کار:

  حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

  حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:..........

  ...........

  - حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی

  در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در.................

  ................

  - جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص

  .................

  - : قتل عمد

  قتل شدیدترین و بی رحمانه ترین نوع تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس انسان می شود و به همین دلیل در قوانین کشور ما قتل نفس از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجرایی کیفری سنگینی نظیر حبس، قصاص و دیه پیش بینی شده است. قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی موارد قتل عمدی را احصاء نموده و در ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات آن را قصاص دانسته است : « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور فصول آتیه قصاص نمایند....».[1]همچنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی، آمده : « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و...».[2]در کتب فقهی مختلف نیز درخصوص.............

  ...............

  - ایرادات در تبعیض مجازات قتل عمد زنان

  ایرادی که از جنبه عملی بر این ماده وارد است این است که چنانپه اولیاءدم زن توان پرداخت مازاد بر دیه زن را نداشته باشد و از سوی دیگر قاتل نیز راضی نشود یا توان پرداخت دیه زن را نداشته باشد، چون تراضی برای..............

  .............

  - ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان

  ..............

  قرآن کریم : آیات مربط به قصاص :

  ................

  روایات :

  ..............

  اجماع :

  ...............

  - جرایم عمدی مادون نفس

  .................

  ...............

  اجماع :

  در مورد قصاص عضو و جرح، قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و جراحت به یک سوم دیه کامل نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند. اما زمانی که دیه به یک سوم و بالاتر رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده است قصاص می شود که زن نصف دیه قطع عضو مرد را به او بپردازد.

  - شیخ مفید در مورد قصاص اعضاء و جوارح می گوید: ( زن می تواند در اعضاء و جوارح، دندانها، تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر است یعنی تا یک سوم دیه، مرد را قصاص کند اما در مواردی که دیه بیشتر از این حد باشد، بین زن و مرد قصاص نیست و زن می تواند از مرد مطالبه دیه و ارش کند ).[3]در اینجا در صورتی که دیه از یک سوم تجاوز کند قصاص ساقط دانسته شده است.

  - امام خمینی (ره) در این مورد بیان می کند که : زن و مرد در دیه اعضاء و جراحات با هم مساویند البته تا زمانی که جراحات زن به یک سوم دیه مرد نرسیده است زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید زن در دیه و قصاص نصف مرد می شود و اگر به این حد رسید زن تفاوت دیه را باید به مرد جانی بپردازد ولی اگر زن جانی باشد و مرد مجنی علیه در صورت قصاص لازم نیست که مرد چیزی به زن پرداخت نماید ).[4]

  ..............

  ............

  - جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر

  ...........

  - جرایم قتل، ضرب و جرح و قطع عضو غیرعمدی

  ...............

  الف: ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

  ...............

  ب: ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

  ................

  ج: خلأهای قانونی در تعیین دیه زنان

  ................

  - عدم تعیین دیه در قطع پستان زن

  .............

  بنددوم:سقط جنین زنان باردار

  ...............

  - حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی

  مهم ترین خشونت های جنسی نسبت به زنان شامل زنا و تجاوز به عنف، هرزه گوئی و هرزه نگاری، قاچاق زنان، تعرض به زنان در اماکن عمومی که بیشترین لطمه را به حیثیت و تمامیت جنسی و روانی زنان وارد می سازد به همین دلیل آن را در ذیل مورد بررسی قرارمی دهیم:

  مبحث اول : زنا

  ................

  - تجاوز به عنف

  ................

  1)- ایجاد آسیبهای جسمی

  ...............

  2)ـ ایجاد بیماریهای روانی

  ................

  3)ـ آسیبهای خانوادگی

  .............

  4)ـ آسیبهای اجتماعی

  ............

  - قذف

  ...............

  - هرزه گوئی و هرزه نگاری

  ..............

  - تعریف و ابعادهرزه گوئی و هرزه نگاری

  ................

  - مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری

  ................

  - قاچاق زنان

  ...............

  -تعریف و ابعاد قاچاق زنان

  امروزه علی رغم ایجاد تحول در معادلات جهانی و مناسبات انسانی، بسیاری از صاحبنظران معتدند که قاچاق سازمان یافته زن در جهان، توسط گروه های مافیایی در حال تبدیل به تجارتی پر سود شده است که کم کم از لحاظ سودآوری در جایگاهی برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در هیچ قاموسی نمی توان عنوان «قاچاق» را برای انسان به کاربرد، اما در جایی که زن به کالایی سودآور برای پر کردن جیب سوداگران تبدیل شود، تفاوتی ندارد که جنس قاچاق شده هروئین، اسلحه و یا یک« زن » باشد. این تجارت با وجود اینکه برای برخی، سودهای کلان به همراه دارد، اما برای کالای مورد تجارت چیزی جز خشونت، تحقیر و استثمار به همراه نداشته است. کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست امروزه قاچاق زنان برای کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج های اجباری بصورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص صورت می گیرد.[5]

  پروتکل پیشگیری و سرکوب و مجازات، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران مصوب سال 2000 در ماده 3 خود قاچاق زنان را تعریف نموده است و آن عبارتند از :« استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری (قربانی) دادن یا دریافت یا پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه بردگی، بیکاری یا برداشتن اندامهای بدن.[6]

  ...................

  - مقررات مربوط به قاچاق زنان

  ..................

  - تعرض به زنان در اماکن عمومی

  ...................

  منابع ومآخذ:

  1-کتب:

  1. قرآن کریم.

  2. آبوت، پاملا، والاس، کلر، ترجمه نجم عراقی، منیژه، جامعه شناسی زنان، نشر نی، سال 1380.

  3. آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات زنان و خانواده سوره مهر، چاپ اول، سال 1386.

  ................

  .................


  [1]. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، تهران 1384، ص 71.

  [2]. همان منبع، ص 72.

  [3]. قربان نیا، ناصر وهمکاران، همان منبع، ص 143.

  [4]. خمینی، روح الله، همان منبع ، ص 520.

  [5].رمضانی، محبوبه، همان منبع، ص19.

  [6].امیرارجمند، دکتراردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران1381، ص185.

  قیمت محصول : 27000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 83
  iconبرچسب‌ها : مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • شنبه 27 مرداد 1397
 • مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

  مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

  مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

  فرمت فایل : docx

  حجم : 50

  صفحات : 30

  گروه : مبانی و پیشینه نظری

  توضیحات محصول :

  مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

  مشخصات محصول:
  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

  خلاصه ای از کار:

  ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

  مبحث اول: تعریف وشناخت سهم

  سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم.

  در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد.سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید.

  گفتار اول: تعریف سهم

  سهم مفهوم نسبتاً جدید حقوقی است[1] که بایستی تعریف شود.دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت...............

  ...........

  گفتار دوم:انواع سهم

  ............

  .............

  ب: انواع سهام از حیث مزایای مربوط به آن

  .................

  گفتار سوم:بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضه

  .................

  الف) مقایسه سهم با سهم الشركه

  ...............

  بسیاری از خصایص و اوصاف سهم مثل : قابلیت توقیف، منقول بودن و دینی بودن حق ناشی از سهم در مورد سهم الشركه نیز صادق است.[2]

  البته تفاوتهایی هم وجود دارد: حق ناشی از سهم الشركه برخلاف سهم یك حق شخصی است و این ناشی از ماهیت شركتهای اشخاص است. بنابراین بدلیل اهمیت شخصیت شركاء خروج شركا و ورود افراددیگر به شركت یك امر عادی و معمولی نیست پس نقل و انتقال سهم الشركه بصورت محدود و با رعایت مقررات قانونی میسر است.(123 ق.ت و2.1ق.ت) به همین دلیل سرمایه شركتهای اشخاص به اجزا و قطعات تقسیم نمی شود و سهم الشركه همانند سهم بر روی اوراق تجاری منعكس نمی گردد.

  ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه:

  ................

  مبحث دوم: مبنا و تحلیل حقوقی سهم

  ................

  گفتار اول: مبنای حقوقی سهم

  ..........

  الف)حقوق انگلیس

  ................

  ب)حقوق ایران

  ................

  گفتار دوم: تحلیل حقوقی سهم

  ...............

  الف: نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم:

  ...............

  ب: نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم:

  ...............

  ج: ماهیت خاص سهم:

  .................

  د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایران:

  ...................

  هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانی

  ..................

  مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم

  سهم یكی از اقلام جدید دارایی و دارای خصایص و اوصاف ویژه ای است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

  گفتار اول- قابلیت نقل وانتقال آزادانه

  ........................

  گفتار دوم- منقول بودن سهم

  .................

  ب) تامین و توقیف سهام توسط طلبكاران

  ...................

  گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)

  توثیق سهام به این معنی است كه سهام برای تضمین یك تعهد به متعهدله سپرده شود،

  تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استیفاء حقوق خود از محل فروش سهام نماید.

  در حقوق ایران تنها ماده 114 ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثیق سهام آنهم توسط مدیران شركت بابت خسارت محتمل وارده ناشی از تقصیرات مدیران به شركت اشاره نموده است .

  همچنین در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384 به لزوم باقی ماندن تضمینها و وثائق سپرده شده توسط كارگزاران بورس نزد سازمان بورس كه این تضمین می تواند سهام مورد پذیرش شورای عالی بورس باشد اشاره شده است.

  .................

  ..............

  بموجب ماده 774 ق.م و 772ق.م محدودیتها و ممنوعیت قانونی در این خصوص نیز وجود دارد و رهن دین و منفعت باطل به نظر می رسد بنابراین از این طریق نیز اعتقاد به جواز توثیق سهام با مشکل مواجه می گردد.[3] بعضی حقوقدانان [4] برای رفع موانع فوق در راه پذیرش توثیق سهام، تأسیس معامله با حق استرداد كه شباهت با عقد رهن دارد پیشنهاد می كنند كه سهامدار با یكی از اشكال معامله با حق استرداد، سهام خود را بابت دین خود به طلبكار منتقل می كند و در صورت انجام تعهدات و دیونش دوباره سهامش را تملك می كند. لازم به ذكر است كه قانونگذار با انتقال گیرنده معامله با حق استرداد همچون طلبكار با حق وثیقه برخورد می كند و این روش عملی تا حدودی مشكل غیر قابل توثیق بودن سهام را برطرف خواهد كرد هر چند برای تسهیل و پذیرش توثیق سهام بدون نیاز به راهكارهای اینچنینی ، لزوم اصلاحات قانونی ضروری به نظر می رسد.لازم به ذكر است در معامله با حق استرداد محدودیتهای ناشی از لزوم عینی بودن عین مرهونه وجود ندارد.البته در مواردی در اساسنامه شرکتها محدودیت برای مقید نمودن و توثیق سهام ایجاد می گردد از جمله: درماده 114 اساسنامه بورس آمده كه(( هیچ سهامداری نمی تواند تمام یا قسمتهایی از سهام یا حقوق ناشی از آن را از طریق وكالت، بیع شرط،معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه (به استثنای وثیقه مدیران) بگذارد. این نكته باید در برگه سهام قید شود.))

  ..................

  فهرست منابع و مآخذ

  الف)فهرست منابع فارسی

  1- اسكینی،ربیعا،1385،حقوق تجارت شركتهای تجاری(شركتهای سهامی عام وخاص)،نشرسمت

  2- افتخاری،جواد،1386،حقوق تجارت شركتهای تجاری،نشرققنوس

  3-اعظمی زنگنه،عبدالحمید،1365،حقوق بازرگانی،چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه تهران

  4-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات كتابفروشی اسلامیه،جلد1

  5-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات كتابفروشی اسلامیه،جلد2

  6-الماسی،نجادعلی،1384،تعارض قوانین،مركزنشردانشگاهی

  ....................

  ...................


  [1] - عرفانی،محمود،حقوق تجارت(شرکتهای تجاری)،جلد2 ،1386،ص46

  [2] - ربیعا اسكینی ، حقوق تجارت(شركت های تجاری)، 1385،ص107 به بعد

  [3] - امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد دوم،1378،ص327

  [4] - صفایی ، سید حسین، حقوق مدنی(تعهدات وقراردادها)،1384 صص209-206 ؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی ،جلد 2 ،1378،ص337؛ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین) ،1382صص547-546 و ص599

  قیمت محصول : 20000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 81
  iconبرچسب‌ها : مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • شنبه 27 مرداد 1397
 • مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

  مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

  مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

  فرمت فایل : docx

  حجم : 78

  صفحات : 56

  گروه : مبانی و پیشینه نظری

  توضیحات محصول :

  مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

  مشخصات محصول:
  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

  خلاصه ای از کار:

  حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

  حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:..........

  ...........

  - حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی

  در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در.................

  ................

  - جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص

  .................

  - : قتل عمد

  قتل شدیدترین و بی رحمانه ترین نوع تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس انسان می شود و به همین دلیل در قوانین کشور ما قتل نفس از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجرایی کیفری سنگینی نظیر حبس، قصاص و دیه پیش بینی شده است. قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی موارد قتل عمدی را احصاء نموده و در ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات آن را قصاص دانسته است : « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور فصول آتیه قصاص نمایند....».[1]همچنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی، آمده : « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و...».[2]در کتب فقهی مختلف نیز درخصوص.............

  ...............

  - ایرادات در تبعیض مجازات قتل عمد زنان

  ایرادی که از جنبه عملی بر این ماده وارد است این است که چنانپه اولیاءدم زن توان پرداخت مازاد بر دیه زن را نداشته باشد و از سوی دیگر قاتل نیز راضی نشود یا توان پرداخت دیه زن را نداشته باشد، چون تراضی برای..............

  .............

  - ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان

  ..............

  قرآن کریم : آیات مربط به قصاص :

  ................

  روایات :

  ..............

  اجماع :

  ...............

  - جرایم عمدی مادون نفس

  .................

  ...............

  اجماع :

  در مورد قصاص عضو و جرح، قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و جراحت به یک سوم دیه کامل نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند. اما زمانی که دیه به یک سوم و بالاتر رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده است قصاص می شود که زن نصف دیه قطع عضو مرد را به او بپردازد.

  - شیخ مفید در مورد قصاص اعضاء و جوارح می گوید: ( زن می تواند در اعضاء و جوارح، دندانها، تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر است یعنی تا یک سوم دیه، مرد را قصاص کند اما در مواردی که دیه بیشتر از این حد باشد، بین زن و مرد قصاص نیست و زن می تواند از مرد مطالبه دیه و ارش کند ).[3]در اینجا در صورتی که دیه از یک سوم تجاوز کند قصاص ساقط دانسته شده است.

  - امام خمینی (ره) در این مورد بیان می کند که : زن و مرد در دیه اعضاء و جراحات با هم مساویند البته تا زمانی که جراحات زن به یک سوم دیه مرد نرسیده است زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید زن در دیه و قصاص نصف مرد می شود و اگر به این حد رسید زن تفاوت دیه را باید به مرد جانی بپردازد ولی اگر زن جانی باشد و مرد مجنی علیه در صورت قصاص لازم نیست که مرد چیزی به زن پرداخت نماید ).[4]

  ..............

  ............

  - جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر

  ...........

  - جرایم قتل، ضرب و جرح و قطع عضو غیرعمدی

  ...............

  الف: ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

  ...............

  ب: ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

  ................

  ج: خلأهای قانونی در تعیین دیه زنان

  ................

  - عدم تعیین دیه در قطع پستان زن

  .............

  بنددوم:سقط جنین زنان باردار

  ...............

  - حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی

  مهم ترین خشونت های جنسی نسبت به زنان شامل زنا و تجاوز به عنف، هرزه گوئی و هرزه نگاری، قاچاق زنان، تعرض به زنان در اماکن عمومی که بیشترین لطمه را به حیثیت و تمامیت جنسی و روانی زنان وارد می سازد به همین دلیل آن را در ذیل مورد بررسی قرارمی دهیم:

  مبحث اول : زنا

  ................

  - تجاوز به عنف

  ................

  1)- ایجاد آسیبهای جسمی

  ...............

  2)ـ ایجاد بیماریهای روانی

  ................

  3)ـ آسیبهای خانوادگی

  .............

  4)ـ آسیبهای اجتماعی

  ............

  - قذف

  ...............

  - هرزه گوئی و هرزه نگاری

  ..............

  - تعریف و ابعادهرزه گوئی و هرزه نگاری

  ................

  - مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری

  ................

  - قاچاق زنان

  ...............

  -تعریف و ابعاد قاچاق زنان

  امروزه علی رغم ایجاد تحول در معادلات جهانی و مناسبات انسانی، بسیاری از صاحبنظران معتدند که قاچاق سازمان یافته زن در جهان، توسط گروه های مافیایی در حال تبدیل به تجارتی پر سود شده است که کم کم از لحاظ سودآوری در جایگاهی برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در هیچ قاموسی نمی توان عنوان «قاچاق» را برای انسان به کاربرد، اما در جایی که زن به کالایی سودآور برای پر کردن جیب سوداگران تبدیل شود، تفاوتی ندارد که جنس قاچاق شده هروئین، اسلحه و یا یک« زن » باشد. این تجارت با وجود اینکه برای برخی، سودهای کلان به همراه دارد، اما برای کالای مورد تجارت چیزی جز خشونت، تحقیر و استثمار به همراه نداشته است. کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست امروزه قاچاق زنان برای کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج های اجباری بصورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص صورت می گیرد.[5]

  پروتکل پیشگیری و سرکوب و مجازات، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران مصوب سال 2000 در ماده 3 خود قاچاق زنان را تعریف نموده است و آن عبارتند از :« استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری (قربانی) دادن یا دریافت یا پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه بردگی، بیکاری یا برداشتن اندامهای بدن.[6]

  ...................

  - مقررات مربوط به قاچاق زنان

  ..................

  - تعرض به زنان در اماکن عمومی

  ...................

  منابع ومآخذ:

  1-کتب:

  1. قرآن کریم.

  2. آبوت، پاملا، والاس، کلر، ترجمه نجم عراقی، منیژه، جامعه شناسی زنان، نشر نی، سال 1380.

  3. آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات زنان و خانواده سوره مهر، چاپ اول، سال 1386.

  ................

  .................


  [1]. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، تهران 1384، ص 71.

  [2]. همان منبع، ص 72.

  [3]. قربان نیا، ناصر وهمکاران، همان منبع، ص 143.

  [4]. خمینی، روح الله، همان منبع ، ص 520.

  [5].رمضانی، محبوبه، همان منبع، ص19.

  [6].امیرارجمند، دکتراردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران1381، ص185.

  قیمت محصول : 27000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 78
  iconبرچسب‌ها : مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • شنبه 27 مرداد 1397
 • مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس

  مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس

  مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس

  فرمت فایل : docx

  حجم : 55

  صفحات : 34

  گروه : مبانی و پیشینه نظری

  توضیحات محصول :

  مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس

  مشخصات محصول:
  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

  خلاصه ای از کار:

  مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی

  هر چند مردم سالاری را به مردم سالاری مستقیم و غیر مستقیم و نیمه مستقیم، تقسیم می‌نمایند، ولی برخی دموکراسی مستقیم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سیاسی خود مشارکت می‌نمایند، نه یکی از انواع دموکراسی بلکه جوهرة آن محسوب می‌نمایند و مردم سالاری غیر مستقیم را ـ که طی آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمایندگان خود در سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دخالت می‌نمایند ـ دموکراسی مجازی معرفی می‌کنند.

  ..............

  گفتار اول: صلاحیت نمایندگان مجلس

  نمایندگان اعمال قدرت می‌کنند، همان گونه که از طریق مجلس اعمال قوه مقننه می‌نمایند. نمایندگان، در واقع، منعکس کننده‌ی افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند.

  قانون اساسی چارچوب‌ها و استخوان بندی کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بیان نموده است. دراین قانون، بدون آن که به سر رشته اصول لطمه وارد شود، منابع فرعی پیش‌بینی شده است که به وسیله‌ی آنها تفصیل و جزئیات امور اساسی تعیین می‌شود.

  قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی‌را به تفکیک مشخص کرده است (اصول 71 تا 90). مجلس برای انجام وظایف محوله ناگریز از سازماندهی وبه کارگیری روش‌هایی است که از طریق آنها بتواند از عهده‌ی این وظایف بر آید پیش‌بینی سازمانهای داخلی و بیان روش‌ها در حوصله‌ی قانونگذار اساسی نیست، در حالی که بدون آنها اجرای اصول قانون اساسی در قوه مقننه میسرنخواهد بود. برای تأمین این منظور، اصل شصت و پنجم مقرر می‌دارد: «... تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین نامه‌ی مصوب داخلی انجام می‌گیرد... برای تصویب آیین نامه‌ی داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»[1]

  .....................

  گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران

  اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشكانیان باز می گردد. در این دوران مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف ایرانی به دو دسته بزرگان و شاهی تقسیم شده است. پس از حمله­ی اعراب به ایران بساط مجلس در حكومت‌های ایران برای بیش از 12 قرن برچیده شد، در زمان ناصرالدین شاه وی در چندین مورد مجوز تشكیل مجالسی را صادر كرد از جمله مجلس 25 نفره «مصلحت خانه»، «مجلس مشورت» و «مجلس وكلای تجار» تشكیل اولین مجلس ملی كشور به انقلاب مشروطه باز می گردد كه فرمان تشكیل آن در روز 14 مرداد سال 1285 توسط مظفرین الدین شاه به امضاء رسید. مجلس شورای ملی (كه در فرمان مشروطیت نیز یك بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود) از سال 1285-1368 در حدود 83 سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا كرد.[2]

  ..................

  گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی

  1-مرکز قانون وقدرت: مرکز همه قانون‌ها وقدرت‌ها مجلس است.مجلس هدایت می‌کند همه را وباید بکند. [3]

  ..................

  گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها

  امروزه در اکثرجوامع پارلمان نقش محوری واساسی ایفا میکندومردم با فرستادن نمایندگان خودبه پارلمان در اعمال حاکمیت سهیم می‌‌شوند.

  اهمیت وشآن نمایندگی مجلس در کلیه نظام‌های حقوقی امری بدیهی و به رسمیت شناخته شده است.رویه مرسوم دراغلب نظام‌های حقوقی آن است که برای حفظ این شآن و منزلت مقررات ورژیم اخلاقی را رعایت نمایند تا هم نمایندگان ازاعمال نفوذ صاحبان قدرت وذینفعان درفعالیت‌های آنان مصون بمانند و هم خود ملزم به رعایت قواعدی باشندکه شآن ومنزلت آنان را محفوظ دارد.

  ..................

  بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان

  ضوابط موجود درخصوص رفتار نمایندگان درقانون اساسی وآیین نامه داخلی آمده است.به موجب قانون اساسی استرالیا(اصول چهل وچهارم وچهل وپنجم قانون اساسی)وآیین نامه داخلی مجلس(ماده(169)نمایندگان باید ازرأی دادن در مواردی که منافع شخصی مالی مستقیم دارندخودداری کنند.

  .................

  بند دوم: کره جنوبی مجمع ملی

  ..................

  بند سوم: فرانسه- مجمع ملی

  ................

  بند چهارم: مکزیک مجلس نمایندگان

  ...............

  بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان

  ................

  بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی

  ...............

  بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان

  ...............

  بند هشتم: ایتالیا مجلس نمایندگان

  ................

  بند نهم: اوگاندا

  ...............

  بند دهم: بریتانیا مجلس عوام

  ...............

  بند یازدهم: اسپانیا مجلس نمایندگان

  .................

  بند دوازدهم: ژاپن مجلس نمایندگان

  ................

  فهرست منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  - کتب

  1. قرآن کریم

  2. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، 1365

  3. آراسته، محمد، مبانی جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384.

  1. آربلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمة حسن مرتضوی، آشتیان، اول، 1379.

  5. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، 1379

  ............................


  [1] - اصل 65 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

  [2] - http://fa.wikipedia.org/wiki/

  [3]- صحیفه امام، ج12، ص347.

  قیمت محصول : 21000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 85
  iconبرچسب‌ها : مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • شنبه 27 مرداد 1397
 • تحقیق حقوق آزادی های ماهوی مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری

  تحقیق حقوق آزادی های ماهوی مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری

  تحقیق حقوق آزادی های ماهوی مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری

  فرمت فایل : doc

  حجم : 336

  صفحات : 270

  گروه : حقوق

  توضیحات محصول :

  این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است
  جامعترین تحقیق موجود، با 270 صفحه

  فهرست مطالب:

  بخش اول : کلیات
  1-1تعاریف
  1-1-1تعریف حریم خصوصی
  1-1-2 حمایت کیفری
  1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری
  1-1-2-2 سیاست کیفری
  1-1-2-3 حقوق جزای فنی
  1-2 پیشینه تاریخی
  1-2-1 سیر تاریخی
  1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس
  1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس
  1-2-2سیر تقنینی
  1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی
  1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر
  1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
  1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی
  1-2-2-1-4 قرارداد ژنو
  1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر
  1- 2-2-2-1کنوانسیون اروپایی
  1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی
  1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا
  1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر
  1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا
  1-2-2-3 قوانین برخی کشورها
  1-2-2-3-1کشورهای اروپایی
  1-2-2-3-2 آمریکا
  1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی
  1-3 مبانی
  1-3-1در غرب
  1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی
  1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون
  1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر
  1-3-1-1-3 نظریه فمینیستیاز حریم خصوصی
  1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی
  1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی
  1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود
  1-3-1-2-3نظریه سری بودن
  1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی
  1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت
  1-3-1-2-6 نظریه خلوت
  1-3-1-2-7نظریه پراگماتیک
  1-3-2 در اسلام
  1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر
  1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی
  1-3-2-1-2 سایر فقها
  1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی
  1-4-1عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی
  1-4-2ضوابط نقض حریم خصوصی
  1-4-2-1 قانونی بودن
  1-4-2-2 خود سرانه نبودن
  1-4-2-3 ضرورت داشتن
  1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی
  1-5-1 به موجب تصمیم قضایی
  1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی
  1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی
  1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی
  1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی
  1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره
  1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز
  1-5-2 بدون تصمیم قضایی
  1-5-2-1 در جرایم مشهود
  1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی
  بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
  2-1حریم خصوصی جسمانی 98
  2-1-1 تعریف 98
  2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش 99
  2-1-3تفتیش بدنی 102
  2-1-3-1تفتیش از روی لباس 102
  2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود 102
  2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود 103
  2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی 107
  2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس 109
  2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن 110
  2-1-3-3-1آزمایش خون 111
  2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی 112
  2-1-3-3-3 شستشوی معده 113
  2-1-4 بیومتریکس 113
  2-1-5 کارتهای تشخیص هویت 114
  2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء 118
  2-2-1مفهوم و مصادیق اماکن و اشیاء 118
  2-2-1-1مفهوم مکان 119
  2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی 124
  2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری 125
  2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی 125
  2-2-1-2مفهوم شی 130
  2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء 142
  2-3حریم خصوصی ارتباطات 157
  2-3-1تعریف ارتباطات 157
  2-3-2 ارتباطات کلامی 162
  2-3-3 ارتباطات کتبی 167
  2-4حریم خصوصی اطلاعات 176
  2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن 176
  2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات 181
  نتیجه 194
  منابع 199
  ضمایم 211

  قیمت محصول : 20000 تومان

  دانلود  icon تعداد بازدید : 83
  iconبرچسب‌ها : تحقیق حقوق آزادی های ماهوی مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری ,
 • نوشته : خانم صادقی
 • شنبه 27 مرداد 1397